Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Zkuste přesunout nábor zaměstnanců pod marketingové oddělení

13.02.2014  Petr Hovorka 2  komentářů

Při pročítání zahraničních serverů věnujících se oblasti recruitingu a HR mne zaujal článek Jacque Vilet, který mi stál za přeložení. Jsem totiž velmi zvědavý, co na tento nápad řeknete. Hezké čtení!

Průzkum společnosti PricewaterhouseCoopers prokázal1), že pro více než 1 250 generálních ředitelů společností z 60 zemí je hledání klíčových talentů prioritou číslo 1. Ano, generální ředitelé tvrdí, že nemít talentované lidi na správných místech je pro růst vaší společnosti obrovskou hrozbou.

Donekonečna je omíláno, že HR oddělení by se mělo chovat více strategicky2) a méně takticky. A protože nábor nových zaměstnanců spadá pod HR oddělení, kritika se týká i jich. Je logické vinit právě je. 

Přiznejme si to: Nábor zaměstnanců se vždycky hodil na HR oddělení, protože nikdo jiný nevěděl, co s tím. Je pochopitelné, že zaměstnávání spadá pod HR oddělení. Myslím tím vyhledávání a najímaní lidí na pozice, které je relativně snadné obsadit.  

Ale opravdový strategický nábor prostě nikdy HR oddělení neseděl. 

Chtěla bych se s vámi podělit o to, jak bychom mohli „zachránit“ nábor nových zaměstnanců. Teď mám na mysli ten strategický. Přesuňme ho pod jiné oddělení, které se mu více podobá. Údajně takový přesun posílí schopnost společnosti jednat během náboru více takticky, a to je důležité kvůli nové pozornosti, které se této oblasti dostává od generálních ředitelů.  

Domov je v marketingu

Věřím, že nábor by měl spadat pod oddělení marketingu, protože nábor i marketing se soustředí ven, na budoucnost, dělí se o společnou vizi podniku a mají podobné zodpovědnosti, ačkoli pracují s jinými lidmi – oddělení marketingu se zákazníky a HR oddělení s kandidáty.

Jistě je mezi nimi spousta rozdílů, ale soustřeďme se teď chvíli na jejich podobnosti3):

1. Znalost trhu
Marketing se soustředí na získávání informací o trhu. Zjišťuje, jaké jsou v této oblasti problémy, co dělá konkurence a jaký je potenciál trhu. Pro nábor to představuje průzkum nabídky a poptávky všech společností v okolí; u konkurence nás zajímá, odkud najímají své zaměstnance, kvůli komu své zaměstnance ztrácejí a kdo jsou jejich klíčoví zaměstnanci. 

2. Budování značky
Marketing buduje image, značku společnosti a jejích produktů, které jsou nezbytné pro úspěch. Proces budování značky je o vytvoření specifické, pozitivní, mentální a emocionální asociace značky s jejími produkty. Budování značky je také důležité pro nábor zaměstnanců. Silná zaměstnavatelská značka umožňuje společnosti přitáhnout potenciální zaměstnance. Budování značky není nic jiného, než schopnost přesvědčit lidi, že pro vaši společnost je skvělé pracovat.  

3. Komunikace
Oslovovat různé typy zákazníků a využívat k tomu různých komunikačních kanálů jde marketingu dobře. Nábor potřebuje to samé. Použití některých marketingových komunikačních metod by mohlo pomoci vytvořit materiál pro webové stránky společnosti, pracovní portály, sociální média, zkrátka cokoli, co využíváte pro komunikaci při náboru zaměstnanců. 

4. Segmentace
Segmentace trhu představuje rozdělení široké oblasti trhu do menších úseků. Jde o to rozpoznat, co který trh chce nebo potřebuje a jak se jeho zákazníci rozhodují pro koupi. Pokud to uděláte pořádně, zajistíte tím největší návratnost výdajů. Pro nábor to znamená rozdělit si pozice na ty, které se snadno obsazují, a na ty, které ne. Vybrat klíčové zaměstnance s důležitými dovednostmi totiž vyžaduje více času a úsilí. Např.: 

Nábor: Ten by měl spadat pod marketingové oddělení. Při náboru je zapotřebí odborníků, kteří vědí, kde hledat ty pravé kandidáty. Náplní této práce je totiž nalezení kandidátů s velmi odbornými nebo specifickými dovednostmi. 

Zaměstnávání: Mělo by být úkolem HR oddělení, protože má na starosti obsazení pracovních pozic, pro které není zapotřebí odborníků. Obvykle se na takové pozice hlásí spousta kandidátů. Jedná se spíše o administrativní úkon, a tak zde není potřeba být expertem na hledání zaměstnanců. 

5. Diferenciace
V marketingové diferenciaci jde o to, jak odlišit svůj produkt od produktu konkurence a učinit ho žádanějším před podobnými produkty jiných společností. Jak to udělat, aby produkt vyčníval a lidé si ho všimli, má na starosti marketing. O tom je konkurence. Pro nábor to znamená, že musí vyčnívat naše společnost, aby byla pro kandidáty přitažlivější než ostatní firmy.
Přiznejme si to – HR oddělení mělo vždy averzi k riskování, a to jak z legálních, tak z mentálních důvodů. Má potřebu „jít s davem”. Diferenciace je jádrem konkurenceschopnosti jak v marketingu, tak v náboru. 

Jak vnést strategii do náboru 

Přesunete-li nábor zaměstnanců pod oddělení marketingu, posílíte tím schopnost společnosti myslet při něm strategicky. Současně tak vznikne prostor pro spolupráci mezi těmito dvěma odděleními, což by se nestalo, kdyby nábor stále spadal pod HR oddělení.

Kombinace těchto dvou funkcí se mi zdá být opravdu přirozená. Pro labuť je určitě lepší žít s ostatními labutěmi, než aby se snažila vypadat jako kachna, aby zapadla mezi ostatní kachny v HR oddělení.  

Co myslíte? Dává vám to smysl?

Odkazy:

Více o autorce článku Jacque Vilet  a její článek v originálu 

1) PwC: Global CEO Survey  

2) Harvard Business Review: Why HR Still Isn't a Strategic Partner 

3) ERE.net: Recruiting Is Marketing – 4 Lessons Your HR Team Can Learn From the Marketing Department 

 

Foto: Flickr user Xavi Talleda

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy