Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Příběh červivého jablka

08.08.2013  Hanka Smítalová 5  komentářů

„Nejdůležitější je rozpoznat červivé jablko.“ Takto zněl popis mého hlavního úkolu, který mi před lety na přijímacím pohovoru prezentoval můj nastávající šéf.

Byl to starší pán, svérázný Američan k tomu, a tak jsem si myslela, že jde o nějakou slovní hříčku a přešla to s úsměvem. 

Ihned po nástupu jsem ovšem zjistila, že mi bylo odhaleno nejsvětější poslání HR – být spolutvůrcem a zároveň ochráncem Hodnot uvnitř společnosti, tedy mezi zaměstnanci. Protože vaši zaměstnanci jsou jako jablka, a jakmile jste nepozorní a necháte v týmu jedno červivé jablko, za chvíli nakazí i ta ostatní. Tehdy jsem se díky svému osvícenému šéfovi naučila, že zaměstnance lze hodnotit nejen na základě jejich pracovního nasazení a výsledku, ale zejména na základě Hodnot, které sdílejí či nesdílejí se společností, v níž pracují.

Na slova svého prozíravého učitele jsem si opět vzpomněla nedávno. Jako HR konzultant jsem vedla projekt pro svého klienta – každý týden se scházela parta lidí, z nichž každý měl podle projektového plánu svůj jasně zadaný úkol týdne, a cílem bylo ke stanovenému termínu spustit provoz nového konceptu vinného baru. Asi tři dny před startem, kdy všichni finišovali, jeden ze členů projektového týmu oznámil, že odjíždí na dva dny s partou k vodě. Na tom by možná nebylo nic trestuhodného, nebýt toho, že za jeho oblast bylo nejvíce restů, které postupně začaly vyplouvat na hladinu. Najednou jsme zjistili, že spoustu úkolů buď vypustil, nebo přehodil na někoho jiného, že nám úmyslně lhal, a tak výsledek práce nás všech v samém konci ohrozil. A já si naráz uvědomila, že mám co do činění s červivým jablkem. 

Úkoly jsme si přerozdělili a provoz zdárně otevřeli. Červivé jablko se tvářilo jakoby nic a ostatní kolegové vše pozorovali a čekali, zda se bude něco dít. A já věděla, že tohle je přesně moment, kdy „nedít se nic“ by znamenalo ztrátu důvěry v Hodnoty, které byly budovány šestnáct let. Nejdříve jsem se sešla s majitelem společnosti, kterému jsem situaci popsala tak, jak jsem ji cítila a vnímala. Potom následovala schůzka mezi majitelem společnosti, kolegou a mnou. Řešení ještě není u konce, ale už teď je výsledkem opět zdravě fungující tým, kde každý ví, že pracuje ve spravedlivém prostředí, ve kterém se nikdo neschová ani neveze s ostatními, což odráží Hodnoty, které tato společnost respektuje.

Pokud pracujete na pozici HR, pamatujte si prosím stejně jako já, že „nejdůležitější je rozpoznat červivé jablko“. A také to, že chcete-li mít košík plný zdravých jablek, musíte se chovat důsledně a nekompromisně, i když se někdy cítíte tak trochu jako Mirek Dušín.

Tak jak je na tom váš košík jablek?

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy