Téma
Téma

Šedé myši mezi žraloky

18.07.2013  Petr Hovorka 5  komentářů

Rozhodněte se sami, kým chcete být. Chcete raději chodit v šedém myším kožíšku na sýr v příšeří a příliš nevystupovat na denní světlo, nebo lovit v modrých oceánech s ploutví hrdě vystrčenou nad hladinou? Tak jinak. Chcete si umět vybrat ty správné lidi? Tak jim prostě řekněte, proč s vámi do toho mají jít.

Moje kamarádka Hanka Smítalová pomáhá budovat značku v jedné, dosti oblíbené, síti restaurací. Když se jí naposledy zástupci velké korporace ptali, jak dosáhli toho, že u nich zaměstnanci vědí, co mají dělat, a ještě jsou nadšení, jak je motivují..., odpověděla, že je nijak speciálně nemotivují. 

Chci vám říct – nepodala jim úplnou informaci. Oni s nimi totiž dost intenzivně pracují. Vysvětlují jim jejich přesvědčení, proč v businessu jsou, čemu věří. Na čem jejich business model stojí, co je pro ně důležité. A to velmi důkladně a opravdově. A co je velmi důležité, už na začátku si vybírají lidi, kteří jejich přesvědčení – hodnoty – sdílejí nebo chtějí sdílet. Přicházejí tedy již dost motivováni. 

Jak tedy začít, chcete-li přitahovat ty správné lidi? Odpovím slovy Guye Kawasakiho: „Make meaning". Dělejte něco smysluplného, mějte poslání, které má potenciál být pro někoho inspirativní a naplňující. Podle Kawasakiho je to obecně možné ve třech oblastech: 1) zvyšování kvality života (plnění přání), 2) napravování něčeho, co nefunguje dobře (řešení problémů), 3) chránění něčeho dobrého před zánikem. Víte, kam patří vaše firma?

Tuhle myšlenku dále rozvíjí Simon Sinek svým názorem na strukturu komunikačního sdělení reflektujícího náš mozkový systém. Tedy komunikačního sdělení, které má šanci chytit za srdce nás lidi, navýsost emoční bytosti. Říká – začněte s „proč“. Pak teprve přidávejte, jak to děláte, a nakonec říkejte, co děláte. A dodává: „Lidé nekupují to, co děláte, ale proč to děláte". (jeho TED talk je z kategorie must-see)

Dobrá značka je jenom jedna – společně sdílená a následována zákazníky i zaměstnanci. Taková, která se nebuduje samostatně v marketingu a v HR oddělení. V obou případech je totiž nutné zodpovědět si následující otázky:

- Proč děláte to, co děláte? (tady se rodí smysl a hodnoty značky)
- Jaká je vaše business kategorie? (lidé si fixují své lovemarks v kategoriích)
- V čem jste jedineční? (ne jiní nebo lepší než konkurence, ale skutečně jedineční)
- Kdo je váš zákazník? (ne jen věková kategorie a příjmová třída)
- Kam jako firma směřujete? (máte vzrušující vizi sdílenou celým týmem?)

Odpovědi na tyto otázky potřebujete ve vztahu k zákazníkům i zaměstnancům. Abyste mohli vyniknout v soutěži o zaměstnavatele roku, potřebujete vědět, v čem jste jako zaměstnavatel jedineční (a jenom Ferda Mravenec byl multitalent). Abyste si mohli dobře vybrat, potřebujete vědět, kdo je váš ideální zaměstnanec – a to více než jen z pohledu vzdělání, let praxe a dovedností.

Jak svoje „proč“ a esenci můžete svým zaměstnancům komunikovat? Podívejte se na krátké interní video Apple ; mnoho takových příkladů jako tento neznám.

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy