Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Trendy flexibilního zaměstnávání v Británii

21.11.2012  Dita Sudová 0  komentářů

Britské firmy používají flexibilitu jako chytrý prodejní artikl. Velmi jim záleží na tom, aby vytvořily prostředí pro top talenty a jsou si vědomy, že jedna z efektivních cest, která je k tomu dovede, je přes stále více populární nabídku flexibilních pracovních forem.

Letošní velký svátek – Olympiáda - kultuře flexibilních úvazků pomohla. Pojďme se podívat, co hýbe Británií v oblasti flexibilních možností dneska.

1. Jistý výzkum zdejší etablované recruitment společnosti Office Angel naznačuje, že za dvacet pět let už nebude ve Velké Británii existovat pracovní doba od 9 do 5. Pracovní trh se dramaticky změní a jeden z jejich závěrů je, že dnešní kancelářští zaměstnanci začínají více žádat o možnost pracovat ve večerních hodinách a z domova. A má to logické vysvětlení, současný svět je globální, pracovníci mnohdy mezi sebou spolupracují v různých časových pásmech a nadálku. Nemusel by být až tak velký problém pro firmy do budoucna, aby žádosti vyhověly. Mnohé už tak dobře fungují.

2. Práce z kaváren. Pro někoho se to může zdát stále neuchopitelné, ale tento trend tu je čím dál více zřetelný a našel si už mnoho příznivců. Ostatně když přijdete ve všední den do kavárny, polovina stolů patří pracujícím. Sedí tiše, soustředěně, obvykle pracují na počítači a střídají to s obchodním jednáním, které se koná také tam. Za dopoledne si dají více než jednu kávu, snídani i oběd. Kavárny známých řetězců jako je např. Starbucks, Café Nero nebo Costa jsou si pracujících dobře vědomi a wi-fi nabízejí ve většině případů už automaticky zdarma. V praxi byla už dokonce vytvořena "etiketa chování pracujících lidí v kavárně". A co si budeme povídat, historicky spojení práce a kávy zkrátka dobře funguje. Lidé mají kolem sebe jakýsi sociální background a přiměřené rozptýlení, nejsou tedy izolovaní jako doma, ale přitom mají stále relativní klid.

3. Práce "on the way" se tu projevuje ještě dále. Pro rok 2012 se například rozhodla jedna z velkých železničních přepravních společností NetworkRail vytvořit na pěti velkých londýnských vlakových nádražích flexibilní kanceláře. Tento rok začíná fungovat například na známém londýnském Paddingtonu, pojme až 250 lidí a lidé nebo firmy si ho budou moci zarezervovat ať už krátkodobě na den, nebo i pravidelně. Zkrátka flexibilně. Novinkou se tak nepochybně zvýší už i tak vysoká úroveň a atraktivita cestování vlakem, ale i atraktivita vlakových nádraží jako místa výkonu práce. Pro ty, kteří cestují autem do práce, tu mají taktéž dobré zprávy. Společnost Regus se chystá otevřít tři obchodní centra na frekventovaných dálnicích UK, aby zefektivnili komunikaci a pomohli lépe zorganizovat pracovní čas těm, kteří se musí potkávat po celé zemi.

4. Trendy můžeme pozorovat ale i jinde. Například otcové malých dětí se snad dočkají brzy změny, kdy budou moci vystřídat partnerku v péči o dítě a odejít na otcovskou dovolenou na max. 9 měsíců, což není v tuto chvíli v Británii možné. Mimochodem i královna zmínila ve svém projevu na jaře při otevírání parlamentu, že by problematiku podílu otců na výchově dětí měla vláda řešit a upravit, aby se dosahovalo v pracovním a soukromém životě britských rodin větší rovnováhy. A to tak, aby to vyhovovalo nejlépe jim dle jejich konkrétní rodinné situace. Zvláště více se pak řeší i otázka, kdy se rodiče rozvedou a otec nemá možnost vychovávat své děti a být s nimi doma. I proto se změny pro otce chystají.

5. Dalším vypozorovaným trendem je požadavek zaměstnanců, aby mohli pracovat na svých osobních počítačích, řekněme už rovnou smart phonech a iPadech. Nechtějí používat pracovní a soukromé přístroje zvlášť, ale vše v jednom. Tato doba tady už teď nastává a v současné době je to hodně diskutované téma u IT profesionálů hlavně v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a ochrany dat a licencí. Existují i jasná negativa tohoto přístupu. A to třeba v tom, že lidé se smart počítači či telefony budou jejich otroky a vlastně budou "připojeni" nonstop, což pochopitelně může přinést taky poměrně velkou dávku stresu.  Otázka zní, kde je pak ta cílená work-life balance? A vede to též k zamyšlení: oddělit pracovní a soukromý svět či nikoli? Jaké to přináší výhody a nevýhody?

6. Firmy začínají ve větším nabízet delší neplacené volno, řekněme i klidně na rok někde však i více, jen aby nepřišli o své top zaměstnance. Pro ně to má i své výhody, ušetří hlavně teď v době nestabilní ekonomické situace. Tento požadavek je tu hodně trendy - vypnout a na dobu určitou opustit pracovní svět a věnovat se naplno třeba výchově svých dětí.

7. Ani maminky s dětmi nepřicházejí zkrátka v oblasti dalších úprav flexibilních možností. Jejich pracovní svět se malinko mění. Čím dál více požadují ještě větší flexibilitu, což znamená, že jsou ochotny pracovat brzy ráno, ještě než fyzicky dojdou do práce, a nebo později večer. Je tu dokonce více požadavků z jejich strany na to, aby pracovaly i více hodin týdně, mnohdy jsou ochotné přistoupit i k plnému úvazku, ale požadují práci mimo jakési standardní pracovní hodiny. Není to tu nic nemožného. K plnému či většímu pracovnímu úvazku je bohužel mnohdy tlačí i finanční situace. Britské rodiny potřebují více peněz, aby mohly splácet hypotéky a udržovaly si stále přibližně stejnou životní úroveň.

8. Nejžhavější diskusí tu je momentálně otázka předškolních zařízení a jeslí. Jsou totiž moc drahé a za poslední roky se cena ještě hodně navýšila. Tak se tu objevují názory, že by maminky rády braly své děti do práce, do kanceláře. A zároveň pracovaly přímo s dětmi na pracovišti, nikoli, že by děti odložily do jeslí nebo školky. V létě BBC odvysílala kontroverzní dokument o firmě Addison Lee, která jako historicky první v UK tuto možnost oficiálně umožnila. Tento trend přichází z USA, kde tak pracuje přes 170 firem.

9. Další otázkou, která nyní zaměstnává personalisty, je umožnění pracovat flexibilně, resp. na zkrácený úvazek ženám, které zastávají seniorní role. Manažerky sice mohou využívat flexibilitu v jiném směru, např. klasicky pracovat z domova, ale v tuto chvíli si prosazují možnost pracovat méně dní v týdnu a přesto zastávat vedoucí role. Tak, aby to bylo do budoucna obvyklé a ne výjimečné.

10. A obdobnou rovinu řeší i malé firmy, které chtějí zaměstnat top profesionály, ale nemohou si je dovolit zaplatit. Populárním řešením je tedy zaměstnat seniorního zaměstnance i na klíčovou pozici jako je např. finanční kontrolor, avšak jenom na zkrácený úvazek, například na tři pracovní dny. Firma tak ušetří nejenom na jeho mzdě, ale třeba i nákladech na kancelář, která se může lépe využít – sdílet apod. A zaměstnanci tak zároveň splní jeho požadavek na zkrácený úvazek.

11. Jak je zmíněno výše, vláda stále ještě neuzákonila oficiální možnost požádat o flexibilní úvazek všem pracujícím skupinám. Ale v mnoha firmách je to už zaběhlá praxe. A dalším trendem, který tu shledávám, je i rozšiřování a čerpání flexibilních možností mezi starší generací. Británie loni na podzim zrušila přesnou věkovou hranici odchodu do důchodu, což v praxi znamená, že zaměstnanec si sám určuje, kdy do důchodu odejde. Jakmile dosáhne věku 65, má nárok na plný důchod. Tento krok tak částečně nahrává i možnosti čerpání flexibilních úvazků, zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek nepřijdou o plný důchod, pokud odpracují určitý počet let. Výměra důchodu se tu vypočítává jinak, firmy a pojištovny většinou zaměstnanci zajistí maximální možnou výši bez ohledu na to, jaký pracovní úvazek měl poslední léta před důchodem. Firmy začínají více pracovat s těmi, kteří se blíží k důchodovému věku. Jsou si vědomi, že je ještě několik let budou potřebovat. Mnoho zaměstnanců před důchodem tak pracuje na zkrácený úvazek a současně se stará třeba o vnoučata. Nebo naopak tu není výjimkou, že tu najdeme pracující, kteří přesáhli pomyslnou hranici odchodu do důchodu, 65 let, a pokračují flexibilně dál.

12. Na závěr ještě jeden dodatek, který se tu už stává celkem normou. Firmy chtějí zároveň šetřit životní prostředí, zabývají se ve velkém otázkou tzv. sustainability neboli udržitelnosti. Což prakticky znamená, že flexibilní trh práce spojují a vyčíslují na hodnoty: kolik/jak tím ušetří životní prostředí. Ať už že neznečišťují prostředí CO2 cestováním do práce nebo zbytečnou služební cestu nebo díky virtuální kanceláři.

 

Dita Sudová

Dita Sudová Enthusiastic HR Director & Coach & Passionate Advocate for Flexible Working

 
 

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy