Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Muži v EU berou stále o 17 % vyšší plat než ženy

19.11.2012  Jiří Kocourek 0  komentářů

Celkový platový rozdíl mezi ženami a muži tvoří v Česku stále ještě přes 25 % v neprospěch žen, průměr v Evropské unii je 17 %.

V těchto týdnech probíhá v Poděbradech a Olomouci osvětová kampaň proti platovému znevýhodnění žen oproti jejich mužským protějškům. Gender Studies umístila do MHD a do veřejného prostoru v těchto dvou městech dva druhy plakátů, které s nadsázkou na tento problém upozorňují.

Jeden z vizuálů nese titulek: „Aha, tak proto budu brát míň než ty, až budu velká!“ a je na něm malá holčička s chlapečkem, kteří si navzájem zvědavě nahlíží do kalhotek. Oba obrázky doplňuje komentář „Na stejné pracovní pozici berou ženy o 25% méně než muži.“

Genderový platový rozdíl (Gender Pay Gap – GPG) je relativní rozdíl průměru či mediánu mzdy mužů a žen vztažený k mediánu či průměru mzdy mužů. Vyjadřuje se v procentech.

V České republice osciluje hodnota GPG kolem 25 %, což je nad průměrem EU. Z větší části lze rozdíl vysvětlit působením dalších faktorů spočívajících v odlišných podmínkách života mužů a žen. Významnou roli zde hraje odvětví, dosažená pozice v zaměstnání, věková kategorie, dosažené vzdělání, či počet odpracovaných hodin.

Ženy jsou tak častěji ve svých příjmech limitovány tím, že pracují převážně v odvětvích, kde jsou příjmy celkově nižší (typicky školství, zdravotnictví, sociální služby), dále dosahují méně často na vedoucí a řídící pozice a častěji než muži také pracují na zkrácené úvazky.

Po odfiltrování těchto faktorů ale zbývá stále významný platový rozdíl v neprospěch žen ve srovnatelných pozicích, tedy porušení zásady „za stejnou práci stejný plat“. Plat žen ve srovnatelných pozicích je o více než 10 % nižší než plat mužů.

Antidiskriminační zákon přitom říká, že „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnaným bez ohledu na pohlaví stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“

Jedná se o pokračování kampaně z ledna letošního roku „Čeho si ceníte víc?“ , která upozorňovala na problematiku horizontální segregace pracovního trhu - se segmenty typicky ženských a typicky mužských povolání nebo sektorů, v nichž jsou platy buď výrazně podhodnoceny, nebo naopak nadhodnoceny.

Kampaň probíhá v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry.

Jiří Kocourek

PR & Social Media Consultant

 
 

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy