Téma
Téma

Kateřina Mannová: Péče o zdraví se vyrovná finančním benefitům

31.08.2014  Lenka Mydlová 0  komentářů

Unilever v roce 2010 představil svůj plán udržitelného rozvoje, v jehož rámci si kromě jiných cílů stanovil pomoci více jak miliardě lidí zlepšit jejich zdraví a životní styl. Na základě této filozofie vytvořil speciální program Lamplighter i pro své zaměstnance – během pracovní doby a za podpory lékařů a dalších odborníků mohou pečovat o své zdraví. Individuální zprávy o zdravotním stavu, masáže, pilates, přednášky nebo běhání s trenérem jsou jen některé z aktivit, které mohou zaměstnanci absolvovat. O programu jsem si povídala s Kateřinou Mannovou, která ve společnosti Unilever působí jako HR Business Partner.Proč jste se rozhodli investovat zrovna do zdraví zaměstnanců?
Stejně tak, jako se staráme o naše spotřebitele, se chceme starat o zdraví našich zaměstnanců. Před programem Lamplighter jsme měli takzvaný Vitality Week neboli Týden zdraví a krásy. Tak jsme postupně dospěli k současnému programu, který je ucelenější a cílenější.

Jak vznikl název Lamplighter?
V 19. století působili v Anglii lékaři, kteří, když ordinovali, rozsvítili si u své ordinace lampu. Lamplighter je člověk, který tu lampu rozsvěcí nebo zhasíná. Takže jsme převzali symboliku jako vzkaz pro zaměstnance – když je rozsvíceno, staráme se o vaše zdraví. 

Program Lamplighter původně vznikl ve vaší londýnské centrále. Jak se dostal k nám?
Je pravda, že program vznikl v londýnské centrále, kde ho testovali jako pilotní projekt, a dopadl velmi dobře – zdravotní výsledky zaměstnanců se podstatně zlepšily. Na základě toho se program rozšířil i do dalších zemí včetně České republiky a Slovenska.

Přebrali jste program jedna k jedné nebo jste si jej mohli přizpůsobit? Jak jste program lokalizovali? Které aktivity jste ponechali a jaké nové jste naopak zavedli?
Myšlenku programu a jeho hlavní aktivity máme společné, program nicméně uzpůsobujeme lokálním potřebám. Pro nás má větší smysl zaměřit jej na prevenci než na specializovaná vyšetření, která preferují v cizině, a to z toho důvodu, že velkou část specializovaných vyšetření hradí zdravotní pojišťovna a nechceme suplovat státní zdravotní péči. Spíše se tedy snažíme upozornit na možný problém, navrhnout řešení, ale zaměstnanec si sám zvolí, zda využije námi pořádané aktivity nebo si zajistí péči individuálně. 

V čem tedy program spočívá? 
Zaměstnanci každoročně podstupují odběry krve a měření tělesných parametrů. Přímo do kanceláře za nimi v pracovní době přijde zdravotní sestra a změří je. V zalepené obálce pak dostanou výsledky, pro zaměstnavatele neznámé. Výsledky sami vkládají do online dotazníku, který obsahuje řadu otázek na jejich zdravotní stav a životní styl. Po vyplnění si mohou přečíst podrobnou osobní zprávu shrnující jejich zdravotní stav, životní styl včetně doporučení na další aktivity a vyšetření, která by měli absolvovat. Jako zaměstnavatel dostaneme souhrnnou anonymní zprávu za všechny zúčastněné zaměstnance. Tím víme, že určité procento lidí má problém třeba s vysokým cholesterolem nebo např. pohybem. Díky tomu dokážeme cílit další zdravotní vyšetření nebo jiné aktivity, abychom výsledky zlepšili. Od letošního roku se navíc lidé po vyplnění dotazníku mohou osobně setkat s lékařem a probrat s ním výsledky a otázky také osobně přímo v kanceláři. 

Jak moc to využívají?
Zaměstnanci si programu váží a navštěvují ho v hojném počtu. Program běží již třetím rokem a postupně se ukazuje, že individuální setkání jsou mnohem úspěšnější než hromadné akce. Zaměstnanci mohou přímo na pracovišti otevřeně probrat, co je trápí.

Nebáli se zpočátku, že narušíte jejich soukromí a že budete znát jejich zdravotní stav?
Zaměstnanci neměli důvod obávat se narušení soukromí, protože jsme celý program od začátku velmi dobře komunikovali, včetně toho, jak budeme zachovávat anonymitu výsledků a vyšetření. Věděli tak, co je čeká a kde jsou hranice. Sami se mohou v průběhu programu rozhodovat, čeho se zúčastní a co vynechají. Stejně tak již od počátku znali výhody, které jim program přinese. Navíc dotazník spravuje externí společnost. Tím je ochrana soukromí ještě více posílena. 

Kolik lidí se do programu zapojuje?
Odběrů krve a měření se zúčastnilo zhruba 120 lidí, přibližně tedy polovina firmy. Navazující aktivity jsou ale přístupné všem zaměstnancům, bez ohledu na to, zda absolvují úvodní vyšetření.

Jak dále pracujete s výsledky dotazníku?
Výsledky jsou v dotazníku seřazeny do tří skupin: výživa, mentální zdraví a hygiena a fyzický pohyb. Na tyto oblasti cílíme další aktivity. Zaměstnanci mají přímo na pracovišti k dispozici tělocvičnu, kde se koná pravidelně dvakrát týdně power jóga a pilates, a posilovnu. Poskytujeme ukázkové hodiny s trenérem – třeba jak se naučit správně běhat či posilovat. V oblasti výživy pořádáme přednášky, například na téma zdravá snídaně. Oblast mentální hygieny zahrnuje poradenství s psychologem, měli jsme také kampaň na syndrom vyhoření. Dále probíhal nácvik relaxace – třeba jak se uklidnit po náročném meetingu. Aktivit, pozitivně hodnocených našimi zaměstnanci, proběhla již celá řada.

Které činnosti jsou nejoblíbenější?
Oblíbená jsou individuální setkání, kde mohou být lidé otevření a poradit se cíleně. Míváme například setkání s lékaři určitých specializací nebo různá vyšetření na ergonomii. Hojně navštěvované jsou i pohybové aktivity přímo na pracovišti.

Co skupinové aktivity? Stává se, že na začátku je o ně velký zájem, a ten pak postupně upadá...
U přednášek musíme vždy vhodně zvolit téma a délku. Vyplatilo se nám pořádat kratší přednášky třeba na 30 minut během dne, aby se na ně mohli lidé uvolnit z porad a pracovního vytížení. U cvičení máme naopak velký zájem, lidé se kolikrát do tělocvičny ani nevejdou. Nabízíme také masáže, na vhodný termín se čeká měsíc. Naopak zájem spíše roste, protože lidé si cení toho, že mají tyto aktivity přímo v práci. 

Jak už jste zmínila, program Lamplighter u vás běží třetím rokem. Jaké změny ve zdravotním stavu zaměstnanců pozorujete?
Zlepšujeme se v oblasti pohybu a výživy. Stagnujeme v oblasti mentální hygieny, což je způsobeno i změnami, které ve firmě probíhají. 

Kterou z aktivit využíváte vy sama?
Využívám cvičení v tělocvičně, masáže a přednášky s odborníkem. Přece jen 30 minut není tolik času, aby je člověk nemohl věnovat péči o své zdraví a prevenci. 

Jak sháníte odborníky, kteří programy vedou?
Spolupracujeme se soukromými poskytovateli zdravotní péče a využíváme i jejich doporučení na různé odborníky.

S čím se v rámci programu potýkáte?
Bojujeme s pracovním vytížením našich zaměstnanců, kteří se často nemohou uvolnit z pracovních povinností. Při hromadných akcích se nám vždy nedaří najít termín, který vyhovuje všem. Mnoho našich zaměstnanců se také pohybuje mimo kancelář – obchodní zástupci, pracovníci marketingu, kteří jezdí na prodejny, key account manažeři a podobně. I proto je obtížné najít termín vhodný pro všechny.

Co byste doporučila firmě, která chce podobný program zavést?
Chce to investovat finanční prostředky a čas do přípravy programu, jeho propagace a komunikace zaměstnancům. Myslím si, že úspěch našeho programu spočívá i v tom, že díky informacím z online dotazníku dokážeme aktivity dobře cílit a vybrat takové, které mohou mít reálný pozitivní dopad na zdraví a životní styl našich zaměstnanců. 

Navenek komunikujete Lamplighter, resp. péči o zdraví svých zaměstnanců, jako jeden z benefitů. Jak na něj reagují noví uchazeči? Nakolik je to pro ně důležité? 
Z různých průzkumů mezi studenty a absolventy, zaměřených na vnímání společností jako preferovaného budoucího zaměstnavatele, nám vychází, že tato oblast začíná nabývat na významu. Péče o zdraví se postupně řadí mezi důležité oblasti a vyrovnává se finančním benefitům, které poskytujeme. 

Děkujeme za rozhovor.

Foto: Unilever

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy