Téma
Téma

S Janem Složilem z KB o programu Moje Vitalita

14.09.2014  Radim Koštial 0  komentářů

Tým vzdělávání v Komerční bance se po letech solitérních akcí a projektů na podporu zdraví a pohody zaměstnanců v práci rozhodl sjednotit vše pod jednou střechou v rámci dlouhodobého programu podpory pracovní schopnosti zaměstnanců, který dostal název Moje Vitalita. Povídal jsem si o něm s Janem Složilem, který v KB vede tým Obchodního a profesního rozvoje a přípravu vzdělávacích koncepcí.

Vaše aktivity sjednocujete v programu Moje Vitalita. Už jste ho oficiálně spustili?
Právě ho spouštíme. Ovšem aktivity, které program zahrnuje, běží v Komerční bance od té doby, co jsem tady, a to už je osm let. Už dávno tu byly třeba programy na podporu absolventů, matek s dětmi, ale například také na podporu hendikepovaných. Vždy jsme se snažili přistupovat k různým tématům promyšleně a mít jasně danou strategii. Dlouhodobě jsme řešili i problematiku zaměstnanců ve věkové skupině 55+.

Můžeme to nazývat Age managementem?
Ano. I když si pořád myslím, že v tom pojmu nemáme všichni jasno a občas se setkáváme s tím, že každý má svou definici. Ale vědomý přístup k věkovým skupinám byl jenom jednou z částí našeho přemýšlení – jednou z aktivit, které jsme teď spojili dohromady právě pod hlavičkou programu Moje Vitalita, který říká, že v každém věku je dobré, když se zaměstnanec v práci cítí spokojeně, má vysokou pracovní schopnost a nezáleží na tom, jestli je to pětatřicátník nebo pětapadesátník. On se i ten pětatřicátník může cítit vyhořelý, a to může být tím, že nemá dobré pracovní podmínky, nebo že mu jeho práce nesedí a nebo nemá dobré vedení. A naopak pětapadesátník může být na pozici, kde je deset let a dalších deset patnáct let tam chce být, protože dělá to, co ho baví.

Moje Vitalita je tedy spíš o komplexním přístupu než součtem různých akcí?
Ano, program se snaží docílit toho, aby naši zaměstnanci byli šťastní a motivovaní, a to v každém věku. Je to dobré nejen pro ně, ale samozřejmě i pro banku.

Říkal jste, že některé aktivity jste dělali už dřív. O co třeba šlo?
Podporovali jsme například flexibilní úvazky. Měli jsme portál pro matky s dětmi, s maminkami pracujeme hodně. Pokud se zdraví týče, měli jsme projekty, které zaměstnancům poskytovaly nadstandardní lékařskou péči výrazně nad rámec pouhých preventivních prohlídek. To probíhalo vždy, ale teď se tomu snažíme dát větší důraz a snažíme se to zaměstnancům přinést až na pracoviště. Máme zkušenosti, že pokud lidé musí za aktivitami někam dojít, je to problém. Řadu věcí tedy organizujeme přímo na pracovištích a zpětná vazba je výborná.

Já se s „Komerčkou” potkávám na různých akcích, které jsou zaměřeny na podporu diverzity, podporu zdravotně potřebných apod. Je tahle filozofie něčím, co je podle vás přirozenou součástí vaší firemní DNA, vaší kultury?
Jednoznačně. Jsme součástí francouzské skupiny, kde se na tyto hodnoty klade ohromný důraz. Ale je to i o tom, jací jsme – je nás sedm a půl tisíce a jsou mezi námi všichni, které zmiňujete. Náš přístup tedy musí být přátelský ke všem. Ono to souvisí s tím, že pro nás jsou prioritou dlouhodobé vztahy. To platí nejen pro vztahy s klientem, kde se velmi osobním přístupem snažíme odlišit od konkurence, ale i ve vztahu k zaměstnancům. Pokud pro nás naši zaměstnanci chtějí pracovat dlouhodobě, chceme je i my. Máme tu spoustu lidí, kteří tu pracují dvacet a více let, a proč nechtít, aby u nás strávili třeba třicet čtyřicet let a jejich práce je pořád bavila?

A myslíte si, že se vám filozofií osobního přístupu daří odlišovat od konkurence?
Moc rád bych řekl, že jsme v tom nejdál. (smích) Na rovinu ale říkám, že srovnání moc nemáme. Ale z různých seminářů a workshopů, kde se setkáváme s kolegy z jiných bank, víme, že jsme na tom podobně. Ta témata jsou teď živá všude. Je to samozřejmě i tím, že se většinou jedná o nadnárodní společnosti, které tento přístup podporují.

Na jakých hlavních pilířích tedy váš program Moje Vitalita stojí?
Jedním z nich je určitě fyzická pracovní schopnost, na které teď hodně stavíme, anebo vůbec wellbeing zaměstnanců. Dám příklad: do naší nové centrály ve Stodůlkách se najednou stěhovalo osm set lidí do open space kanceláří. Snažili jsme se je na to připravit, vysvětlovali jsme, jaká jsou specifika práce v open space a jak si s tím poradit. Dál musím zmínit program workshopů, které teď rozjíždíme pod názvem Relaxace na pracovišti. Docházejí sem fyzioterapeuti a zaměstnanci s nimi mají možnost zkonzultovat vše, co je trápí nebo jenom zajímá. Ty workshopy jsou o řešení existujících problémů i o prevenci. Teď se zaměřujeme především na záda a ruce.

Tedy svaly úředníků…
Přesně tak, všichni tu máme sedavé zaměstnání.

Máte i organizované sportovní aktivity?
V rámci celé banky ne. Sportovní aktivity jsou decentralizované a pobočky nebo útvary si je organizují samy. Musím se ale zmínit o mezinárodní aktivitě v rámci Societé General, která se jmenuje Do práce na kole. V rámci celé skupiny je naše banka jednou z nejlepších s téměř nejvyšším počtem najetých kilometrů.

Staráte se kromě fyzické stránky svých zaměstnanců také o tu psychickou?
Dlouhodobě se zaměřujeme na manažerské schopnosti vedoucích pracovníků a manažerů, na jejich umění vést a motivovat lidi. Pracovní schopnost záleží i na tom, jestli váš manažer dokáže poznat, kdo jste, co vás motivuje a co vás demotivuje, v čem se cítíte dobře a v čem ne. Průběžně si měříme spokojenost zaměstnanců na pracovišti a výstupy zapracováváme do manažerského vzdělávání. A to se týká i hodnot a principů diverzity, o kterých jsme mluvili dříve. Manažerovi musí být vždy jasné, že jeho tým nejsou zdroje, ale lidé – a každý z nich potřebuje jiný přístup. To má na psychickou kondici velký vliv.

Líbí se mi, že zdůrazňujete individualitu a různý přístup k lidem, k osobnostem. To ovšem zahrnuje také to, že se někdo třeba posune na pozici, která je úplně jiná, než ta současná, ale která ho baví a vyhovuje mu. Máte i na tohle nějaký program nebo metodiku?
Kromě programu interní mobility nemáme. Ale to, o čem mluvíte, je denní práce našich HR business partnerek. V systému to tedy je, protože manažeři se svými lidmi o jejich potřebách mají mluvit, ale speciální metodika na to není.

Chcete, aby u vás zaměstnanci pracovali dlouho. Máte, pokud se fluktuace týče, srovnání s ostatními bankami?
Co víme, tak jsme v evropském průměru v rámci Societé General v pozitivním slova smyslu výrazně nad průměrem, tedy s výrazně nižší fluktuací. Tím se nám pochopitelně zároveň zvyšuje průměrný věk zaměstnanců. Například za posledních pět let vzrostl o rok a půl.

Berete to čistě jako realitu, nebo k tomu máte emoční vztah? Tedy pozitivní, nebo negativní?
Bereme to jako realitu. Navíc to odráží i vývoj populace, která prostě stárne. Bereme to jako fakt a přizpůsobujeme se tomu. A je to i jedním z principů programu Moje Vitalita.

Moje Vitalita je už tedy žijícím projektem. Jak ho komunikujete zaměstnancům?
Právě začínáme. Odstartovali jsme ho aktivitou Relaxace na pracovišti, do níž se nám přihlásilo tisíc lidí, kteří těmito workshopy projdou do konce roku. Z toho máme velkou radost, protože jsme si předtím lámali hlavu, jak to naši lidé přijmou – jestli jako upřímně míněnou péči, nebo jako nesmysl, za který lidé z HR zbytečně utrácejí peníze.

Proběhla k tomu nějaká intenzivní interní komunikace?
Ano, komunikovali jsme to přes intranet, v newsletteru i hromadným e-mailem. Ta komunikace se ale spíše týkala konkrétních workshopů, tedy Relaxace na pracovišti nebo Mozek v kondici.

Dali jste Mojí Vitalitě váhu důležitosti třeba v podobě vizuálu? Má svoji grafickou úpravu? Nějaké logo?
Zatím ne, ale pracujeme na tom. Začínáme s tím a neustále diskutujeme, jak to komunikovat, a zvolili jsme trochu opatrnou formu krok za krokem. Odezva je fantastická a pro nás to je nejen skvělý feedback, ale i signál, že je třeba lidem důkladně vysvětlit celý program v celé jeho šíři a filozofii. Název jsme vymysleli teprve nedávno, grafickou podobu tomu chceme dát a plánujeme další vlnu komunikace včetně toho, co už se podařilo a co máme v plánu. Teď se to prostě rodí.

Přeju vám tedy hodně úspěchů a děkuji za rozhovor.

Foto: Radim Koštial

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy