Téma
Téma

Hana Velíšková zve na měsíční téma – produktivita, efektivita a trendy v personalistice

25.01.2013  Hanka Velíšková 2  komentářů

Je zajímavé sledovat, kolik HR manažerů přestupuje na stranu dodavatelů a stává se poradci, kouči nebo lektory. Také jsem si těmito rolemi prošla v době, kdy jsem potřebovala na pár let zvolnit a pracovat ve flexibilním režimu, abych měla čas věnovat se dětem. V mnoha směrech to byla hodnotná praxe.

Potkala jsem nové lidi a seznámila se s procesy různých organizací. Nejvíce si však cením praktických zkušeností s prodejem v časech po krizi, kdy firmy obracejí každou korunu, a jsou tedy na jakékoli investice do dodavatelských služeb skoupé. Role poradce vás totiž nutí přemýšlet, co daná organizace opravdu potřebuje (a nezajistí si to sama bez vás) a jak ji o tom přesvědčíte. To je nesmírně cenná zkušenost, kterou bych doporučila každému personalistovi.

V interním HR žijeme v pohodlném světě

Role interního HR manažera je z tohoto úhlu pohledu výrazně jednodušší. Už přímo slyším vaše námitky: Víš, kolik máme práce? Jak to máme těžké? Jak si musíme poradit se stále nižším rozpočtem? Jak je nepříjemné propouštět? Jak jsou naši interní klienti nároční, komplikovaní, nekooperativní, ba někdy dokonce přímo vůči nám nepřátelští? 

Zbrzděte výčitky, kolegové personalisté. Dokážu si vaši situaci živě představit, sama již pěknu řádku let stojím ve vašich řadách. Na základě své konzultantské praxe ovšem věřím, že si část problémů můžeme způsobovat sami. Pokud bychom se dokázali na to, co děláme, podívat očima našich interních zákazníků, možná by byl náš dennodenní pracovní život jednodušší. Pochopili bychom, v jak náročném světě žijí linioví manažeři a co od nás opravdu chtějí a potřebují. Možná bychom toho ve výsledku dělali méně, možná něco jinak, ale hlavně bychom změnili způsob komunikace. Uvedu pár konkrétních příkladů, ve kterých se s liniovými manažery nejčastěji rozcházíme v úhlu pohledu.

HR administrativa – alfa i omega?
Administrativa tvoří ve většině organizací podstatnou část personalistické agendy. Je proto snadné podlehnout dojmu, že toto „papírové srdce“ HR je tím hlavním, na co se máme soustředit, a že to vedení ocení. Pravdou je, že perfektně zvládnuté vedení objemné administrativní agendy se dnes považuje za standard, nad kterým nikdo nejásá. Zato když se zjistí, že v této oblasti není vše v pořádku, můžete čekat pořádně studenou sprchu. Smiřte se s tím. Není to spravedlivé a neusnadňuje nám to motivaci HR administrátorů a mzdových účetní, ale je to fakt, který nezměníme. Sami také nadšeně nejásáme, když nám každé ráno na zastávce včas zastaví autobus, zatímco pouhá minuta jeho zpoždění nás rozladí.  

Je naším hlavním úkolem pečovat o zaměstnance?
Pokud beze zbytku věříte, že hlavním úkolem vašeho oddělení je pečovat o zaměstnance, nedivte se, že jste přetíženi a nedoceňováni. K čemu existují moderní elektronické systémy? Trendem budoucnosti jsou samoobslužné aplikace, v nichž si zaměstnanec sám zařídí, co potřebuje, a ohlídá si schválení od svého vedoucího. O výkon, rozvoj a motivaci lidí se nemá starat HR, ale jejich přímí nadřízení. Žádné překvapení, že jsou rozladěni, když se jim do toho HR plete! Byli byste rádi, kdyby vás někdo vodil za ručičku a kritizoval vás? Ano, ovšem, kdybyste měli partnera na své straně, který by vám naslouchal a dával vám upřímnou a nementorující zpětnou vazbu, to by byla jiná! Ale ruku na srdce – umíme to tak v roli HR? Vážně? A proč si tedy tolik manažerů platí externí kouče?

Očekáváte, že linioví manažeři budou vždy dodržovat pravidla?
Rozčilujete se, když vaši interní klienti nedodržují termíny a nedělají, co mají? Věřte, že vám rozumím. Také mě to občas irituje. Na druhou stranu musím sebekriticky říci, že ani já sama nejsem vždy spolehlivá. Když se mi práce nakupí tak, že se prostě nedá stihnout, logicky upřednostňuji to, za co jsem hodnocená. Pochopím tedy, když totéž dělají moji interní klienti. Je praktické si uvědomit, kdo je „vlastníkem“ procesu, který řeším. Pokud jsem to já na HR, je na mně ohlídat si splnění v termínech (a možná si přitom zároveň uvědomím, že je proces zbytečně komplikovaný). Na liniové manažery se mohu spoléhat jen tehdy, když budou proces vlastnit oni, tedy když za něj oni budou hodnoceni. Ale i v takovém případě se občas vyplatí udělat vstřícný krok. Bude vás to stát sice více práce, ale vybudujete si dobré vztahy se zákazníky. Kdo by se nechtěl cítit jako VIP, který dostává nadstandardní servis? 

Koupil by si někdo vaše služby?
Zkuste si představit, že by si vedení společnosti a linioví manažeři HR služby kupovali. Uživili bychom se vůbec? A vydělali bychom si tolik, kolik dnes? Nechci tím naznačit, že jsou vaše platy příliš vysoké (ani můj, vždyť co kdyby si tento článek přečetl můj nadřízený?!). Jen si říkám, jestli bychom i v takovém případě dělali totéž, co dnes, nebo zda by se obsah naší práce změnil. Víme vůbec, které oblasti naší práce by byly prodejné a které by se ukázaly jako nepotřebné? Kolik by jednotlivé služby stály, kdyby se vyčíslila jejich nominální hodnota pro zákazníka? 

Cesta k produktivnímu, efektivnímu a inovativnímu řízení lidí vede přes konzultantský přístup 
Zajímavé by také bylo sledovat, zda by náš přístup k manažerům byl stále tentýž. Proseděli bychom většinu dne ve své kanceláři, anebo bychom byli více „v poli“, u našich klientů, a mluvili s nimi o tom, co od nás pro kvalitní vedení lidí potřebují? Trvali bychom na byrokratických procesech v době, kdy by konkurenční konzultant nabízel uživatelsky vstřícná, jednoduchá a efektivní řešení? Prodávali bychom změny a novinky tak jako dnes (mailem, nejlépe s větou „žádáme vás, abyste“), nebo bychom za manažery zašli osobně, změnu vysvětlili a ověřili si, že chápou její přínos (protože jinak si danou aktualizaci nekoupí, že)? A nezačali bychom si nakonec vážit těch, kterým musíme věnovat zvýšenou pozornost? Vždyť co hodina práce navíc, to nárůst naší měsíční konzultantské odměny!

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy