Téma
Téma

Crowdsourcing zvyšuje inteligenci podniku

Co je crowdsourcing? Díky sociálním médiím firma může vyzvat široký okruh účastníků, tedy dav (the crowd), aby předkládali své myšlenky a návrhy k problému, který firma řeší.

Takže tým, či přesněji skupina, která se nějak podílí na řešení problému, může mít najednou obrovské množství členů. Jejich návrhy jsou pak hodnoceny například managementem firmy, vybranými odborníky nebo opět s využitím crowdsourcingu, a nejlépe hodnocený návrh je nakonec realizován.

Tímto způsobem firmy zvyšují svou kolektivní inteligenci. Ta se projevuje tak, že skupina osob je schopna nalézt lepší řešení problému než její jednotliví členové. V Česku jednoduše říkáme, že více hlav více ví.

Pro názornost a možná pobavení nabízím link na tucet pozoruhodných využití crowdsourcingu v roce 2012.

Big brands and celebrities that crowdsourced in 2012 

Je poměrně obtížné říci, do jaké míry je crowdsourcing využíván v Česku, neboť každá snaha organizací, která vyzývá veřejnost k nějaké aktivní spolupráci na řešení rozhodovacího problému, může být za crowdsourcing považována. Výzva se může objevit téměř kdekoliv na internetu – na webové stránce či blogu organizace, na facebookové stránce apod.

Vznikají ale specializované stránky, zaměřené na pomoc firmám s využitím crowdsourcingu. V Česku se takto začíná prosazovat Topdesigner , který se specializuje na grafická řešení. Firma může prostřednictvím této aplikace zadat požadavek, zveřejnit odměnu za řešení a dobu trvání soutěže o nejlepší návrh. Pak už jen sleduje přihlášené návrhy a vybere si nejlepší.

Známou zahraniční aplikací je Innocentive . Na ní mohou firmy vyhlašovat soutěže o kreativní řešení problémů z nejrůznějších oborů. Mezi mladými lidmi je oblíbená stránka Threadless . Její tvůrci přijímají návrhy designů na oblečení, doplňky apod. Nejúspěšnější návrhy jsou odměněny, realizovány a prodávány v e-shopu.

Zdá se tedy, že crowdsourcing je výhodnou a rychlou cestou k inovativním řešením firemních problémů. To je pravda, pokud firma dokáže správně sestavit zadání problému, který má být řešen. Crowdsourcing lze využít i uvnitř firmy, chce-li firma zapojit do řešení problému širší okruh zaměstnanců. Pak se doporučuje klást rychlé, jednoduché a jasné otázky.

Pro firmy může ovšem rozvoj crowdsourcingu znamenat i jisté riziko – další odliv talentovaných pracovníků, kteří místo práce pro jednu firmu budou nabízet svá inovativní řešení na virtuálních tržištích.

Zkuste ve své firmě vybudovat takové tržiště nápadů.

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy