Téma
Téma

Pomáhá ochrana slabších na trhu, nebo občas i škodí? Lze si vynutit přístup bez předsudků?

Slovo diskriminace je enormně emočně zabarvené. Každý se hned brání: Já přece nediskriminuji! „Ale já zdůrazňuji to, že mnohdy možná diskriminujeme všichni – nevědomky, ze způsobu nějakého stereotypního uvažování. Je třeba o těch věcech přemýšlet, diskutovat, abychom reflektovali to, co děláme. Pokud jsme otevřeni diskusi, není hned třeba diskriminační jednání pranýřovat sankčně. Ale nemůžete debatu vést sám se sebou, musí se zapojit celá společnost,” vysvětluje v rozhovoru veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.

Ochranu zaměstnanců na pracovním trhu je možné vnímat různě. V některých případech bohužel příliš silná ochrana vede spíše k vytěsňování některých ohrožených lidí z trhu práce než k jejich lepšímu postavení. Zaměstnavatelé si zkrátka často nechtějí přidělávat potíže a hledají cestu nejmenšího odporu.

Anna Šabatová k tomu říká: „V pracovněprávních vztazích je u nás právo těžko vymahatelné. Často nejsou důkazy, ale hlavně: většina lidí se ani nechce soudit. … V Evropě probíhá velká debata, do jaké míry lidem na pracovním trhu poskytovat ochranu a do jaké míry vsadit na koncept takzvané flexicurity, tj. poměrně volných pracovních podmínek, ale vysokého sociálního zabezpečení těch lidí, kteří vypadnou z trhu práce, a usilovné a koncepční snahy je na trh znovu vrátit. Dobrým příkladem druhé zmíněné cesty je Dánsko. U nás takto fungující systém zabezpečení a vracení lidí na pracovní trh zatím nemáme. To je také důvod, proč já a priori nepléduji pro uvolňování podmínek pro zaměstnavatele."

K vynucování určitého způsobu přístupu doplňuje: „My lidem nemůžeme přikázat, co si mají myslet. Opravdu nemáme myšlenkovou policii a já ani nechci prosazovat myšlenkovou policii. Můžeme však upozorňovat na to, že z jejich předsudků vychází jednání, které už je zakázané. A to je to diskriminační jednání. Nechci nikomu přikazovat, aby si o někom myslel něco pozitivního. Ale chci, aby nediskriminoval někoho jenom proto, že je například zdravotně postižený."

Rozhovor s ombudsmankou Annou Šabatovou o ochraně slabších na trhu práce  from HR Kavárna by LMC  on Vimeo .

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy