Stálé rubriky / Vzdělávání a seberozvoj
Stálé rubriky

Trénování mozku aneb Zachovejte si zdravý (selský) rozum a nevěřte mýtům

08.03.2015  Alena Gebauerová 7  komentářů

Někdy se až příliš snadno smiřujeme s určitými stavy či problémy. Nebo se potkáváme se zažitými názory, které jsou s takovou samozřejmosti předávány z generace na generaci, že nás ani nenapadne je zpochybnit. A tímto (nebo hodně podobným způsobem) se podařilo vytvořit i rovnítko mezi věkem a zhoršováním paměti a činnosti mozku. Tedy toho orgánu, který velmi výrazně ovlivňuje kvalitu našeho života.


Umíme vrátit čas nazpátek? Ano umíme, a to dokonce v tak zásadní záležitosti, jako je činnost našeho mozku a využívání, nebo dokonce rozšíření jeho kapacity. Fungování mozku je vnímáno z různých úhlů. Jsou lidé, kteří se tímto tématem nezabývají – přesněji řečeno, přijímají funkci mozku jako samozřejmost a nezměnitelný stav. Jsou lidé, kteří přikládají mozku obrovský význam – předpokládají, že jejich mozek má neomezené možnosti a je schopen pracovat v takovém tempu a s takovým množstvím informací, jaké si zamanou. A další skupina, opatrně se zvětšující, přijímá co největší množství dostupných informací o tom, jak náš mozek funguje. Sleduje nejnovější výzkumy neurovědy a zřetelně si uvědomuje, že stejným způsobem, jak si trénujeme fyzickou kondici, můžeme trénovat i tu mozkovou. Tj. trénovat paměť, vyhovět mozku tak, aby se mu s informacemi dobře a efektivně pracovalo.

Můžeme konstatovat, že v problematice trénování paměti existuje spousta jednoduchých řešení, zdají se však až moc jednoduchá a tak nějak vzdálená tomu, co je pro nás momentálně to zásadní. Nebo zrovna tato nabídka nekoresponduje s tím, co teď řešíme jako důležité. Ale za deset a více let už bude pozdě bycha honit. Je třeba si uvědomit již dnes, co všechno pro sebe můžeme udělat v rámci trénování paměti. Je to jako rovnice:
Stav mého mozku + trénování = v roce 2035 dobrá mozková kondice
Stav mého mozku – bez trénování = v roce 2035 stesky na zhoršování jeho činnosti

Jaké cestičky a cesty se nám otevírají?
To, co jako trenérka paměti vnímám jako zásadní, je hlubší změna systému vzdělávání a přístupu k seberozvoji. Aktivovat mozkovou činnost není složité – je to stejně jednoduché, jako si udržet pravidelným pohybem svoji fyzickou kondici. A tady vnímám tu složitost (nebo záludnost?). Stejně jako si dáváme předsevzetí o svém pohybu a stravě a vůbec životním stylu, můžeme pracovat i na předsevzetí ohledně trénování paměti. Zřejmě ještě nebyl realizován výzkum na téma, jak dlouho a s jakým úspěchem dodržujeme svá dobře míněná předsevzetí. V rámci mé práce je mým současným cílem motivovat lidi k tomu, aby vědomě pracovali na aktivování své paměti. O lidech, kteří mají „zázračnou“ paměť, jsou schopni si zapamatovat 1 000 položek ve správném pořadí, o lidech, kteří excelují na soutěžích paměti, už jsme mnohdy četli, informace tohoto typu zaujmou. Je to podobné jako ve sportu. Jsou špičkoví sportovci, kteří vynikají, a je spousta lidí, kteří sportují proto, aby měli dobrou kondici, nebo prostě jen proto, že mají rádi pocit dobře fungujícího těla a líbí se jim radost z pohybu.

Jak tedy na to?
Pravdou je, že různých míst, kde můžeme pracovat se svojí fyzickou kondicí, je velká spousta, a tak si v každém větším či menším městě nebo i vesnici můžeme vybrat to, co nám vyhovuje a kde se budeme cítit dobře. A nemusejí to být pouze fitcentra – pokud chceme své „fyzično“ zlepšovat pomocí tance nebo jógy aj., máme rovněž širokou nabídku.

Ale jak na trénování mozku? Tady už budeme muset být při vyhledávání trpělivější. Sem tam ale natrefíme na ojedinělé možnosti, kam se můžeme obrátit a vyzkoušet si, jak nám bude přístup trenéra vyhovovat a co vlastně trénování paměti obnáší.

Trenéra?

Ano, trenéra. Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vzdělává a sdružuje trenéry paměti z celé České republiky. Jedná se o třístupňové studium v rámci této společnosti a následné kontinuální udržování získané odbornosti. Je to v současné době jediná instituce v naší republice, která zaštiťuje trenéry paměti.

A jako ve většině odborností i zde je důležité, jakým způsobem je trenér schopen získané poznatky využít v praxi, jak bude své dovednosti předávat dál a rozvíjet uvědomění a motivaci k trénování paměti účastníků seminářů. Současné směřování a strategie v rámci trénování spočívají v prohloubení zodpovědnosti účastníků za jejich dobré pracovní schopnosti. Tímto bychom mohli otevřít další téma, které velmi úzce souvisí s trénováním paměti – a to je demografické stárnutí populace. Tento vývoj nelze zastavit a já jsem přesvědčena, že trénování paměti jako životní styl se stane součástí age managementu coby jednoho z pilířů posilování a udržení pracovní schopnosti.

Výsledky posledních výzkumů neurovědců hovoří o neuroplasticitě mozku, tedy schopnosti zlepšit činnost mozku v kterékoliv etapě života. To, co je silnou (jednou z mnoha) stránkou trénování paměti, je posilování sebevědomí a sebedůvěry. Nenechme se uchlácholit rozvojem techniky a s tím souvisejícími všemožnými i nemožnými „udělátky“, jimiž se stačí „proklikat“ a každá informace, kterou si zamaneme, je tady. Z mého pohledu trenéra paměti bychom to spíše měli vnímat jako ohrožení kondice našeho mozku nebo přinejmenším omezení jeho přirozených funkcí.

Umíme vrátit čas nazpátek?

Umíme, ale navíc můžeme rozvíjet paměť v době, kdy to ještě tolik „nebolí“, a předcházet tak steskům na zapomínání či zhoršování naší paměti.

A stejně jako se v rámci vzdělávání setkáváme s lidmi, kteří jsou proaktivní a mají chuť sami věci měnit, tak se podobní lidé objevují i v rámci trénování paměti. V první řadě jsou to samotní trenéři. Ale i další zájemci se pak ptají, jak na to, co mohou sami svými silami pro lepší výkon svého mozku udělat.

Co tedy pro sebe můžeme udělat?

Mnoho lidí si spojuje trénování paměti s luštěním křížovek. Ty však z mého pohledu nejsou tak přínosné, jak si mnozí myslí – je to de facto pouze práce s dlouhodobou pamětí, v níž jsou uloženy výrazy, které se často opakují. Časem je z toho návyk, takže křížovkáři vyplní křížovku během pár minut bez efektu zvyšování kapacity mozkové činnosti. Mozek totiž v souvislosti s budováním své kapacity nemá stereotypy rád.

Trochu lepší je to s telefonními čísly – jejich pamatování je určitě jeden z možných způsobů trénování paměti. Zase ovšem záleží na způsobu. Pokud memorujeme (šprtáme zpaměti J), tak opět provádíme to, co paměť nemá ráda, a výsledky ohledně zlepšení mozkové aktivity a kapacity nejsou takové, jak bychom si představovali.

Jiná, lepší varianta je pomocí určitých mnemotechnik – tady už se jedná o vyšší kvalitu práce s pamětí. Nejde tedy jen o to pamatovat si holé číslo, ale spojit si je s něčím jiným (výrazem, zážitkem, pocitem…).  

Dobrý nápad je třeba pamatovat si každý den někoho, koho potkáme cestou do práce. Co měl na sobě, jak vypadal, jak se tvářil. Je to vědomá práce s pamětí, a to je vždycky dobrý počin, když tímto způsobem s mozkem pracujeme.

Techniky na tyto „finty“, ať již mnemotechnické pomůcky na pamatování slov a čísel nebo způsoby vhodné k zapamatování lidí, obličejů, nám poradí trenér na semináři. Případně existuje spousta literatury, v níž se k těmto informacím můžeme dostat. Knihy či návody na internetu však postrádají důležitý tlak na procvičování a hledání nejlepších cest. Proto bych doporučila najít si trenéra, který nám vyhovuje, a začít s ním systematicky pracovat. A potom, když budeme vědět, jak na to, už nám nic nebrání zásobárnu těchto technik rozšiřovat. Je to podobné jako v již zmiňovaném fitku – když začneme cvičit sami, bez dohledu někoho zkušeného, tak často nevytrváme nebo nám to nepomůže tak, jak jsme čekali.

Shrnutí – existuje mnoho aktivit, kterými můžeme podpořit trénování paměti. Důležité je naše rozhodnutí přenést je do praxe – tedy pokyn „Udělej to!“.

Foto: Flickr user Hey Paul Studios

Alena Gebauerová

Lektorka a koučka

 
 

GARANTI RUBRIKY

Martin Hudeček

Systemický kouč, jednatel a manažer v ORBITu, konzultant, podnikatel a pedagog.

Jaroslav Procházka

Agile/Lean mentor, podporovatel inovací, stavitel týmů a vášnivý skialpinista

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy