Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Firmy mohou žádat o unijní peníze na zřízení firemních školek. Vyplatí se to?

10.01.2013  Hanka Kejhová 0  komentářů

Podniky, které mají minimálně 20 zaměstnanců, mohou žádat u ministerstva práce a sociálních věcí o dotaci na zřízení firemní školky. Zda-li tato iniciativa může pomoci, kde má limity, jsme se zeptali Martina Navrátila, který provozuje několik firemních školek, včetně jedné vlastní mobilní montované z dřevostavby. Vybudoval ji s minimálními náklady. K tomu, aby se mu to podařilo, se musel zorientovat jak v předpisech, tak v řešení praktických věcí.

Podpora z EU v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost je pro zařízení s kapacitou od sedmi do 24 míst, která budou fungovat mimo Prahu po dobu 1,5 roku. Na provoz těchto školek však nelze najmout externího dodavatele. Projekt předpokládá vznik nového pracovního místa pro osoby pečující o děti. Minimální výše podpory je 721 686 korun, maximálně lze získat až 2 474 352 korun.

Podpora je určena především firmám, žádat o ni mohou ale také neziskové organizace, školy nebo místní samospráva. Ministerstvo nabízí bezplatné konzultace pro projekty předtím, než se žádosti o dotace podají. Konzultace provede odbor řízení pomoci z ESF, Kartouzská 4, Praha 5. Zkusme se podívat na dotační výzvu očima praktika Martina Navrátila. 

Pomůže podle vás tato iniciativa k rozšíření firemních školek?

Společnosti vítají každý impuls „zvenku“ k založení školky. A takovým impulsem dotační peníze obecně jsou. Iniciativa MPSV ve formě této výzvy sice pomůže z krátkodobého hlediska a může být zmiňovanou pobídkou, nicméně jen málokterá firma najde nejen další prostředky, ale hlavně čas a kvalifikované zaměstnance, kteří by se tomuto projektu věnovali.

Podpora je pro zařízení s kapacitou od 7 do 24 míst, která budou fungovat mimo Prahu po dobu 1,5 roku. Proč si myslíte, že je uvedena taková podmínka?

Patnáct až třicet míst je nejčastější velikost firemní školky. Kapacita 7 odpovídá spíše dětskému koutku pro příležitostné hlídání, které jistě bude pro některé společnosti taktéž atraktivní. Krátká udržitelnost 1,5 roku bude dána celkovým objemem prostředků, respektivě maximání výší dotace. Výzva by měla motivovat zaměstnavatele, aby zřídili zařízení předškolní péče pro své zaměstnance. Stojí za ní účel slaďování pracovního a rodinného života a rovné příležitosti pro muže a ženy. MPSV pravděpodobně vyčleněním regionu Praha chystá pro hlavní město jiný dotační program nebo v rámci jakési „dotační spravedlnosti“ počítá s Operačním programem Praha adaptabilita (OPPA), do kterého se naopak nemohou přihlásit společnosti se sídlem mimo Prahu.

Vyplatí se z finančního hlediska do takového projektu jít?

Dlouhodobě jakožto provozovatelé pociťujeme již od ministra Drábka tlak MPSV na odstranění položky provozovatel. Myslím, že někoho irituje zcela lichá představa nehorázných zisků u mateřské/firemní školky za deset tisíc měsíčně. Nutno podotknout, že pracujeme se stejným rozpočtem jako školky státní, hrazené z přerozdělených peněz daňových poplatníků a s velice přiměřenou ziskovostí, která je automaticky regulována trhem a  konkurencí. MPSV s vlastní dětskou skupinou ve zkušebním provozu si slepě neuvědomuje, že má svou náplní k tématu předškolní výchovy blízko, avšak válcovna plechů či rafinérie ropy nikoliv. Společnosti nás žádají o spolupráci, neboť nechtějí vyčleňovat či najímat vlastní pracovníky, složitě draze a bez jistého výsledku získávat know-how od vyhozené učitelky mateřské školky z vedlejší vesnice. A hlavně nechtějí nést zodpovědnost za zdraví dětí v provozu na hony vzdálenému od jejich předmětu podnikání. My jako provozovatelé jsme tu od toho, abychom provedli klienta relativně trnitou cestou realizace školky a zásadně zvýšili pravděpodobnost úspěchu projektu. To vše za předpokladu snížení ceny, neboť i my jsme šli v prvotních realizacích systémem pokus-omyl, kterému se nyní snažíme vyhnout. Když si vybíráte obchodního partnera, budete pravděpodobně chtít vědět, co má za sebou. Jaké jsou jeho reference, co kde vybudoval a případně i koho a kde tak úplně nepotěšil.

Ministerstvo nabízí bezplatné konzultace pro projekty firemních školek předtím, než se žádosti o dotace podají. Jsou podle vás tyto instituce vybaveny potřebným knowhow?

Budu pevně doufat, že ano. Bohužel myslím, že budou vybaveny spíše znalostmi jak vyplnit přihlášku, aby vás nevyškrtli ještě před startem, případně tím, co tam máte napsat, abyste získali více bodů. I z důvodů poskytování bezplatných konzultací vznikla Asociace provozovatelů soukromých a firemních školek ČR- www.asfs.cz, kde vám bezplatně poradí, jak s projektem školky naložit. Případně navrhnou pro vaši firmu nejoptimálnější řešení, včetně finančního a zároveň jsou připraveni případnou žádost vypracovat.

Na jedno vytvořené místo v zařízení péče o děti je poskytována podpora ve výši asi 24 tisíc korun, na následný pololetní provoz jednoho místa až 35 tisíc korun. Lze s těmito prostředky vystačit v praxi? 

Celkově se nám zdá personální otázka v této výzvě lehce podhodnocená, pravděpodobně ve snaze ušetřit. Je jedno, že na nesprávném místě. Z praxe vím, že je rozdíl mezi učitelkou za patnáct tisíc a učitelkou za 19 tisíc. Personální náklad tvoří u mateřské školky nejvýznamnější část z celkových nákladů, a to zhruba osmdesát pět procent. GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy