Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Jakým výzvám budou čelit manažeři HR v následujících deseti letech?

06.02.2013  Hanka Kejhová 0  komentářů

Tento měsíc řešíme v HR kavárně téma efektivity oddělení lidských zdrojů ve firmách. Výzkum Society for Human Resource Management přináší nová zajímavá data a cenné je, že jde o pohled z globálního úhlu.

S čím se budou muset popasovat HR manažeři v budoucnosti? Na tuto  otázku se zaměřil průzkum Society for Human Resource Management (SHRM) s názvem Future HR Challenges and Talent Management Tactics, který proběhl poprvé na konci roku 2010 a znovu pak na konci roku 2012. Zúčastnilo se jej 487 (2012) a 449 (2010) respondentů z řad členů SHRM, kterých v té době bylo téměř 250 tisíc po celém světě.

Za největší výzvy označili respondenti udržení a odměňování nejlepších zaměstnanců (59 %) a rozvoj nové generace lídrů (52 %). 36 % manažerů HR považuje za největší výzvu vytváření firemní kultury, která dokáže přilákat nejlepší zaměstnance, 34 % udržení konkurenceschopnosti na trhu talentů a 33 % hledání zaměstnanců s úzce specializovanými dovednostmi. Ve srovnání s rokem 2010 je méně zajímá hledání zaměstnanců na globálních trzích a odstraňování kulturních bariér za účelem vytváření skutečně globálních firem.

Druhá otázka v průzkumu zněla: „Co podle vás bude největší investiční výzvou pro organizace v následujících deseti letech?“. Ukázalo se, že půjde především o lidský kapitál (43 %), finanční kapitál (22 %), technologický kapitál (19 %) a intelektuální kapitál (14 %).

Třetí otázka se pak ptala na to, "jaké taktiky budou nejefektivnější pro získání, udržení a odměňování nejlepších zaměstnanců v následujících deseti letech".

  1. Nabídka flexibilních pracovních možností (40 %),

  2. organizační kultura, v níž lídři budou prosazovat důvěru, otevřenou komunikaci a spravedlnost (37 %),

  3. nabídka lepších balíčků odměn ve srovnání s konkurencí (26 %),

  4. nabídka kariérního růstu (26 %),

  5. závazek vůči rozvoji zaměstnanců (24 %).

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy