Téma
Téma

Absolventi a velké firmy: sny a realita?

06.04.2014  Radim Koštial 0  komentářů

Zajímal nás pohled personalistů velkých firem na absolventy, se kterými často a cíleně pracují. Jací jsou a liší se jejich představy od reality? Zeptali jsme se na to tří personalistek a jednoho personalisty.1. Liší se u absolventů po nástupu představa od reality?

Tereza Houštecká, Deloitte:
Ano, někdy vidíme, že jejich představa a realita nejsou příliš v symbióze. Snažíme se proto se všemi uchazeči komunikovat v průběhu různých setkání, veletrhů a výběrového řízení tak, aby se jejich představy přiblížily co nejvíce realitě. Někteří uchazeči však příliš nenaslouchají, když jim realitu představujeme. Doporučila bych proto všem absolventům, aby už během výběrového řízení aktivně naslouchali. Daniela Čapková, PwC:
Je to asi individuální. Dá se říci, že si studenti uvědomují, že je potřeba už při studiu získávat praxi a poznávat realitu pracovního života. Většina současných studentů je velmi aktivních. Zapojují se do školních projektů i mimoškolních aktivit. Nevidíme velký rozpor mezi jejich představami a realitou. Co je však pro studenty důležité, je dobrý kolektiv a zábava – dnešní studenti se nechtějí v zaměstnání nudit!Lucie Sováková, Česká spořitelna:
Podle mého názoru je to o vyjasnění očekávání: pokud jsou hned na začátku sladěna, k těmto rozporům nedochází. Už v rámci výběrového řízení proto pro kandidáty organizujeme tzv. Info Day, kde se seznámí s náplní práce a mohou se zeptat na to, co je zajímá, ale především se osobně setkají s manažery, kteří jim realitu dokáží přiblížit nejlépe.
Lukáš Mašek, Komerční banka:
Pokud by tomu tak nebylo, tak by bylo něco špatně. Myslím si, že začátek pracovních zkušeností je právě o tomto zjištění, že realita bývá někdy hodně vzdálena představám. Nejde o to, že by organizace absolventům slibovala něco, co potom nedodrží. Jde spíše o aplikaci teoretických poznatků, které při studiu studenti získají, a pak je v podstatě neumí aplikovat v praxi podle představ zaměstnavatele. O tom je ale získávání zkušeností a také se s tím počítá.2. Co děláte pro to, abyste si nové talenty udrželi?

Tereza Houštecká, Deloitte:
Nové talenty se snažíme rozvíjet po všech stránkách. Nejen v rámci odborných znalostí, profesních certifikací, ale také v oblasti soft skills (komunikační dovednosti, prodejní dovednosti, jednání s klientem atd.). Důležitý je rovněž důraz na mimopracovní aktivity, které stmelují kolektiv (sportovní dny, ski trip, beerfest). Absolventi k nám nastupují v tzv. ročnících, ve kterých fungují sociální vazby a podpora.Daniela Čapková, PwC:
Do našich absolventů investujeme a věnujeme se jim individuálně. Každý absolvent projde důkladným zaškolením a má možnost vyzkoušet si během prvního roku různé práce a až potom se profilovat. Zároveň je podporujeme v dalším vzdělávání a rozvoji, ať už je to mezinárodní certifikace ACCA pro auditory či mezinárodně uznávané certifikace pro specialisty v poradenství. Naše práce je o lidech a o týmové spolupráci. Proto se také zaměřujeme na work-life balance a pořádáme teambuildingové aktivity.

Lucie Sováková, Česká spořitelna:
Pro absolventy máme připravený všestranný rozvojový program, který zahrnuje nejen klasická školení, ale také práci na projektu nebo inspirativní setkání se členy managementu napříč bankou. Absolvováním tohoto ročního programu však rozvoj zdaleka nekončí: v rámci Alumni clubu na účastníky čekají další navazující programy.
Lukáš Mašek, Komerční banka:
Na začátku jsou všichni absolventi (cca 100) zařazeni do skupinového integračního programu – Connecting. Ti nejlepší (cca 25) pak postupují do další části – Connecting+. V průběhu obou částí pracují na svém PR, networkingu a poznají další části banky a navíc hlavně sami sebe. Důraz klademe na strategický talent management. Spolupracujeme také formou projektů se zahraniční účastí dalších talentů. KB má propracovanou KB Group Universitu, kam se může absolvent přihlásit a dále se rozvíjet. 3. Co na současných absolventech oceňujete a co u nich naopak postrádáte?

Tereza Houštecká, Deloitte: 
Určitě oceňujeme jejich ambicióznost, rozhled a zkušenosti se zahraničím. U některých absolventů nám chybí motivace, pokora a zápal pro věc. Vždy se dá zapracovat na znalostech cizích jazyků – zejména angličtiny. Obecně lze říci, že i když je každý rok více absolventů, kvalitních je stále nedostatek.

 Daniela Čapková, PwC: 
Zejména chuť využít teoretické znalosti v praxi a touhu zapojit se do reálného pracovního života. Hledáme absolventy, kteří přinášejí různorodé zkušenosti např. ze zahraničních stáží, kdy měli možnost poznat jiné kulturní prostředí a naučit se samostatnosti. Navzdory zahraničním zkušenostem u absolventů občas postrádáme dobré jazykové znalosti. Především v angličtině jsou studenti spíše na průměrné úrovni. Díky školním a mimoškolním projektům a aktivitám jsou současní absolventi zvyklí na týmovou práci, což na výběrových řízeních vidíme velmi rádi.

Lucie Sováková, Česká spořitelna:
Vyzdvihla bych zejména inovativní přístup, nadšení do práce a odvahu pouštět se s energií jim vlastní do nových věcí. Prostor pro zlepšení vidím v propojování teorie a praxe již v rámci studia na vysoké škole.


Lukáš Mašek, Komerční banka:
Úroveň studentů je rozdílná podle univerzity a vysoké školy, kterou navštěvují. Podstatná je také lokalita, kde se daná vysoká škola nachází. Studenti z mimopražských škol jsou totiž v některých případech lépe připraveni a s větší pokorou vstupují na trh práce. Naopak studenti z renomovaných pražských škol mají větší sebevědomí, které jim ale vstup na trh práce ztěžuje. Poslední dobou máme pocit, že studentům chybí více chuti a motivace do něčeho jít, neumí se pro nic nadchnout. Dělají jen to, co je povinné, a hlavně se zajímají o to, co za to bude. Na druhou stranu oceňuji asertivitu studentů a jejich komunikační a prezentační dovednosti.Foto: Flickr user Camdiluv

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy