Stálé rubriky / Vzdělávání a seberozvoj
Stálé rubriky

Pojďte s námi přivítat jaro a heutagogiku!

21.03.2013  Petr Skondrojanis 0  komentářů

Zakladatel heutagogiky, Australan Dr. Stewart Hase, přijede v březnu do Prahy, kde bude 27. 3. hlavním hostem konference „Welcome Heutagogy!“ a následně pak povede workshop pro zájemce o implementaci principů heutagogiky do firemního vzdělávání.

Od andragogiky k heutagogice

Heutagogika je vnímána jako prodloužená ruka andragogiky – kromě některých shodných znaků (například praktické aplikace znalostí) je navíc v heutagogickém přístupu k učení zapotřebí aktivnější zapojení studenta do samotného procesu učení. Lektor plní spíše roli kouče a facilitátora, takže pak typicky dochází k situacím, že studenti spoluvytvářejí výuku, pomáhají vyhledávat zajímavé zdroje, diskutují nad dílčími tématy a formulují své názory a postoje s tématem spojené. V heutagogice hrají velkou roli zdroje informací, které mohou být velmi různorodé – to se týká zejména oblasti internetu a sociálních médií. 

Rozvoj lidí v „době technologické“

To, že tradiční přístupy k učení přestávají být efektivní, je na první pohled zřejmé. Svět se za poslední dvě dekády neskutečně změnil. Zcela jiné jsou nároky na zaměstnance, obsahy pracovních pozic a náplň práce v mnoha z nich, vznikly nové profese, dokonce i celá nová odvětví. A stejně tak některé obory postupně zanikají. Pokud budeme změny vnímat jako příležitosti, zjistíme, že současný svět přináší několik zajímavých aspektů: není problém získat informace; rozvoj a vzdělávání se masivně přesouvá do neformální sféry; možnosti rozvoje a vzdělávání se stávají díky internetu v podstatě neomezenými; učit se můžeme kdekoliv, jakkoliv a v podstatě i kdykoliv; je možné se za účelem rozvoje spojit s expertem téměř kdekoli na světě; odpovědnost za rozvoj se přesouvá na jednotlivce a jeho motivace je pro efektivitu jeho rozvoje určující; rozvoj se stává celoživotní záležitostí, jeho tempo a směr si určujeme sami; náš přístup k vlastnímu rozvoji bude nejspíš klíčem pro naše další profesní uplatnění.

Změna jako příležitost

V takovémto prostředí již pochopitelně nestačí vzdělávat a rozvíjet lidi tradičním způsobem. Zejména v oblasti dospělých je nutné více pracovat s jejich motivací a schopností aktivně se podílet na procesu učení. Více než kdy předtím platí princip „kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod“. S tím vším pracuje heutagogika.

Svoboda v učení a postoje lidí

Heutagogice se často říká „svobodné učení“ nebo expresivněji „učení se bez ohrádek a klecí“. Důvodem je nejen svoboda ve volbě způsobu učení, ale také to, že se postupně formují i postoje studenta k vlastnímu rozvoji. Osobně jsem přesvědčena, že postoje vůči svému rozvoji podvědomě aplikujeme i vůči své práci. Pokud někomu připadá běžné podvádět v procesu učení se, je pravděpodobné, že si bude obdobně „ulevovat“ i v pracovním procesu. Heutagogika tak může pomoci personalistům pracovat s postoji zaměstnanců. To je velmi cenné v době, kdy konkurenceschopnost firem čím dál víc závisí na ochotě a nasazení jejich lidí.

Kde se dozvědět více?
Nejen dozvědět, ale hlavně zažít a získat praktické návody na zavádění principů svobodného rozvoje ve firemním prostředí. To jsou hlavní cíle Welcome Heutagogy! Heutagogy at Work .

Osobní pozvánka Moniky Barton

HR kavárna je hrdým mediálním partnerem konference. Jsme pyšní na to, že můžeme představit inovativní projekt, za kterým stojí jeden z našich garantů. 

GARANTI RUBRIKY

Martin Hudeček

Systemický kouč, jednatel a manažer v ORBITu, konzultant, podnikatel a pedagog.

Jaroslav Procházka

Agile/Lean mentor, podporovatel inovací, stavitel týmů a vášnivý skialpinista

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy