Stálé rubriky / Management a Leadership
Stálé rubriky

„A co sis myslel/a?“ – Základy profesionální demotivace

12.05.2013  Šárka Sýkorová 1  komentářů

O motivaci byly napsány stohy papíru, vědeckými rozbory počínaje, praktickými příručkami konče. Téma je a bude po zásluze věčné a pro pisatele tím trochu nevděčné. Motivace je o energii vedoucí k cíli i radosti z přibližování se mu. Ráda bych dnes vnesla trochu hravosti, nadsázky a možná i provokace do přemýšlení nad tématem demotivace a nabídla návod, ze kterého (pevně doufám) nikdy žádná manažerská příručka nebude.

„A co sis myslel/a?“
Základy profesionální demotivace

Zničte pověst firmy
Je možné, že vaše společnost je vnímána jako atraktivní zaměstnavatel. Kromě poskytovaných benefitů, které je samozřejmě potřeba zrušit, to může být dáno i silnou pozicí firmy na trhu.

V takovém případě se doporučuje rozšířit do médií zprávy o poklesu hospodářských výsledků a možném propouštění. Dobře se osvědčují také zvěsti o prodeji společnosti. Důležité je přitom všechny tyto informace formálně dementovat a tvářit se, že se nic neděje.

Pozor si rovněž dejte na signály, které by si zaměstnanci mohli interpretovat jako projev společenské odpovědnosti firmy. Žádné snižování ekologické stopy, třídění odpadu nebo dokonce spolupráce s neziskovými organizacemi!

Nekomunikujte a nevysvětlujte
Nikdy, o ničem a s nikým. Co děláte, je vaše věc, nikomu do toho nic není. Pokud má mít vaše aktivita na někoho dopad, dozví se to, až se tak stane. Nesnižujte svoji autoritu snahou o zapojení podřízených do rozhodování, žádostmi kolegů o radu nebo předjednáváním rozhodnutí. Změny s dopadem na celou firmu stačí oznámit vydáním nové směrnice.

Stejným způsobem definujte cíle. Vy přece sami nejlépe víte, čeho má zaměstnanec dosáhnout, do kdy a jakým způsobem. Pracovní postupy nechte připravovat externí odborníky, nerozptylujte se snahou některých zaměstnanců nalézat si vlastní cesty k cílům. Ignorujte návrhy na „zlepšováky“. Stanovte jednotný postup a trvejte na jeho dodržování. Kdo chce jít svojí vlastní cestou, zkraťte mu zpátky na pracovní trh.

Trestejte chyby
Pokud někdo chybuje, musí být veřejně upozorněn nejen na chybu, ale i na nedostatek dovedností, znalostí a nevhodné osobnostní charakteristiky pro danou práci. Chyby jsou nepřípustné a musí být sankciované. Stane-li se nedopatřením chyba vám, sveďte ji na někoho jiného a potrestejte ho.

Jestliže někdo firmu opouští, zveřejněte vše, co dělal špatně. Upozorněte také na to, že rozhodně nemůže počítat s pozitivní referencí. Těm, kteří zůstali, dejte jasně na srozuměnou, že ukončení spolupráce je pro odcházejícího velký kariérní propad a stigma pro další profesní uplatnění.

Podá-li zaměstnanec nadstandardní výkon, zachovejte neutrální výraz, nedejte na sobě nic znát a najděte alespoň jednu drobnou nedokonalost, na kterou můžete upozornit jako na námět ke zlepšení.

Skončete s rozvojovými a vzdělávacími aktivitami
Za mzdu, kterou lidem platíte, očekávejte znalosti a dovednosti. Zvyšování kvalifikace je záležitost každého, kdo si chce udržet místo. Pokud chce někdo odborně růst, může si zaplatit vzdělávání po pracovní době.

Zrušte benefity, teambuildingy a rodinné dny
Benefity, zvláště stravenky, káva a jiné nápoje na pracovišti, dovolená navíc a možnost svobodně si vybrat k práci zařízení podle vlastního vkusu, jsou přežitek. Firma nemůže ztrácet čas a prostředky zajišťováním a operativou kolem benefitů, které stejně nikdo nechce.

Podobně nevhodné je podporování neformálních zaměstnaneckých akcí s teambuildingovým potenciálem, které si zaměstnanci sami navrhují a organizují a dostávají na ně od firmy příspěvek. Funkční jsou pouze povinné celofiremní akce s pevně daným programem pořádané externí agenturou. Pokud se lidé chtějí setkávat neformálně, nechť tak učiní mimo práci a na svoje vlastní náklady.

Přílišné družení je pro firmu nebezpečné. Stejně tak firemní školky. Jen si spočítejte, kolik vás bude stát, když v takové školce propuknou zarděnky a polovina vašich zaměstnanců zůstane doma v roli ošetřovatelů.

Řiďte pracovní dobu
Určete pevný začátek a konec pracovní doby i přestávek v práci a trvejte na jejich dodržování. Minimální doby stanovené zákoníkem práce k odpočinku stačí.

Nenechte se znepokojovat současným módním trendem flexibilních úvazků a práce z domova. Zaměstnance musíte mít na dosah, abyste jej mohli pravidelně kontrolovat. Rozhodně omezte přístupy na nepotřebné internetové stránky (např. sociální sítě) a zakažte soukromé hovory na pracovišti (telefonické i osobní).

Trvejte na přesčasech, a to zvláště v době, kdy lidé demonstrují únavu nebo začínající nemoc, případně avizují umělecké vystoupení potomků nebo oblíbeného interpreta. Obecně jsou vhodnými dny pátky, narozeniny a svátky. Dovolenou plánujte zaměstnancům vy, jak je to psáno v zákoníku práce.

Zaveďte openspace
Pět metrů čtverečních na člověka stačí. Vy si zařiďte prostornou, luxusně vybavenou samostatnou kancelář, která bude odrážet vaši důležitost. Je nezbytné, aby dveře vaší kanceláře byly stále zavřené.

Dávejte jasně najevo, že každý je nahraditelný
Pravidelně připomínejte, že na každé pracovní místo ve vaší firmě čeká na pracovním trhu minimálně dvacet uchazečů. Nedělejte rozdíly, nepřikládejte žádnou hodnotu individuálním potřebám a přáním zaměstnanců.

Odměňujte všechny stejně. Pokud musíte někoho povýšit, proveďte to losem.

Nedopusťte, aby vám lidé začali důvěřovat
Slib je nástroj, jak snadno dosáhnout toho, co potřebujete. Má-li dojít k jeho naplnění, poukažte na chybu zaměstnance, kvůli které to není možné, případně nevysvětlujte vůbec. Dál se o tom nebavte.

Pokud se objeví někdo, kdo s vámi bude chtít řešit vlastní pocity křivdy a demotivace, a vám se nepodaří uniknout této konfrontaci, rozhoďte jej otázkou „A co sis myslel/a?“ a pak jej označte za přecitlivělého a nezralého. Bude-li se to opakovat, doporučte odbornou péči.

Zadávejte lidem úkoly a dál s nimi nediskutujte. Vyhýbejte se všem odborným otázkám nebo personálním rozhovorům. Zavírejte si dveře kanceláře, neberte lidem telefon. Pokud se vás budou snažit odchytit na chodbě, odkazujte je na asistentku, která je vždy odmítne s vysvětlením, že máte na práci důležitější věci než hovor s nimi.

Nedávejte najevo emoce, i když je náhodnou cítíte. Povolený je pouze vztek, nevhodná je radost či nadšení, zcela nepřípustné jsou projevy soucitu, porozumění nebo dokonce zájmu. Budete-li náhodou svědky projevu emocí ostatních, upozorněte je, že jsou v práci.

Nenechte se zatáhnout do žádných neformálních aktivit, a to ani po pracovní době. Není vhodné vědět o soukromém životě zaměstnanců a jejich aktuálních problémech. Nikdy se o to aktivně nezajímejte. Jestliže se něco dozvíte omylem, tvařte se, že nic nevíte. Rozhodně kvůli tomu neměňte pracovní nároky nebo svůj přístup k nim.

Získáte-li pocit, že vám nebo někomu dalšímu z firmy někdo důvěřuje, nebo se dokonce začíná formovat tým, který chce dosáhnout výsledků, zbavte se jej. Je to neprofesionální a do práce to nepatří.

Upozornění:

Efektivita výše uvedených podnětů a způsobů, jak posílit demotivaci lidí, byla s výbornými výsledky empiricky ověřena u několika českých i zahraničních společností různé velikosti. Bylo prokázáno, že čím více z níže navrhovaných postupů je použito, tím je dosažení výsledků pravděpodobnější.

Bohužel ani při aplikaci kompletní metodiky není možné zaručit 100% demotivaci každého člověka. Výsledky výzkumů poukazují na proměnnou nazývanou „vnitřní motivace“ nebo také „víra ve smysl činnosti“, díky níž jsou někteří jedinci téměř zcela rezistentní vůči vnějším vlivům a zůstávají i nadále angažovaní a aktivní.

Trvalým předmětem zkoumání tedy zůstávají otázky souvislosti mezi demotivací a motivací. Je demotivace nedostatkem motivace, nebo zcela jinou kvalitou na motivaci nezávislou? Zmizí-li demotivace, přijde motivace sama – a naopak?

Šárka Sýkorová

HR konzultantka v IT světě

 
 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy