Téma
Téma

Co ze startupové mentality by měly velké firmy adoptovat?

12.12.2013  Radim Koštial 0  komentářů

O tom, že se malý vznikající startup může na trhu chovat stejně jako dravá štika v zabahněném rybníku plném přežraných kaprů, asi netřeba dlouze debatovat či polemizovat. Hlavními devizami startupů jsou rychlost, jednoduchost, odvaha a efektivita. Dovedeme si představit tato slova jako klíčovou charakteristiku velkých firem? Asi těžko. Jaká ale bude budoucnost? Budou muset velké firmy překonat svoji hrdost a svoje procesy a začít se od startupů trochu učit? Pevně věřím, že pokud chtějí přežít a neztratit svojí tržní pozici, tak ano. Těch dobrých, ale i horších příkladů známe asi dost. Zeptal jsem proto několika manažerů na jejich názor.
Lukáš Sedláček, výkonný ředitel, ELAI (český partner Global Entrepreneurship Week)

Velké firmy by se měly opět naučit nehledat příliš komplikovaná řešení, myslet jednoduše. A také by měly najít chuť, odvahu a schopnost neustále vymýšlet nové věci. Je dokázáno, že ve chvíli, kdy už je firma tak velká, že kreativitu a inovace lokalizuje do specializovaných oddělení, začnou tyto po čase klesat a uvadat.

Nejúspěšnější jsou firmy, které podporují kreativitu a inovace jako přirozenou aktivitu napříč celou strukturou firmy. Typickým příkladem je třeba Apple.

Petr Škoda, partner, KPMG

Mnoho velkých nadnárodních korporací se startupovou mentalitou již inspirovalo. Například ve firmách, jako je Apple, IBM nebo Unilever, si uvědomili, že inovace podporovat musí, a zabudovali je do chodu společnosti. Proto mají tzv. corporate catalysts – jakási libera uvnitř své struktury, která mají velké pravomoci a starají se o proces inovací. Tyto korporace mají výhodu globální infrastruktury, silné značky, know-how v mnoha oblastech a tzv. process excellence. A proto mají daleko větší šanci dovést skvělé nápady do stadia realizace a uvedení na globální trh. 

U nás v ČR máme poměrně velký počet podnikatelských inkubátorů financovaných nebo spolufinancovaných z veřejných zdrojů. Vznikají ale i centra pro startupisty, která jsou financována soukromě – například O2 Wayra a řada dalších. 

Inspirace podnikatelským duchem, inovativním myšlením, elánem a tvrdou každodenní prací však podle mě v mnoha českých společnostech stále chybí. Stačí si jen vybavit zhruba měsíc a půl starý průzkum jedné agentury, která zjistila, že více než 70 procent Čechů očekává, že by jim práci měl zajistit stát. V tomto směru je tedy před námi ještě dlouhá cesta!

Vladimír Staňura, generální ředitel, ČMSS

Co je pro mě startupová mentalita?

- pružnost ve všem, v procesech, v budování týmu i vztahů s klienty
- velké nasazení, často na úkor osobního času
- ochota riskovat
- nejistoty
- měla by s tím vším být spojena velké dávka pokory, to si myslím, že často chybí
- práce v takovém prostředí obvykle hodně baví
- možnost dělat chyby

A co z toho by mělo platit pro velkou firmu? Všechno. Ale ve skutečnosti ani platit nemůže. Čím větší firma, tím více standardů, předpisů, manuálů, regulatoriky, kontrol... 

Ve velké firmě se můžu snažit touto cestou jít a mnoho firem to zkouší (já také), ale má to svoje hranice. Nakonec musíte mít v pořádku účetnictví, výkazy, audity, podléháte zákonům, nařízením... 

Závěr: chci se maximálně snažit startupovou mentalitu přes hodnoty, výběr a rozvoj a vzdělávání lidi ve firmě zavést. Jsem si zároveň vědom toho, že okolí, vlastníci i prostředí ve firmě jsou hodně omezující. 

Pavel Wimmer, IBM Smarter University Manager, Academic Initiative Program Leader, IBM

Firmy by měly vytvořit prostředí podporující intrapodnikání. Prostředí, které bude podporovat iniciativu zaměstnanců směřující k rozvoji inovací. Prostředí, kde se zaměstnanci nebudou bát zkoušet nové věci, kde budou moci dělat, co je baví, kde mohou v případě potřeby získat pro své nápady vhodné kolegy a kde dostanou šanci ověřit své nápady v praxi a ukázat, že jejich myšlenka má smysluplný byznys plán a jak by jej společnost mohla využít. 

V podstatě by firma měla umožnit, aby svobodně vznikaly „firmy" ve firmě bez toho, aby o to zaměstnance žádala nebo to od nich očekávala. Taková firma se pak bude chovat jako instituce podporující startupy.      

Jonathan Smith, Managing Director, Marks & Spencer Central and Eastern Europe

Zajímavá otázka! Moje okamžitá reakce je, že většina korporátních hráčů by se této otázce přirozeně vyhnula, protože si nechce připustit, že by se měli něco učit od podnikatelů. Říkám to proto, že korporátní svět je stále přiškrcený vnitřním politikařením, tlakem na zajištění hodnoty vlastníkům (a to i tehdy, kdy to není ta správná věc, co by se zrovna měla dělat) a hraním hry na zavděčení se příslušnému šéfovi. 

S velkým zájmem pozoruji, jak startupy generují své nápady, přijímají přesně ty dovednosti a osobnosti, které potřebují k dosažení svých ambicí, a vytvářením takového pracovního prostředí dávají svému týmu neochabující energii. Utrácejí chytře, investují do správných technologií a vytvářejí tím hodnoty. Je neuvěřitelné, jak lídrům v korporacích jednoduše chybí moment zaměření se na lidi skrze skvělý leadership, protože jsou příliš soustředěni na sebe a svůj boj o přežití. To vede k sobeckému jednání namísto zajištění mise, hodnot a cílů, které jejich brand znamená. Startup vytvoří vizi a neúnavně pracuje na dosažení cílů, protože je obvykle v sázce jeho živobytí.

Abych to shrnul: kdyby se korporace zbavily vnitřního světa svých politik a umožnily růst podnikatelského ducha, znamenalo by to tvorbu efektivnějšího korporátního světa, do které by byli všichni ve firmě zapojeni. Děkujeme za váš čas a odpovědi.

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy