Téma
Téma

Na hraně koučování, psychoterapie a pseudošamanismu

01.11.2012  Ondřej Krása 6  komentářů

Před deseti lety jsem znal většinu koučů osobně, protože koučů nebylo mnoho. V branži bylo dost psychologů a terapeutů, nebo lidí, kteří prošli terapeutickým výcvikem a uměli přenášet tyto metody do byznysu.

Koučování se vymezovalo od terapie, i když pro některé kouče v tom nebyl zásadní rozdíl. Zvláště techničtí, nepsychologičtí koučové, říkali: „My neděláme terapii“. Trh se diferencoval. Dnes je komunita koučů několikanásobně větší a nabízí velké množní pohledů na to, co to je koučování. Chtěl bych se zamyslet nad třemi pro mne důležitými body, které jsou na hraně s terapií. To kvůli nim nemůžou podle mě koučové říci, že s terapií nemají nic společného.

Hraniční body pro terapii a koučování:

1)      Používání technik. Tuto oblast vnímám jako nejspornější. Koučování využívá spoustu psychologických a terapeutických technik. (NLP, Getalt experimenty, vizualizace, aktivní imaginace, atd.)  Techniky jsou ze své povahy invazivní a direktivní, mohou vynést materiál, který není zpracovaný a právě onou rychlostí či invazivností mohou být nebezpečné. Přeci jen obrany před jistými náhledy na sebe a svět nemáme jen tak náhodou. Minimálně v nějakém období našeho života měly smysl, možná mají i teď. To jestli je možné je TEĎ odbourat může identifikovat jen psychoterapeut, možná velmi dobrý kouč.

Koučové jsou v pokušení techniky nadužívat, protože<ins> </ins>se „něco děje“. A oni jsou placeni za to, že se „něco děje“. Navíc se mnoho „koučů“ chová, zvláště po absolvování výcviku, jako kdyby právě prodělali obrácení na víru Ježíše Krista, protože zažívají a konají zázraky na sobě a druhých. Nechci se nikoho dotknout, ale už ve středověku existovala kategorie proroků, kterým se říkalo „člověk jedné knihy“.  Zajetí ve své škole vedlo k dogmatismu, který v psychoterapii i koučování škodí.

2)      V terapii je často důležitý vztah, který vzniká jen časem. Někdy se říká, že šesté sezení je zlomové. Zde ovšem koučování zpravidla končí. Tedy v koučování nevzniká takový typ vztahu, díky němuž se mohou dít terapeutické změny. Na druhou stranu je koučování v možné pasti tlaku na rychlé změny a ty se tedy mohou odehrávat jen na povrchu.  Terapie zná nebezpečí rychlých a nefunkčních změn, které se zaměřují na symptomy. Tlak a očekávání rychlé změny může být kontraproduktivní, zvláště je-li to v logice „grow or go“ – čili buď se změníš nebo ztratíš práci. V tomto může být koučování nejvíce podobné krizové intervenci. Například jako metoda „zázračné otázky“, která vznikla jako efektivní a rychlá možnost pomoci chudým, kteří si nemohli psychoterapii dovolit. To samozřejmě neznamená, že by krátkodobá podpora nebyla užitečná. Ale jak je to se skutečnými hlubšími změnami?

3)  Koučink i psychoterapie oslovují celou osobnost člověka. V tomto nelze určit hranici mezi koučinkem a psychoterapií. Světonázory terapeuta i kouče jsou implicitně přítomné ve všech jejich postojích a chování. To znamená, že je nelze omezit jen na „zakázku“, např. způsob komunikace koučovaného. Častou zakázkou koučování je změna způsobu sebeprezentace nebo vylepšení vztahu s kolegou/kolegy. Aby se tato změna podařila a byla dlouhodobě udržitelná, není potřeba zásah do hlubších osobnostních struktur koučovaného?

Vším, co kouč dělá, svým způsobem hodnotí koučovaného. „Posiluje“ ho za jistý typ chování, myšlení, prožívání. Už i podle spousty koučů čistě koučovací model GROW je struktura, která „hodnotí“ a ukazuje „správný“ přístup myšlení a řešení. Riziko tam vidím tehdy, pokud postoje, světonázory, hodnoty kouče nejsou reflektované.

Tento text jsem napsal právě proto, abychom byli schopni vést dialog o předpokladech, z kterých vychází koučování. Tedy pokud se nesmíříme s tím, že moderní pseudošamanismus je to, co spasí management. Úplně na závěr bych rád poděkoval své dobré duši Zuzaně Duffkové za inspirace k tomutu článku.

 Ondřej Krása

Ondřej Krása

Kouč a člověk zabývající se otázkou, jak přežít v ekonomickém světě a mít ten luxus neztratit sebe sama.

 
 

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy