Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Hledáme společnosti přátelské rodinám

21.02.2013  Hanka Kejhová 0  komentářů

Síť mateřských center vyhlašuje nový ročník celorepublikové soutěže Společnost přátelská rodině. Společnosti s celorepublikovým významem či dopadem se mohou přihlásit do 31. 3. 2013.

Soutěž směřuje k ocenění a šíření příkladů dobré praxe jednak příznivých zaměstnavatelských podmínek pro slaďování rodinného pracovního života a pak také postupů v uplatňování rovných příležitostí pro ženy a muže. Dalšími oblastmi hodnocení je firemní prostředí, společenská odpovědnost přihlášených organizací a prorodinné aktivity, které vyvíjejí nebo nabízejí svým klientům či návštěvníkům. 

„V rámci projektu Společnost přátelská rodině a stejnojmenné kampaně, kterou Sít mateřských center vede již od roku 2004, jsme inovovali metodiku, podle které bude porota při posuzování přihlášených organizací řídit. Někomu se může zdát, že jsme zpřísnili pravidla. Naší přáním však je postupné zlepšování podmínek, a tak jsme pouze podchytili vývoj proměny a posunuli pomyslnou laťku,“ vysvětluje důvody nového pojetí metodiky manažerka projektu Klára Vlková.

Přihlášené organizace projdou v průběhu dubna až srpna podrobným šetřením, jehož výsledky budou sloužit jako podklady pro rozhodování poroty, která zasedne v říjnu. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne na listopadové konferenci, která představí některá z témat, která se věnují slaďování rodinného a pracovního života.

„Už v roce 2004 jsme se rozhodli jít pozitivní cestou oceňováním příkladů, které mohou inspirovat další. Vzhledem k tomu, že jsme v rozsáhlém dotazníkovém šetření mezi zaměstnavateli, uskutečněném v rámci projektu, zjistili, že většímu využívání nástrojů slaďování brání často neznalost možností, rozhodli jsme se všem, kdo se zúčastní soutěže, i těm, kdo nedostanou ocenění, předat návrhy, co mohou na poli slaďování rodinného a pracovního života a rovných příležitostí změnit a vylepšit,“ zmiňuje prezidentka Sítě MC Rut Kolínská přínos pro všechny organizace, které se do soutěže přihlásí.     

Zdroj: Síť mateřských center

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy