Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Dočkáme se strategického dokumentu o stárnutí

12.12.2012  Hanka Kejhová 0  komentářů

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 předloží ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová vládě na začátku roku 2013. „Chci vytvořit podmínky a využit potenciál našich seniorů," říká.

Strategický dokument, který vznikl ve spolupráci odborníků a široké veřejnosti, stanovuje šest priorit – zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění, celoživotní učení, dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce, kvalitní prostředí pro život seniorů, zdravé stárnutí a péči o nejstarší seniory. „Plán obsahuje konkrétní opatření a určuje garanty napříč jednotlivými ministerstvy,“ konstatuje zpráva. Tato věta slibuje mnoho a nezbývá, než si ještě počkat. My budeme pečlivě v HR kavárně sledovat hlavně oblast zaměstnávání a celoživotního učení.

Bylo by nefér očekávat od ženy v nové funkci zázraky. A je jasné, že i nová ministryně jen zveřejňuje rozpracovanou koncepci, o které  informoval v květnu 2012 Jan Dobeš na konferenci o Age Managementu. On sám je   náměstkem MPSV teprve od začátku roku a agenda mu připadla mezi jiné činnosti. „Mezi další úkoly, které nás v nejbližší době čekají, patří také vypracování Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2013 až 2017. Stávající materiál obsahuje opatření pouze do roku 2012, přičemž je s ohledem na demografický vývoj zřejmé, že i nadále bude zapotřebí stanovit priority ČR pro oblast politiky stárnutí v nadcházejícím období,“ řekl  Dobeš při nástupu do funkce. Takže držme palce každému, kdo chce v této oblasti něco měnit. Ale nedivme se, pokud je běžný člověk skeptický.

Pokud se ohlédnu za počínáním MPSV v tomto roce, podporu v prvním bodě – zaměstnávání lidí, natož seniorů, moc nevidím. Pilotní výzkumy, které se snažily rozhýbat starší zaměstnance třeba k rozjetí malého byznysu, nejsou úspěšné jako v zahraničí. Důvod? Kdo z vás se jako podnikatel neděsí byrokracie a nestraší ho letošní „pronásledování“ švarcsystému? Najít zakázky není pro nováčka jednoduché a pokud se pohybuje v prostředí přísných restrikcí, podnikat raději ani nezačne a jde na úřad práce. A to pomíjím chybějící systém celoživotního vzdělávání nebo účinný systém rekvalifikací.

Konkrétní věc, která  letos vznikla, byla Národní soustava povolání, kterou ale rozhýbal Svaz průmyslu a dopravy. Ale v pořádku, MPSV má být „střechou“ a garantem systémových řešení v oblasti zaměstnanosti. Jen letmý pohled třeba na legislativu – to, jak je náš pracovní trh pružný a zda se firmám vyplatí zaměstnávat lidi, to ať řeknou ti, kteří takovou firmu vlastní nebo uchazeči o práci.


GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy