Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Desetina zaměstnanců po návratu ze zahraniční stáže opouští firmu

08.02.2013  Hanka Kejhová 1  komentářů

Firmy věnují malou pozornost manažerům, kteří se vracejí ze zahraniční stáže. Péče o ně nebývá dostatečná a ze 47 procent firem do jednoho roku po skončení zahraničního pobytu odejde až 10 % účastníků stáží. Údaje přinesl průzkum celosvětové sítě poradenských společností KPMG Global Assignment Policies and Practices 2012.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 577 respondentů ze společností s centrálou v Americe, Evropě, Africe a regionu Asie a Pacifiku. 36 ze zúčastněných firem je registrováno v žebříčku Fortune 100 a 102 v žebříčku Fortune 500. 

V 72 procentech globálních společností mají programy mezinárodní mobility pracovníků za cíl především podpořit obchodní cíle a strategii firmy. V posledních letech hraje stále častěji roli také snaha získat konkurenční výhodu v boji o talenty. Usnadnit odjezd zaměstnanců na zahraniční pracovní stáž mají vedle motivujících podmínek také benefity poskytované rodinným příslušníkům, jako jsou třeba víza či pomoc s kulturní integrací. Firmy si ale zároveň pečlivěji hlídají přímé i nepřímé náklady na zaměstnance.

Téměř polovina společností vysílá své zaměstnance na zahraniční stáže již více než deset let, pětina dokonce přes 20 let. Navzdory nestabilním hospodářským podmínkám k rušení těchto programů nedochází.

„Společnosti potřebují být v silném konkurenčním prostředí maximálně flexibilní a efektivní, a proto mění i svůj přístup k mezinárodní mobilitě zaměstnanců. Za poslední dva roky například vzrostl počet alternativních typů stáží. Více se využívají programy, kdy zaměstnanci rotují na obdobnou pozici postupně do více zemí včetně návratu do domovské země. Případně zaměstnanec dojíždí do jedné nebo více zemí vyslání a pravidelně se vrací domů k rodině. Tyto alternativní programy jsou totiž méně finančně náročné. Tento trend je patrný i v České republice, kde je obecně menší ochota stěhovat se, třeba i krátkodobě, za prací,“ vysvětluje změny Jana Bartyzalová z KPMG Česká republika. 

Rodina nejen na papíře

Nejvýraznější změnou v podmínkách programů mezinárodní mobility je rozšíření definice rodinného příslušníka i na nesezdané partnery. Zatímco v roce 1999, kdy KPMG provedla první ročník průzkumu, zahrnovaly plány mobility partnery jen ve 24 procentech firem, letos se s nimi setkáme u více než poloviny společností (55 procent). Akceptování partnerství jako formálního soužití se přitom netýká jen osob opačného pohlaví. Rapidně narostla i tolerance u partnerů stejného pohlaví: ze 17 procent před 13 lety na letošních 49 procent. Tato tendence je nejvýraznější v Evropě a Asii, kde je do příprav stáží zahrnují v 63, respektive 60 procentech.

„Rozšíření definice rodinného příslušníka odráží celospolečenskou změnu ve vnímání tradiční rodiny. A přesto, že může nastat problém v zemích, kde partnerství není uznáno jako právní svazek, pomůže tento krok zvýšit atraktivitu zaměstnavatele pro nové talenty. Zároveň nepochybně přispívá k udržení kvalitních zaměstnanců,“ domnívá se Jana Bartyzalová.

Mezi benefity, jež jsou standardně nabízené rodinným příslušníkům, patří zajištění víza, pracovního místa či vzdělávání pro děti. Navíc firmy stále častěji poskytují školení, která pomáhají překonat kulturní rozdíly. V roce 2011 je pro rodinu připravovalo jen 37 procent společností, letos jsou součástí plánů již u 56 procent. 

Desetina vyslaných zaměstnanců po návratu nezůstane ani rok

Na přípravu odjezdu zaměstnance do zahraničí firmy vynaloží nemalé úsilí, jeho návratu však již tak velkou pozornost nevěnují. Téměř polovina společností (43 procent) plánuje příjezd vyslaného pracovníka s předstihem tří a méně měsíců, 13 procent jej opomíjí úplně.

„Opětovné zařazení zaměstnance do struktury domovské společnosti je velmi důležité a zároveň náročné. Během několika měsíců, či dokonce let se na obou stranách změní mnoho věcí. Aby měl zaměstnanec zájem firmě předat v zahraničí nabyté zkušenosti, musí mu zaměstnavatel nabídnout motivující pozici i prostředí. To se ovšem často neděje a třetina respondentů si myslí, že o pracovníky se zkušenostmi ze zahraničí v jejich firmě není po návratu dostatečně postaráno. I to může být důvodem, proč z poloviny firem do roka odchází až deset procent účastníků stáží,“ upozorňuje Jana Bartyzalová.

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy