Téma
Téma

Načasujte si své aktivity chytře!

16.07.2015  Lenka Mrázová 0  komentářů

Jsem hodně zaměřená na efektivitu svého konání. V posledních měsících mi i v pracovních aktivitách pomáhá, že jsem začala vnímat své tělo a jeho ženský cyklus. A protože si uvědomuji hodnotu vzájemného sdílení, nechci si užitečné poznatky o tom, kdy je vhodné začít s tou kterou činností, nechat jen pro sebe.

Upozornění: Následující řádky jsou určeny zejména ženám, mužům je však doporučuji přečíst také, protože tím lépe pochopí, jak my ženy někdy fungujeme. 

Abyste ve svých nových aktivitách byly jako ženy úspěšné a vedlo se vám v nich dobře hned napoprvé, naplánujte si záležitosti jako networking, meditace či prosazování nových nápadů do těch dnů svého měsíce, kdy máte pro danou činnost co nejlepší předpoklady. 

Všechny jsme vesměs vychovány tak, abychom zejména pracovně podávaly pokud možno konzistentní výkon. Ale náš osobní vstup do pracovního procesu či výkonu se během měsíce výrazně liší. Mám-li vykazovat stále stejné výsledky, občas to udělám hravě, někdy se ale musím pěkně nadřít.

Má ale vůbec smysl mezi těmito výkyvy tak náročně balancovat? Nebylo by vhodnější upravit si některá nastavení, přeházet své aktivity tak, aby jejich výsledek byl stejný, ne-li dokonce lepší, ale přitom jsem si zachovala více cenné energie pro sebe? S trochou pozorování, vnímání sebe sama a následným plánováním svých aktivit s ohledem na vlastní potřeby, a ne jen na jiné lidi a okolí, to skutečně jde.

Níže uváděná doporučení vycházejí ze znalosti principu tzv. ženské cykličnosti, ilustrované podrobně např. v knize Mirandy Gray Cyklická žena, ze dvou workshopů na toto téma a hlavně ze dvou let intenzivního pozorování na sobě, mých klientkách a rozhovorech s dalšími ženami. A z občasného odhodlání svým drilem ten princip přebít. Nepřebila jsem ho směrem k vynikajícímu výsledku, přebila jsem ho pouze směrem k výsledku postačujícímu. A chci vždy postačující výsledek? Já vždy ne.

Jak tedy ženská cykličnost funguje? Podle této teorie má žena svůj měsíc rozdělený do čtyř fází. Literatura je označuje jako dynamická, expresivní kreativní a reflektivní. 

Dynamická fáze probíhá zhruba od 7. do 14. dne cyklu. Vyznačuje se tím, že je žena v plné síle, aktivní, výkonná, úkolově orientovaná, myslí a jedná racionálně a strukturovaně. Dobře počítá, píše stručně a věcně. Je individualistická, zaměřená na pohyb vpřed. Má chuť začínat nové věci, projekty, plánovat, připravovat rozpočty, tabulky. Ale také má hodně sil a přirozených předpokladů k prosazování svých nápadů či k náročnějšímu vyjednávání.

Je to tedy fáze ideální na vytvoření konkrétního záměru a prosazování nového nápadu mezi kolegy, vůči vedení apod. (nápad sám přijde v jiné fázi).

Expresivní fáze je přibližně od 14. do 21. dne cyklu. Je pro ni typické, že žena přímo kvete, miluje sebe a své okolí. Má nejvyšší míru empatie, napojení na tým, na kolegy, klienty… Je na vrcholu svých komunikačních schopností, skvěle prezentuje, prodává snadno svou práci, svou firmu, lehce navazuje nové kontakty. Svoji pozornost věnuje člověku jako takovému, chce se s ním bavit, vyslechnout jeho názor, opravdově se zajímá o jeho potřeby. Svět je pro ni optimistický, vše se zdá být snadné a bez problémů dosažitelné.  

Jak správně tušíte, je to fáze nejvhodnější na networkingové setkání. Je to ideální doba na kontakt se zcela novými lidmi. Žena přirozeně září a její zájem o druhé není nijak předstíraný, naopak ji přiměje k zahájení rozhovoru s dosud cizím člověkem. 

Kreativní fáze se nachází mezi 21. a 28. dnem cyklu. Mnoho žen by ji asi raději nazvalo fází kritickou, protože během ní snadno podlehnou vnitřní kritičnosti, jisté popudlivosti, úzkostem a vidění světa z negativního úhlu. Ale tato fáze má i své poklady – rodí se v ní nové nápady, neotřelá, kreativní řešení. Ženy vidí, jaké chyby jsou v procesech kolem nich, ale zároveň je napadají i možná vylepšení. Ženy v této fázi dobře a snadno píší čtivé texty, tvoří nové formulace do nabídek, reklamních textů apod. A také třídí, uklízejí, vyhazují, zbavují se všeho nepotřebného – věcí doma, papírů v kanceláři, složek v počítači. 

V této fázi se často zrodí dobrý nápad, i když nemusí být hned velký a svět bořící. Je důležité ho registrovat a nechat v hlavě pár dnů zrát. V dynamické fázi pak přijde ten správný čas na zahájení jeho aktivního prosazení a realizaci.  

Reflektivní fáze je typická pro 1. až 7. den cyklu. Žena častěji odpočívá, tělo jí vysílá signály, že chce zpomalit, více spát, být méně aktivní. Je to tedy fáze zdánlivě neslučitelná s vysokým pracovním výkonem. Ano, opravdu by v této fázi žena neměla jet na 120 % svého výkonu, jako je zvyklá v jiné dny. Je vhodné nastavit si větší prostor pro odpočinek, omezit soukromé aktivity a věnovat se potřebám svého těla. Odměna se objeví dvojí – jednak větší odpočinek ženu posílí do právě přicházející dynamické fáze, kdy snadno vše dožene a ostatní předežene. Ale také jí umožní hluboké vnímání a propojení s jejím nitrem. Žena má v těchto dnech nejsilnější intuici. Cítí, jaké rozhodnutí je pro ni, pro její tým či firmu to správné. Možná zatím nedokáže precizně své pocity vyjádřit, ale v hloubi duše ví, zda se má jít touto cestou, či jinudy. 

Během tohoto období je ideální vyzkoušet cesty k plnému uvědomění, třeba formou meditace. Hlava tam teď ženu pustí nejsnáze. 

Tím končí teorie doplněná o vlastní zkušenost. Teď už musí přijít jedině pozorování v reálném životě. Uvědomuji si, že jdu v tomto článku hodně hluboko, pro mnohé ženy možná až moc…  Některé ženě samozřejmě tento princip nemusí fungovat ve všech aspektech. Každá má svůj individuální cyklus, s jeho vlastními projevy, délkou atd. Nebo jí může princip cyklu fungovat jen v soukromí. Anebo také vůbec – pokud sama sebe vnímá každý den stejně. Ale co když jste si právě přečetla klíč k chování své kolegyně, která vám někdy píše dlouhé e-maily a jindy velmi stručné, někdy švitoří a je tolik empatická a jindy je tak divně lapidární, „suchá“, ani vás nenechá doříct větu a hned je se vším hotová…

Pro mne samotnou je tento princip jen další kostičkou zapadající do mozaiky lepšího poznání sebe sama. Rozhodně nemám pocit, že bych díky němu žila plnohodnotnější život, jak se mne snažila přesvědčit zmiňovaná kniha. Na druhu stranu jsem se díky němu naučila šetřit energii a pochopila jsem, proč mi občas něco nejde tak, jak jsem zvyklá. A ještě jednu věc dělám oproti všem návodům jinak – snažím se, aby výsledek mé činnosti, orientovaný na člověka na druhé straně stolu, byl vždy stejný. Nechci, aby odcházel zmatený, proč jsem byla minule tak hovorná, a dnes jsem tolik netrpělivá. Uvědomuji si ten rozdíl a stále na tom pracuji. 

Pro vás ostatní není nic jednoduššího, než se s tímto principem seznámit a vyzkoušet si ho na vlastní kůži. Pokud máte během dne chvíli, kdy se potřebujete před dalším pracovním výkonem maximálně soustředit, zkuste si položit otázku, v jaké fázi svého cyklu se právě nacházíte. Máte ideální předpoklady pro to, co právě jdete dělat, nebo se musíte na výsledek mnohem více koncentrovat? Pak už jen pár měsíců pozorujte, co a kdy se s vámi děje, zda ve vašem případě principy cyklu nějakým způsobem fungují… Poté s nimi můžete začít aktivně pracovat a plánovat si své pracovní aktivity do fází, které jsou pro jejich výsledek nejvhodnější.

Zkuste pro jistotu nechodit poprvé na networkingové setkání, když se nacházíte v reflektivní fázi, a nezkoušejte meditovat, pokud se nacházíte ve fázi dynamické. Výsledky vašeho počínání by totiž mohly být jen postačující, což by vás snadno odradilo od dalšího pokračování v těchto užitečných aktivitách. A to by byla škoda.  

foto: Flickr user InExtremiss

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy