Stálé rubriky / Management a Leadership
Stálé rubriky

Rozhodujte se rychle a kvalifikovaně. Vítejte ve světě Business Inteligence

12.03.2013  Hanka Kejhová 1  komentářů

Současné IT technologie zásadně mění rychlost manažerova rozhodování. V době Business Inteligence se nikdo neschová. Přibývají samoobslužné nástroje pro manažery, například nástroj Power View.  

Pryč jsou doby, kdy manažer mohl odkládat rozhodnutí na „jindy“, případně je delegovat na někoho jiného. V době Business Inteligence se nikdo neschová. Pokud má firma dobré databáze, pak vytvoření analýz a podkladů pro kvalifikované rozhodnutí může během několika hodin povýšit jeho byznys o několik řádů výše. Nebo jej naopak potopí, když firmu kvůli jeho váhání předběhne konkurence.

„Vybudování kvalitního a efektivního řešení Business Inteligence dnes jednoznačně znamená konkurenční výhodu,“ vysvětluje Robert Havránek, produktový manažer z Microsoftu. Co přináší využití analýz Business Inteligence? „Definic je celá řada, klíčové ale je, že transformujeme data na znalosti, které vám pomáhají při rozhodování, kde například optimalizovat různé procesy.“

Přibývají samoobslužné nástroje pro manažery

Jaké jsou trendy? „První je přibývání nástrojů takzvaného samoobslužného Business Inteligence. To znamená, že uživatelé mají nejen nástroje, které umožňují konzumovat nějaké analýzy, jež někdo připraví, ale dokáží si analýzy také sami vytvořit. A na základě toho získají i přidanou hodnotu a vědí, jak se kvalifikovaněji rozhodnout,“ říká Havránek. Přitom nepotřebují IT odborníka. Dalším trendem je také zpracování velkých dat, přičemž udržujete v rovnováze výkon a bezpečnost.

Velká data bývají nestrukturovaná, jde např. o obrázky, videa, blogy, sociální sítě. Dnes je také často nosíme uložena na různých mobilních zařízeních nebo jsou na vzdálených úložištích. Pokud chce člověk získat relevantní informaci, tak potřebuje „očištěná“ data, aby informace pro rozhodnutí byla jednotná a věrohodná. „Zaměstnanci potřebují k vyhodnocení dat jednoduchá zařízení, která nevyžadují složitá školení. To je důležité pro úspěšné nasazení ve firmě,“ dodává Havránek.

Nový nástroj Power View

Při využití nástroje Power View vůbec nejde o mimořádné technické znalosti manažera, ale o dovednost sdílet informace v týmu na společném úložišti. Schopnost využít data pro okamžité reportování při poradách, mítincích, jednáních se zákazníkem či nadřízeným… Manažer zadá základní dostupná data a software umí vytvářet tabulky, časové řady, bubliny, ukazovat kritická místa určitého procesu. Výsledky se okamžitě aktualizují, takže vidíme souvislosti mezi informacemi.

K vytvoření prezentace tedy uživatel nepotřebuje dny nebo týdny, ale pouhých pár minut. „Tak ochodník rychle zjistí, jaké značky automobilů se nejvíce prodávají, pokud je v databázi obrázek, tak si jej přidá a vloží příslušné objemy. K tomu by stačil Exel, ale další graf umožní vidět jiné souvislost, třeba sloupcové grafy, v nichž se např. zobrazuje prodej jednotlivých typů aut. Jednoduchým kliknutím se obchodník může podívat i na každého prodejce," vysvětluje Robert Havránek.

To, co je u Business Inteligence nejvíce používané, je ale další dimenze, a to časová. „Na časové ose snadno zjistíme, kdy vznikl nějaký problém,“ zdůrazňuje Havránek. „Manažer tak dokáže predikovat potenciální kritický bod, nebo naopak vidí, co funguje výborně. Případně může jít do detailu. Například strojírny Poldi Kladno tak zjišťují, jak jsou aktuálně vytíženy výrobní linky a kdy je třeba opravit nějaký stroj."

Šéf může mít analýzu připravenu dopředu a nechat ji dále editovat svými kolegy. „Třešničkou na dortu Power View, tohoto nástroje samoobslužného BI, je, že si manažer může analýzu exportovat do prezentace v Power Pointu, což je často využívané při různých poradách,“ shrnuje Robert Havránek.

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy