Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Manažeři spatřují bezpečnostní rizika v sociálních médiích

09.10.2012  Jiří Kocourek 0  komentářů

Méně než čtvrtina vrcholových manažerů v USA uvádí, že jejich firma průběžně monitoruje bezpečnostní rizika. Většina respondentů průzkumu Deloitte očekává, že globální ekonomické prostředí zůstane do roku 2015 největším zdrojem bezpečnostních rizik.

Více než jeden ze čtyř manažerů (27 %) předpovídá, že stále důležitější roli budou hrát bezpečnostní rizika spojená se sociálními médii. Je to jen další znak toho, že firmy se nedokáží s novými médiií zžít. Při boomu nových komunikačních prostředků se firmy bezhlavě vrhaly do přítomnosti na sociálních sítích, aniž by se seznámily s tím, co to obnáší, aniž by si nastavily interní pravidla komunikace v sociálních médiích, strategii komunikace atd. Občas je tedy lepší zjistit si fakta o nových nástrojích komunikace a vhodně je zařadit do prostředí firmy, než být za každou cenu cool.

Více než jedna třetina (41 %) respondentů uvedla, že v průběhu příštích tří let považuje za nejdůležitější zdroj rizika globální ekonomické prostředí, a téměř třetina do této kategorie zařadila veřejné výdaje a státní rozpočet. Necelá třetina respondentů (30 %) se obává regulatorních změn a 27 % sociálních médií a finančního rizika. K hlavním oblastem, které vyvolávají znepokojení v souvislosti se zvýšením volatility během příštích tří let, patří finanční riziko (66 % respondentů), strategické riziko (63 %) a provozní riziko (58 %).

„Sociálním médiím ještě před pár lety nikdo nevěnoval pozornost a dnes jsou mezi pěti největšími zdroji bezpečnostních rizik – na stejné úrovni jako finanční riziko,“ uvádí Henry Ristuccia, partner, který má v Deloitte na starost regulatorní záležitosti a rizika.

Jiří Kocourek

PR & Social Media Consultant

 
 

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy