Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

U pohovoru může uchazeč předložit Europas se záznamem o zahraniční stáži

19.12.2012  Hanka Kejhová 0  komentářů

Podle odborníků nejčastěji uchazeči o práci mlží o jazykových schopnostech. Zjistit, jak kvalitní byla například jejich zahraniční praxe, je složité. To se mění, protože si mohou nechat tuto zkušenost zaznamenat do Europasu, dokladu o mobilitě.

Ten zaznamenává evropskou studijní stáž jakéhokoli zaměření, například studijní pobyt v rámci výměnného programu, odbornou praxi v zahraničí nebo dobrovolnickou práci v nevládních organizacích. „Jak vyplývá z dotazníkového šetření provedeného na podzim 2012 v rámci projektu ECVET-experts mezi 181 zaměstnavateli v Česku, více než polovina ze 70 respondentů uvedla, že při výběru nových zaměstnanců zohledňují, zda uchazeč absolvoval pracovní  nebo studijní stáž u nás či v zahraničí,“ tvrdí Michala Čičváková z Národního ústavu pro vzdělávání.

A stáž zaměstnavatelům přiblíží právě doklad o mobilitě, který poskytuje podrobné informace o zahraniční zkušenosti absolventa. Kromě délky, termínu a místa konání stáže z něj lze například zjistit, jaké kurzy absolvoval a jaké ohodnocení za ně získal nebo jaké dovednosti si uchazeč v průběhu studijního pobytu nebo pracovní stáže osvojil. To je výhodou zejména pro absolventy, kteří nemají žádnou praxi.

Od vzniku Europasu v roce 2005 využilo mezinárodní dokument Europass mobilita v Evropě téměř 400 tisíc lidí. V Česku se ročně vydá v průměru 2 500 těchto dokumentů a nejčastěji je vydáván v programemu Leonardo da Vinci. V něm probíhají odborné stáže, na kterých žáci tráví část své odborné přípravy v zahraničí na školním pracovišti nebo u zaměstnavatele. Následuje program Comenius, v rámci kterého se Europass-mobilita vydává především učitelům vyjíždějícím do zahraničí za účelem dalšího vzdělávání. Nejvíce lidí absolvovalo stáž v Německu, kam letos vyjela více než čtvrtina držitelů dokumentu k mobilitě. Následuje Spojené království, Slovensko a Itálie.

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy