Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Rozhovory 4x4: Co chcete udělat vy sami ve vaší firmě, aby ideální podoby HR partnerství bylo dosaženo co nejdříve?

17.10.2013  Lenka Mrázová 0  komentářů

Každý týden vám přinášíme anketu se čtyřmi názory čtyř osobností na aktuální otázky z oblasti HR.

Co chcete udělat vy sami ve vaší firmě, aby ideální podoby HR partnerství bylo dosaženo co nejdříve?

  


Václava Jersáková: 

Mojí ambicí není být businessu partnerem, ale jeho součástí. Proto formální otázka nastavení HR partnerství pro moji práci i práci mého týmu není nijak zásadní. Nehledám ideál, spíše něco prakticky funkčního. 

Při svém příchodu do firmy jsem si udělala analýzu toho, jaké služby a jakou podporu vedení společnosti od HR očekává a oceňuje a co je současný HR tým schopen poskytnout. Pracujeme v integrovaném HR týmu způsobem, který se osvědčil, a nezískala jsem zpětnou vazbu, že by manažerům nebo zaměstnancům nevyhovoval. 

Z prvků HR partnerství si vybírám to, co je pro naši firmu a její úspěšné fungování vhodné. Členy do svého HR týmu hledám podle toho, jestli mají kvality, které jsou klíčové pro budování vztahu důvěry a respektu s vrcholovým vedením a liniovými manažery. Bonusem je, pokud už dělali dříve něco jiného než jen v HR.

Nevymýšlíme zbytečné, komplikované projekty. Nabízíme taková HR řešení, která vycházejí z diskuzí s businessem a pochopení jeho požadavků. Snažíme se investovat svůj čas a zdroje tak, abychom podpořili směr, kterým se firma ubírá. V tomto přístupu chci pokračovat i nadále, protože se osvědčil.

 

Hana Smítalová:

Jako člověk na volné noze nemám „svoji“ firmu a zdá se, že to mám v tomto ohledu lehčí i těžší zároveň. Lehčí, protože:
- si klienty můžu sama vybrat a jedním z mých osobních kritérií výběru je společné pracovní souznění a tah na branku, což je jinými slovy opět parťáctví;
- u vybraných klientů jednám přímo s majiteli/výkonnými řediteli firmy, kteří parťáky být chtějí.

Těžší, protože:
- často vstupuji do společností, které HR oddělení nemají nebo je zcela nefunkční a zaměstnanci mají jen špatné zkušenosti;
- občas můj vstup není dobře komunikován, a z toho důvodu ani dobře přijímán všemi zaměstnanci stejně.

Když se zaměřím na body z kategorie „těžší“, tak se vždy snažím dodržet pravidlo, pochopit a teprve potom být pochopena. Na začátku každé nové spolupráce hodně naslouchám, hodně se ptám a hodně se zajímám a týká se to všech zaměstnanců skrz naskrz společností, tzn. např. nejen finančního ředitele, ale i paní pokladní. Mé následující pravidlo je být slyšena a vyslyšena – nebát se pojmenovat špatné věci, být konkrétní, přijít s návrhem řešení a být schopna a ochotna návrh prodat všem zaměstnancům a vytvořit synergii ve smyslu všichni za jednoho a jeden za všechny.

.

Luboš Tejkl:

Musíme být více v terénu. Být misionáři.

Musíme brát tuto práci jako poslání, věřit tomu a nebát se dostat se pro dobrou věc na pranýř. Soustředíme se na to, abychom měli v našem týmu silné osobnosti se skvělým charakterem.

V současné době máme čtyřikrát více lidí ve front office než v roce 2011 – všem jsme poskytli roční program s koučem… A nenechám je moc sedět v kanceláři. 

 

 

Hana Velíšková:

Cesta k ideální podobě HR partnerství je dlouhodobá. V KPMG po ní kráčíme už tři roky. Máme osvícené vedení, pro které je rozvoj a motivace lidí prioritou. S vedoucími partnery průběžně mluvíme o současných i budoucích potřebách v této oblasti. V pravidelných měřeních pak zjišťujeme, zda se posouváme žádoucím směrem. I když nám k dosažení ideálu ještě něco zbývá, těší nás, že jsme ve většině faktorů na správné cestě. Firma si drží přední pozici na trhu a roste. Stoupá vnitřní spokojenost zaměstnanců i hodnocení kvality HR procesů. Na žebříčku atraktivity zaměstnavatelů jsme podle průzkumu AIESEC od roku 2010 poskočili z 19. místa na třetí, přičemž pro naši cílovou skupinu – studenty ekonomických fakult – jsme první volbou.

Do budoucna bych tedy ráda udržela nastavený trend. Jako svou momentální prioritu vidím motivaci a koučování týmu HR partnerů a našich juniorních kolegů. Mají velmi náročnou práci, kterou dělají srdcem, a zaslouží si proto ocenění a podporu. 

.

Václava Jersáková je coby Group HR Director ve společnosti AAA Auto zodpovědná za oblast řízení lidských zdrojů společnosti v České republice, na Slovensku a v Rusku a za personální zajištění plánů společnosti na rozšíření podnikatelských aktivit na další trhy ve střední a východní Evropě. V letech 2006 až 2011 působila na pozici HR ředitelky společnosti Deloitte pro Českou republiku a Slovensko. Ve společnosti PwC vybudovala a třináct let vedla tým poradců pro vysílání zaměstnanců na zahraniční pracovní stáže. Zároveň v letech 2003–2006 řídila tým PwC konzultantů v oblasti poradenství pro lidské zdroje. 

Hana Smítalová je HR a Talent Development konzultant. Dvanáct let se intenzivně věnuje oblasti HR; své pozitivní i negativní zkušenosti nejdříve deset let sbírala na pozici HR manažerky a ředitelky pro korporátní společnosti v oblasti zákaznického servisu a bankovnictví, aby se potom této oblasti mohla věnovat jen tak pro radost „na volné noze”. Svým klientům pomáhá v oblasti náboru, tréninku, rozvoje zaměstnanců, interní komunikace a nastavování firemních hodnot a pravidel hry. V minulých letech se podílela na několika zahraničních projektech jako HR expert EU. Patří mezi garanty HR kavárny.

Luboš Tejkl pracuje v oblasti řízení vztahů a rozvoje zaměstnanců již dvacet let. Měl možnost získávat zkušenosti v nadnárodních korporacích jak v Čechách, tak v cizině. Celkem dvanáct let pracoval ve společnosti General Electric, nejprve v její finanční a následně v letecké divizi. Dále má čtyřletou praxi v palivové a klasické energetice, kde působil jako ředitel lidských zdrojů pro střední a východní Evropu společnosti ConocoPhillips a následně ve společnosti ČEZ. Od roku 2011 pracuje jako HR ředitel České spořitelny. 

Hana Velíšková působí od roku 2010 jako HR ředitelka KPMG Česká republika, kde zodpovídá za interní HR procesy. Se svým týmem se podílí na naplnění jednoho z klíčových strategických cílů KPMG Česká republika: být oblíbeným zaměstnavatelem nabízejícím zajímavou práci v motivujícím prostředí. Dříve pracovala v Arthur Andersen, GE Money a jako HR ředitelka společností Allianz pojišťovna a Raiffeisenbank. Přednáší na MBA programu UK-MBA na Brno Business School a na PMF Institutu. Je autorkou publikací „Víc (různých) hlav víc ví“ a „Rovné šance jako konkurenční výhoda“. Patří mezi garanty HR kavárny.

 

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy