Stálé rubriky / Vzdělávání a seberozvoj
Stálé rubriky

Shrnutí záznamu z kvalitativního výzkumu druhu Coach vulgaris (Kouč obecný)

18.02.2015  Jana Trdá 0  komentářů

Stalo se vám někdy, že jste si povzdechli nad tím, jak se lidé vydávají za něco jiného, než jsou? Když opominu osobní život (kdo by se nesnažil občas vylepšit), v profesní oblasti nám to může způsobit více problémů než jen naštvanost, že jsme naletěli. V posledních pár letech se roztrhl pytel s kouči a skorokouči, popřípadě antikouči. Jedná se o moderní pojem, moderní přístup v managementu i moderní vzdělávání. A jako vše, co je IN, přitahuje i koučink plagiátory. Zkusme se tedy na kouče podívat jako na samostatný živočišný druh a trochu s nadsázkou si přiblížit je i jejich napodobovatele.


Hypotetický pozorovatel lidského druhu se zaměřením na sledování v oblasti rozvoje nám předkládá část zápisků ze svého vědeckého deníku:

Vážená odborná veřejnosti, při svém studijním pobytu na planetě Zemi jsem se tentokrát zaměřil na nově vzniklý druh kmene Educator, a to kouče. Byť s vědomím, že se pravděpodobně jedná o velmi krátkodobou genetickou anomálii bez velké naděje prosadit se mezi parazitujícími druhy, tento evoluční souboj mne zaujal a rád bych vás se svým pozorováním seznámil.

Systemické začlenění koučů

Na začátku popisu výsledků výzkumu tohoto druhu dovolte mi základní systemickou klasifikaci do jednotlivých kategorií:

 • Říše Animalie (živočichové)
 • Podříše Mirum (podivní)
 • Kmen Educator (vzdělavatelé)
 • Řád Andragogus (zaměřen na dospělé)
 • Čeleď Expertus (odborník)
 • Druh Coach vulgaris (kouč obecný)

Zjištěné základní poddruhy

Jako každý jiný živočišný druh i kouč obecný prochází evolucí a postupně se rozčleňuje na další poddruhy. Některé celkem brzy zaniknout, některé se rozšiřují a postupně přebírají lovná teritoria. 

Specifikem čeledě expertus je velmi dynamický vývoj, dalo by se říct, že překotný. Pro biologa je to unikátní příležitost sledovat živočišné druhy od vzniku, přes vývoj až po případný zánik. X-násobně zrychlený vývoj nám tak dopomůže upravovat hypotézy pro vývoj jiných, standardních živočišných druhů, jejichž vývoj probíhá desítky, stovky či miliony let.

Pojďme tedy k základním pozorovaným poddruhům. Vybral jsem ty, které považuji za zajímavé nebo s tendencí delší životnosti.

Mezi vybrané poddruhy druhu Coach vulgaris patří:

 • Coach scopum (kouč výkonový)
 • Coach observa (kouč všímavý)
 • Coach personalitas (kouč osobnostní)
 • Coach ludus (kouč sportovní)
 • Coach sexus (kouč sexuální)
 • Coach gestaltus (kouč prožitkový)
 • Coach integratus (kouč integrativní)

A samozřejmě mnoho dalších. Tento druh až nečekaně rychle produkuje spousty poddruhů, některé masově, některé jen na malých uzavřených teritoriích. Kupodivu vznikají individuální odlišnosti, které se vážou jen k danému jedinci a většinou také spolu s ním zanikají.

Parazitující druhy v čeledi Expertus

Na tomto druhu je zajímavé pozorovat i reakci jiných druhů čeledi Expertus, které sledují rozpínavé zabírání teritorií Coach vulgaris. 

Mnoho z nich začalo produkovat parazitující poddruhy, které se pomocí mimikrů snaží co nejvíce napodobit chování Coach vulgaris. Nejčastěji se tyto parazitující poddruhy objevují u těchto dvou druhů:

 • Consultoris
 • Mentoris

Klient, který není dobře seznámen s chováním Coach vulgaris, se nechá snadno oklamat jeho schopností napodobovat jiné druhy. Zajímavé je, že tyto mimikry nejsou vždy vědomým vývojovým směrem – některé vznikají nevědomým vývojem, a to buď pozorováním chování jiných mimikrujících druhů, vlastní zkušeností s těmito mimikrujícími druhy, či dokonce tlakem alfa jedinců, kteří je do změny chování manipulují. Byť je jejich práce odlišná od druhu Coach, snaží se směřovat k řešení problémů klienta.

Parazitující druhy v čeledi Laicus (laikové)

Druhy parazitující na úspěchu Coach vulgaris se rekrutují i z jiných čeledí, nejčastěji z čeledi Laicus. Jsou to například tyto druhy:

 • Homo egoist (člověk egoistický)
 • Homo tractatori (člověk manipulativní)
 • Homo hujerus (člověk šplhounský)

Na rozdíl od čeledi Expertus jsou tyto druhy a poddruhy zaměřeny na uspokojování vlastních cílů a výsledkem jejich služeb je často jen uspokojování vlastního ega.

Závěr výzkumu

Doporučuji zaměřit se na tento rychle vzniklý druh a zažádat o výjimku v nezasahování do pozorovaných planet. Pokud se nám to podaří, velmi rád bych se na planetu Zemi vrátil a zahájil edukování veřejnosti v druhových rozdílech, a to jak v projevech chování, ve způsobu práce a jejích výsledcích. Tlakem tak donutíme parazitující poddruhy buď plně přijmout chování Coach vulgaris, nebo změnit mimikry a přestat s napodobováním tohoto druhu, a tím zabránit pravděpodobnému zániku tohoto zajímavého jevu.

Doufám, že tato nadsázka vás jednak pobavila a jednak přiměla k zamyšlením, jak zamezit zneužívání velmi potřebné vzdělávací role KOUČ. Co s tím můžeme dělat?

 • Dělme se v diskuzích a referencích o zkušenosti s koučováním.
 • Pokud dostaneme nabídku a nejsme si jisti, o jakou službu se jedná, zjišťujme, hledejme relevantní informace.
 • Když zjistíme, že jsme byli (nebo někdo z našeho okolí) oklamání a místo koučování jsme obdrželi konzultaci, mentoring nebo terapii, ozvěme se.

Určitě vás napadnou i jiné rady. Držím palce, ať se situace na trhu koučování jen zlepšuje a zkvalitňuje. Koučům zdar a těm kvalitním zvláště! :)

 foto: Flickr user Max Boschini

 
Jana Trdá

Lektor, metodik, HR ředitel, vlastník vzdělávačky Erudio Patria

 
 

GARANTI RUBRIKY

Martin Hudeček

Systemický kouč, jednatel a manažer v ORBITu, konzultant, podnikatel a pedagog.

Jaroslav Procházka

Agile/Lean mentor, podporovatel inovací, stavitel týmů a vášnivý skialpinista

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy