Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Vystresovaný starší pracovník se raději stáhne z trhu práce

10.12.2012  Hanka Kejhová 0  komentářů

Českou republiku čeká stárnutí zaměstnanců. Máme tři potenciální zdroje k většímu využití lidí na trhu práce – studenty, matky s dětmi a také starší pracovníky. Pracovat s věkově rozmanitými týmy se ale firmy musí teprve naučit.

"Nechme starším respekt. Pokud existují v organizaci skryté nebo otevřené obavy, jak dožijí ve firmě, tak i ti aktivní raději rezignují,“ vysvětluje Jaroslav Seifert z poradenské a vzdělávací společnosti Jaseka. Sám nepatří už ke generaci 50 +, ale křížků má na krku více. O to zajímavější je naslouchat jeho názorům. „Starší člověk, který se v práci klepe ze stresu, nikdy nepřevezme žádné  větší riziko a nebude mladším předávat sociální, ani odbornou dovednost,|“ vysvětluje Seifert, který má především zkušenosti s vedením týmů ve výrobních závodech. 

“Potkávám na trhu lidi s obrovskými znalostmi, ale s nulovou motivací něco firmě nebo mladším předat. Management odpovídá za to, jak jsou týmy složené. Někdy to jednoduše nestíhá, jindy ani neumí," vysvětluje Seifert. „Jenže učení ve firmě by mělo probíhat nepřetržitě. Nejen mladí se učí od starších, ale chytří starší se učí od mladých. Dnes jsou to technologie, které ženou vše dopředu a někdy jsou prostě ti mladší obratnější,|“ říká.  Sám má zkušenost, že diverzifikované týmy jsou ve finále úspěšnější a stabilnější. „Jenže starší nemohou předávat zkušenosti někde v šatně. Je potřeba pořádat workshopy, týmové rozhovory, vytvořit prostor, kde se lidé scházejí.“ Respekt k různým skupinám lidí na trhu práce podle něj spočívá v tom, když se využívá potenciál všech. 

V současnosti máme vysokou úroveň zaměstnanosti především u mužů ve středním věku. To ale dlouho nepotrvá. „Česko čeká výrazné demografické stárnutí, na evropské poměry to bude velmi  rychlé,“ předpovídá Daniel Münich z CERGE-EI.  Do roku 2050 klesne podle predikce Českého statistického úřadu podíl lidí ve věku 15 až 64 let z loňských více než 70 % na 55,4 %. A stoupne podíl lidí starších 65 let a počet mladých lidí klesne.

„V České republice jsou tři potenciální zdroje k většímu využití – studenti, matky s dětmi a také starší lidé,“ říká demograf Ondřej Nývlt z ČSÚ. K tomu, aby se na trhu práce mohli  zapojit, je ale nutné vytvářet podmínky. Hlavní brzdou je však omezené množství flexibilních úvazků. Jejich nedostatek může vést k vyloučení celých skupin obyvatel z trhu práce. „Potřebujeme pomáhat lidem, aby drželi krok s moderní dobou. Protože těch několik společností, které se vedením starších zaměstnanců zabývají systematicky, jako například Škoda Auto, Tesco, Česká spořitelna, je zatím málo a jsou to takové izolované ostrovy,“ říká Seifert.

Praxi ve společnosti  Škoda Auto popisuje Michal Kadera, který má na starosti vnější vztahy. "Ve Škodovce pracuje  26 tisíc lidí a někdy se sejdou v práci i tři generace, což je pro firmu obrovský  závazek. Máme kolem čtyř tisíc seniorů, což už je skupina, která si zasluhuje pozornost. Když je třeba, mohou starší pracovníci rotovat na pracovištích podle své aktuální zdravotní  kondice. „To, co vytváříme, jsou chráněná pracoviště,  kdy pracovníci po operaci mohou vykonávat lehčí práci místo toho, aby seděli doma," vysvětluje Kadera. Popisuje jeden z principů tzv. age managementu, kdy se práce přizpůsobuje aktuálním životním  možnostem člověka.

„Potřebujeme pomáhat lidem, aby drželi krok s dobou,“ říká Seifert, který zdůrazňuje, že "často starší touží spíše po pozornosti než finanční investici. Sedmdesát procent úspěchu v zaměstnání u starších lidí sehrává kondice a tu jim žádná firma nemůže zvnějšku dodat. Pojďme tedy pracovat na tom, aby se už třeba čtyřicátnici orientovali ve správném životním stylu".

 
GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy