Téma
Téma

Válka o Talenty je u konce. Talenti vyhráli

Válka o Talenty je u konce. Kdo že to vyhrál? Talenti. Hraje se totiž podle jejich pravidel, podle toho, co očekávají a co je motivuje. Talent Management už není jen o zavedené klasice: start v Development Centru, zdolání několika překážek v podobě školení, v závěrečné rovince pár hodin koučinku a přetnutí cílové pásky znamenající nástup na určitou pozici. Délka programu už taky není běh na dlouhou trať.

Ilustrační foto: Kitti.Jakobovits, Flickr.com

Firmy se v současné době zaměřují na různé skupiny zaměstnanců, využívají nejrůznější přístupy a uvědomují si, že jejich Talenti mají odlišné potřeby. V rámci Talent Managementu se nebojí sáhnout po méně tradičních formách. Díky tomu, a tak se začínají objevovat zajímavé programy, kterými stojí za to nechat se inspirovat.     

Talent Mobility
Ať už je to generací Y nebo Z, jež přicházejí na trh práce, v každém případě tu máme trend, který se nevyplácí ignorovat. Zaměstnanci již nehledají kariéru, ale zkušenosti. Pokud firma nemůže (v horším případě nechce) zaměstnancům nabídnout mobilitu – pracovat na různých pozicích, v různých zemích nebo v různých odděleních a týmech, nemůže pak pro ni být překvapením, že zaměstnanci půjdou svoji zkušenost hledat jinam.  

Talent Exchange
Objevují se i možnosti pracovat na zkoušku v jiné společnosti, a přitom nemuset měnit zaměstnavatele. V těchto případech firmy umožňují svým talentům výměnné stáže v jiných firmách, kde se mohou přiučit, jak se daná věc může dělat jinak. Talenti tak získají novou zkušenost, zažijí odlišné pracovní prostředí, seznámí se s dalšími lidmi z oboru a přirozenou cestou si rozšíří své obzory.  

Ženský leadership
Ženy dělají 85 % všech nákupních rozhodnutí; pokud má firma alespoň v jedné vedoucí roli ženu, je zde o 20 % nižší pravděpodobnost, že zbankrotuje; firmy s ženami ve vedení mají až o 66 % vyšší návratnost investovaného kapitálu... (zdroj: Why The Future Of Our Organizations Depends On Having More Women In Management ). Ať už za tím stojí čísla nebo hlas žen jako Sheryl Sandberg nebo Muriel Anton, ani Talent Management neunikl většímu zacílení na ženský leadership. Pro ženy organizují firmy programy, v nichž mohou rozvíjet své schopnosti, pracovat na svém kariérním růstu a sdílet své zkušenost. Věnují se sobě samým, pracují se svými vášněmi a talenty, učí se budovat vztahy na různých úrovních a pracují také na svém strachu, který je často brzdí.   

Talent Management pro studenty
Na studenty zaměstnavatelé cílí ve snaze zajistit si přísun čerstvých Talentů. Pokud je firma nemá uvnitř, je oslovení studentů další cestou, jak je získat – zvenčí.
Studenti jsou dychtiví po informacích, po přetavování svých teoretických znalostí do praxe a získávání zkušeností z reálného procesu. A firmy se jim v rámci svých programů právě toto snaží nabídnout. Vznikají tak zajímavé programy, kdy studenti pracují na reálném řešení problému, docházejí na pravidelné konzultace, během kterých se jim věnuje odborník z firmy, a učí se nové věci z praxe. Podle způsobu řešení a finálního výsledku firmy úspěšným studentům nabízejí práci, a získávají tak do svých řad ty nejtalentovanější.        

Mentoring/koučink od seniorního managementu
Mnoho nejvyšších manažerů investuje svůj čas do mentoringu a koučinku Talentů. Dělí se s nimi o své zkušenosti, pomáhají jim proplouvat úskalími, ve kterých jejich mladší kolegové nejsou pevní v kramflecích, a také jsou jim nesmírně dobrými rádci v navazování tolik důležitých kontaktů na různých organizačních úrovních. 

Talent Networks
Vytváření sociálních vazeb je důležité nejen pro ženy, jak je uvedeno výše, ale samozřejmě i pro muže. Dobře fungující sociální vztahy mezi zaměstnanci vedou k posilování celé společnosti. Firmy jdou tomuto trendu vstříc a vytvářejí příležitosti, při nichž se zaměstnanci mohou lépe poznat. Jsou to např. různé konference, stínování anebo sdílení best practices a vzájemné učení. 

Kontinuální učení
Zaměstnavatelé podporují zaměstnance v jejich soustavném studiu. Podporují je tím, že jim dávají prostor, zadání pro výzkumné projekty, na kterých mohou pracovat, anebo hradí náklady dlouhodobějších studijních programů. Firmy umožňují svým zaměstnancům studijní stáže na světových univerzitách, s nimiž rovněž spolupracují na přípravě vlastních studijních programů.  

Technologie pro Talent Management
Mobilní aplikace, MOOC (massive open online course), sociální sítě nebo využívání videí na YouTube. To všechno jsou cesty, kudy se Talent Management postupně ubírá.
Představte si, že vás mobilní aplikace ráno upozorní na to, co byste v rámci svého rozvoje měli dnes udělat, jaký úkol si splnit nebo co si vyzkoušet v praxi. Přesně tak totiž mobilní aplikace pro Talent Management fungují – více než na teorii (na rozdíl od MOOC) se zaměřují na praktický nácvik.
Začínají se také objevovat analytické nástroje, které pomáhají identifikovat Talenty v týmu a analyzovat data v reálném čase. Můžete tak vidět, jak spolu prostřednictvím firemní sítě zaměstnanci komunikují, na koho se v týmu obracejí, a naopak od koho jde třeba nejvíc požadavků na ostatní. Zjistíte také, jak se zaměstnanci mohou navzájem chválit nebo si dávat body, díky kterým se sami oceňují.   

Mindful Talent Management
Říkáte si, že jste o takovém Talent Managementu neslyšeli? Mindful manager vytváří prostředí, ve kterém se mohou zaměstnanci soustředit pouze na podstatu věci. Pomáhá členům svého týmu zaměřovat jejich talent a úsilí na to, co má význam, a minimalizovat „mindless“ činnosti, které nás stejně stojí drahocenný čas, ale k ničemu nevedou a jsou méně či vůbec produktivní. V takovém prostředí mohou lidé dosahovat špičkových výkonů, vysoké spokojenosti se svojí prací, což pak vrcholí neobvyklou mírou angažovanosti a stability.   

Cest, jak se dostat k Talent Managementu, který bude fungovat právě ve vaší firmě, je mnoho. Jde jen o to vybrat si ten nejvíc vyhovující. Nezapomeňte se však zamyslet i nad tím, za co jsou vaši manažeři ve firmě placeni. Zda za to, že Talenty konzumují, nebo za to, kolik jich pro firmu vyprodukují. 

Zdroje:

www.forbes.com/sites/sylviavorhausersmith/2013/04/02/mindfulness/ 
www.forbes.com/sites/joshbersin/2013/12/19/ten-predictions-for-talent-leadership-and-hr-technology-in-2014/ 
www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2015/02/18/why-the-future-of-our-organizations-depends-on-having-more-women-in-management/ 

Přečtěte si také k tématu:

Jana Toningerová (Koblížková)

Idealistka s přesvědčením, že když člověk opravdu něco chce, tak toho i dosáhne.

 
 

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy