Stálé rubriky / Management a Leadership
Stálé rubriky

Nové výzvy v práci a profesi – FAIR-PLAY, FOCUS & FLOW

Posledních pár let sledujeme, jak se mění paradigma managementu, pracovní prostředí a obecně klima práce a profese. Změnu přinesla také krize; i v tomto případě platí, že pokud ji zvládneme, přináší velkou příležitost.

Na osobní rovině si někteří z nás změny vybrali, někteří k nim byli donuceni okolnostmi. Přestává být důležité mířit stále výš a dál, přepracovanost přestala být v módě a jako bychom si začali více uvědomovat, že čas, který v práci nebo prací trávíme, je vzácný – a měl by být využit smysluplně. 

Méně je více

Pomalu přestává platit, že dělat něco dlouho znamená dělat to dobře. Osvícené šéfové vědí, že schopný člověk dokáže pracovat efektivně – pokud má svobodu dělat věci po svém a ušetřený čas může také po svém využít. Mezi jinými o tom u nás často píše například Tomáš Hajzler, autor knihy Peníze nebo život. Podstatná je ale vzájemná důvěra a férové jednání (FAIR-PLAY). Stále více lidí, pokud je to alespoň trochu možné, pracuje částečně z domova. Přibylo těch, kteří nedají dopustit na působení na volné noze. A znatelně roste význam profese. Zatímco ještě před pár lety bylo běžné studovat jen proto, aby měl člověk diplom, a na oboru moc nezáleželo, dnes už si takový přepych může dovolit málokdo. A vlastně vůbec o žádné diplomy nejde. V kurzu je ten, kdo něco skutečně dovede. Roste také význam neformálního/komunitního vzdělávání, inspirací může být například portál Naučmese.cz.

Klídek, šéfe

Ještě nedávno bylo celkem módní neustále nestíhat, mít příliš mnoho práce a být nepostradatelným. Mě osobně delší pobyt na severu naučil, že práce přesčas znamená ve většině případů neschopnost dobře si úkoly rozvrhnout. Navíc, pokud se nebudeme každý starat o své zdraví, včetně duševního, a chápat ho jako životní investici, nikdo nás pak zachraňovat nebude, natož zaměstnavatel. Je prokázáno, že škodlivé důsledky stresu překonají řadu jiných civilizačních chorob. Dobrý šéf už nenahlíží na své podřízené jako na lidské zdroje, ale chápe je coby partnery na cestě k dosažení cíle. Mluví o tom například Gary Hamel, kterému u nás nedávno vyšla kniha Na čem dnes záleží (další odkazy k tématu najdete mj. na stránkách o managementu – předmětu vyučovaném na FF UK). A stále více lidí rozumí tomu, že v pohodě toho vlastně zvládnou mnohem více. Jde o soustředění (FOCUS) – dokázat se bez rušení zaměřit na to, co je skutečně důležité, a dobře volit priority. 

Láska, vášeň, dělání

Aby se z povinnosti stala skutečně radost a z práce profese, je důležité najít svou vášeň a talenty. Zní to jako klišé, přesto se tímto termínem zaštiťuje řada autorů, od psychologů až po popularizátory personálního řízení. Svou vášeň poznáme podle toho, že u takové činnosti ztrácíme pojem o čase a energii nám neubírá – právě naopak, pracujeme s láskou. Dostáváme se stavu proudění, kdy vše plyne tak, jak má (FLOW). Focus i flow jsou termíny, s nimiž pracuje tzv. pozitivní psychologie, zejména například Mihaly Csikszentmihalyi, a osvojila si je řada koučů u nás i v zahraničí (zajímavý je třeba projekt Box of Crayons). Pomoci nalézt vášeň mohou odpovědi na otázky: jak trávím čas, když nic nemusím; co chci mít na vizitce; co bych dělala/a, kdyby se vše začalo dařit. Inspiraci může přinést také strávit nějakou dobu zcela o samotě, přichází tak odpověď na řadu otázek. Podstatné ale je, jak moc a jestli vůbec je chceme skutečně znát. Provést životní změny totiž může bolet. Autoři, kteří o vášni a flow píší, se ne vždy zmiňují také o tom, že za každým úspěchem přece jen stojí dřina a hromada práce. Každý úspěch je založen na neúspěšných pokusech a opakováních. Nalézt vášeň a dostat se do stavu flow přesto znamená, že se pak dělání stane skutečnou radostí.  

Fair-play, focus a flow jsou principy, které nás mohou přenést z konkurenčního starého paradigmatu do světa spolupráce a sdílení. Mohou pomoci k porozumění změnám, jež v oblasti práce a profese právě probíhají. Stůjme přitom nohama pevně na zemi; je až příliš mnoho těch, kteří nadšeně mluví o vášni, narůstá počet nejrůznějších koučů a poradců, vznikají skupinky těch, kteří probíhajícím událostem rozumějí lépe než ostatní. Začít ale musíme každý sám u sebe, přijetím plné zodpovědnosti za úspěchy i neúspěchy. Namotivováni jsme dost, je čas začít něco dělat. 

Odkazy v článku: Tomáš Hajzler  / Portál Naučmese.cz  / Garry Hammel Na čem dnes záleží  / FB stranky o managementu  / Mihaly Csikszentmihalyi: Flow, the secret to happiness  / projekt Box of Cravons 

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy