Stálé rubriky / Vzdělávání a seberozvoj
Stálé rubriky

Každý den, každou hodinu, každou minutu jsme vystaveni potřebě rozvoje.

31.08.2012  Martin Hudeček 0  komentářů

Nabídnu tři úvahy, možnosti pojetí tématu seberozvoj tak, aby žádné nebylo lepší či horší a čtenář si mohl vybrat svou cestu a současně mohl akceptovat, že existují další cesty. Stejně kvalitní i když zcela jiné. Tzn. nechci hledat jak to je!

  • Sebe rozvoj jako sociální nátlak a marketingový nástroj 

= vědomá potřeba seberozvoje je něco, co nám je implementováno zvenčí = sociálním prostředím a marketingovým nátlakem

Kde se vlastně bere potřeba seberozvoje.  Jak se díváme na člověka, který kašle na seberozvoj? Kolik knih, seminářů a konferencí by se prodalo, kdybychom zde neměli potřebu „Seberozvoje? A kdo má (a jak je to reálné) daný cíl svého seberozvoje? Co s člověkem, který se nechce rozvíjet? Není seberozvoj součástí uměle živeného motoru současné civilizace, která je postavena na zvyšující se spotřebě? Musím chtít stále více a více seberozvoje, abych byl šťastný?

  • Sebe rozvoj jako přirozená potřeba člověka

Potřeba rozvoje je jako potřeba jíst. Nemusí nám ji nikdo nutit. Rodíme se s potřebou se rozvíjet. Nikdo nás nemusí motivovat k tomu, abychom se jako miminka postavili na svoje nohy, naučili se jíst lžící. Máme v sobě přirozenou zvědavost a chtění poznávat. Jedinou otázku, kterou si musíme klást, je, jakým směrem se mám rozvíjet a jak poznám, že jsem to dokázal. Cíl je důležitý, uspokojení a smysl života je ovšem v cestě, která k cíli vede. Tím, že něco chci, že to umím vyjádřit a najít si k tomu cestu, tím jsem člověkem.

  •     Sebe rozvoj jako nutnost umožňující uspět v 21. století

Je zcela jedno, jestli je potřeba seberozvoje dána sociálním prostředím nebo přirozenou potřebou. Tak jako tak žijeme ve světě, který je neúprosný a vyžaduje, abychom se naučili orientovat se v něm a najít si v něm své místo. To jak a kam se rozvíjet je dáno tím, jak a kam se chci dostat. Současně musím být schopen neustále měnit své cíle a cesty k jejich naplnění.

1.    Pro všechny úvahy/směry přinesu rozhovor s člověkem, který žije dle uvedených principů

2.    Nabídneme semináře/workshopy na uvedená témata tak, aby se účastníci kavárny mohli také setkat osobně a na místě tvořit, předávat si, inspirovat se. Tyto povedu jako profesionální kouč, tzn. že zážitkovou formou dostanou nabídku tohoto směru práce

3.    Názory, které nasbíráme za uvedený měsíc, zpracujeme do formy „závěrečné zprávy“ nebo pozvánky na „konferenci".Vše závisí na tom, jak se podaří celý projekt propagovat a vytvořit komunitu minimálně 15ti aktivních návštěvníků kavárny. Tím myslím, že koncept bude připraven dynamicky se přizpůsobit měnícím se podmínkám.

Garant měsíce tématu:

Martin Hudeček

Martin Hudeček

Systemický kouč, jednatel a manažer v ORBITu, konzultant, podnikatel a pedagog.

 
 

GARANTI RUBRIKY

Martin Hudeček

Systemický kouč, jednatel a manažer v ORBITu, konzultant, podnikatel a pedagog.

Jaroslav Procházka

Agile/Lean mentor, podporovatel inovací, stavitel týmů a vášnivý skialpinista

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy