Stálé rubriky / Vzdělávání a seberozvoj
Stálé rubriky

Firmo, adoptuj si svou školu

04.02.2013  Hanka Kejhová 7  komentářů

Jak připravovat budoucí odpovědné zaměstnance? Je v českých školách potřebná etická výchova, nebo ne? A jak se k této otázce mohou postavit firmy v Česku?

V zahraničí se klade důraz na aktivní občanství a soft skills se prolínají s dovednostmi, které souvisejí s atmosférou, spoluprací, zdravým kolektivem a komunikací. Pod kůži se to dostává lidem od mateřské školky. To se pak odráží v tom, že jsou lidé podnikavější a úspěšnější v zaměstnání. Obecně prospěšná společnost Etická výchova se snaží posilovat tuto disciplínu ve školách. Upozorňuje na to, že by si rodiče měli všímat toho, co se děje v prostředí, kde děti tráví nejvíce času. S Lenkou Schwarzovou, zkušenou učitelkou a koordinátorkou projektu, se bavíme o zavádění etické výchovy do základních škol. O tom, zda je nový předmět potřebný, či ne. Proč se o tom ale bavit na stránkách HR kavárny? Protože vzdělávání a zaměstnání jsou spojené nádoby. A firmy by mohly školám v mnohém pomoci.


Osnovy se pořád mění, přidávají se hodiny všeho možného. Jako rodič se ptám – není to zase další projekt pro projekt?

Určitě ne. Od svého zavedení do rámcových vzdělávacích programů v září 2010 si již etickou výchovu do svých osnov zavedlo podle našich informací minimálně 115 ředitelů škol. Jinak portálů na toto téma existuje samozřejmě více.

Dobře, představme si, že jsem podnikatel, personální ředitel, manažer CSR a chci pomoci škole. Jak mohu podpořit váš projekt?

Vytvořili jsme projekt, který se jmenuje Adoptuj si školu pro etickou výchovu. Iniciátorkou toho projektu je Eliška Coolidge Hašková, poradkyně amerických prezidentů. Je to novinka, která vyšla ze spolupráce Americké hospodářské komory, ministerstva školství a obecně prospěšné společnosti Etická výchova. Děláme poradenství, metodickou podporu a školení pedagogů, zástupci z Americké obchodní komory měli nápad napomoci vzdělání v této oblasti  skrze oslovování firem. Firmy mají možnost adoptovat si konkrétní školu, která se přihlásila přes výzvu ministerstva. V rámci adopce se nejenom finančně pomůže se zavedením předmětu, ale vzniknou i společné projekty, do kterých se mohou zapojit zaměstnanci firem i rodiče žáků a učitelé.

Máte podporu řady respektovaných osobností...

V rámci propagace etické výchovy jsme oslovili známé osobnosti, například Magdu Vašáryovou, profesora Jana Sokola nebo Vratislava Kulhánka. Natočili jsme s nimi rozhovory a videa, která jsou ke zhlédnutí na stránkách www.etickavychova.cz. Jinak Jan Sokol nebo ekonom Tomáš Sedláček jsou členové správní rady naší obecně prospěšné společnosti.

Existuje už výchova k občanství, tak proč i etická výchova?

Etická výchova je dlouhodobě zavedená v šestnácti státech Evropské unie. My nejvíce spolupracujeme se Slovenskem. A co se týče výchovy k občanství, to je předmět, který má za prioritu úspěch žáka. Jde spíše o informace a znalosti, kdežto etická výchova je plná aplikačních psychologických témat. Důraz se klade zejména na rozvoj sociálních dovedností a prosociálnost žáka. Hlavní je to, aby ten člověk byl schopný udělat dobrovolně něco pro ostatní a nic za to neočekával zpět. Hlavní důraz je v etické výchově kladen na rozvoj emočního kvocientu.

Dobře, pojďme do praxe. Mám firmu, chci pomoci škole. Co mám udělat?

Pokud chcete pomoci v jakékoli formě, spolupracovat či získat nějaké informace, najděte si webové stránky etickavyhova.cz.  Zde jsou kontakty, aktuality, popis projektů , videa. Kromě možnosti adoptovat si konkrétní školu je možnost i podpořit školy jiným způsobem. Například vzdělávací agentura Dale Carnegie nabízí ředitelům škol, které zavádí etickou výchovu, účast za symbolickou cenu ve svých kurzech.

Máte příklady firem, které si vyžádaly konkrétní spolupráci?

V prosinci se podepsala v rámci projektu ASET (Adopt a School for Ethics) první rámcová smlouva o spolupráci mezi firmou DuPont a Základní školou Kamenice. Firma DuPont plánuje zapojit své zaměstnance přímo do výuky etické výchovy formou návštěv hodin a diskuzemi s žáky i učiteli, exkurzí žáků...

Dejme tomu, že přesvědčíme další manažery a podnikatele ke spolupráci. A oni se pragmaticky zeptají – co potřebujete?

Díky podpoře ministerstva školství se tvoří učebnice, audiovizuální pomůcky, chybí ale podpora vdělávání učitelů. Existuje dlouhodobý 250hodinový kurz, který poskytuje již více než deset let Etické fórum České republiky. Absolventi tohoto kurzu, akreditovaného i Univerzitou Hradec Králové, jsou schopni učit etickou výchovu zážitkovým výchovným stylem. Nejlepší začátek je pomoci učitelům zorientovat se v konkrétní problematice skrze kurzy, zaměřené například na výchovný styl, odměňování a motivace žáků a práce s rodiči.

V praxi bych měla chuť spíše doplatit konkrétního šikovného pedagoga, který je finančně podhodnocený...

To by bylo strašně složité, aby učitel dostal peníze na ruku. Řešením by například bylo, aby se kantoři jezdili podívat třeba do ciziny. Například ve Finsku či v Belgii mají velké úspěchy s etickou výchovou. Děti velmi pragmaticky a s nadšením řeší problémy, nebojí se jich, berou je jako překonávání překážek. To je neocenitelné v zaměstnání. Severské státy mají výuku proloženou etickým vzděláním prakticky celoživotně. Firmy mají vzdělávání ve firemní etice plošně. Eticky se chová zaměstnavatel, zaměstnanec, zákazník. Nemůžeme si také nevšimnout, jak se tyto  severské země úspěšně brání ekonomickým krizím.

Ve firmách je spousta interních koučů, kteří nabízejí znalosti třeba v neziskových organizacích. Proč by nemohli trénovat učitele? Často jsou učitelé ve společnosti izolovaní. Neměli by se stýkat s odborníky z jiných oborů?

Etická výchova by měla sloužit i učitelům, abychom předcházeli jejich syndromu vyhoření. Je pravda, že učitel je nakloněn se pohybovat ve velmi úzké komunitě. Pak dochází k určité profesní slepotě. Určitě by tyto zkušenosti prospěly a obohatily vzájemně všechny strany. Klíčovou dovedností učitele pro vyučování etické výchovy je být příkladem i ve svém soukromém životě a taky si osvojit jiný styl výuky než jen předávání informací. Právě v zážitkovém způsobu vyučování žáci sedí v kruhu, sdílejí se, diskutují a učitel je pro ně moderátorem a koučem více než pouhým přednášejícím.

Mohly by firmy samy vymyslet, jak prospět školám?

Určitě se nebráníme žádnému nápadu z jejich strany. Chystáme kampaň, kdy chceme dát o tomto programu více vědět. Hlavně budeme upozorňovat na naše aktivity, akce a propagovat televizní a rozhlasový pořad ve veřejnoprávních médiích, který odstartujeme letos na podzim.

Za fotografii děkujeme Václavu Vašků a za prostor kavárně Louvre.

 

Přečtěte si další články v rubrice :

GARANTI RUBRIKY

Martin Hudeček

Systemický kouč, jednatel a manažer v ORBITu, konzultant, podnikatel a pedagog.

Jaroslav Procházka

Agile/Lean mentor, podporovatel inovací, stavitel týmů a vášnivý skialpinista

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy