Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Neztraťte kontakt s lidmi na rodičovské dovolené

18.12.2012  Hanka Kejhová 0  komentářů

Přibývá společností, které řeší „baby boom“ a rodičovství svých zaměstnanců jako ČSOB, T-Mobile, Vodafone... Protože jde o velké firmy, počet lidí na rodičovské dovolené může dosahovat stovek i tisíců pracovníků. Proto je dobré tyto procesy předem promyslet a koordinovat.

Zájemcům o toto téma připomínáme výborné publikace  například od Gender Studies. První je sborník Náklady a zisky rovných příležitostí žen a mužů, který prezentuje nové případové studie a aktuální podněty pro uvažování nad tím, jaký význam pro firmy může zavádění programů na podporu rovnosti mít. Druhá publikace Možnosti a bariéry zaměstnávání rodičů kombinuje podávání informací týkajících se zaměstnávání rodičů s interaktivními cvičeními a příklady z praxe, které umožní zlepšit, či nově založit programy na podporu slaďování práce a rodiny.

Aktivit v této oblasti nebude dost, pokud nebude vytvořena dostatečná síť školek a rodiče nebudou z trhu vytěsňováni. Dobrá vůle zaměstnavatelů a to, že reagují na reálnou situaci, je prozíravá. „Většina firem si dnes již  uvědomuje, že udržet si kvalitní zaměstnance je investice, která se vyplácí. Nábor nového člověka a jeho zaškolení může firmu stát nesrovnatelně více, než podpora těch stávajících na rodičovské dovolené, do jejichž specifických znalostí již firma investovala,“ vysvětluje Gabriela Špačková ze společnosti APERIO - Společnosti pro zdravé rodičovství.

Tato neziskovka v novém roce povede projekt  Rodiče ve firmě – problém, výzva nebo přínos. Týká se  managementu rodičovské dovolené ve firmách a bude probíhat od února příštího roku do dubna roku 2015. Pro vybranou dvacítku firem je účast v projektu bezplatná, protože je projekt financován z Evropských sociálních fondů. „Vznikl na základě dlouholeté práce jak s rodičovskou veřejností, tak s firemní sférou a čerpá z bohatých zkušeností německých a švédských zaměstnavatelů,“ říká Gabriela Špačková.

Firmám, které se do projektu přihlásí do konce ledna příštího roku, přinese projekt potřebné informace, znalosti a podporu při zavádění osvědčených nástrojů a metod managementu rodičovské dovolené, které vedou mimo jiné k získávání a udržení kvalitních zaměstnanců i ke snadnějšímu návratu do práce z rodičovské dovolené. „Slaďování pracovního a rodinného či osobního života jsou v různých životních etapách důležité pro každého – pro vrcholový management i pro běžné zaměstnance a zaměstnankyně,“ říká Olle Ingemarson, personální ředitel a zároveň švédský partner projektu.

Do projektu je možné se přihlásit do konce ledna 2013. Na jaře roku 2013 čeká dvacítku vybraných zástupců/kyň zaměstnavatelů úvodní vzdělávací workshop v podobě interaktivního setkání se zahraničními partnery z Německa a Švédska. Na podzim roku 2013 firmy absolvují několikadenní studijní stáž v těchto zemích. Cílem stáže je získání bezprostřední zkušenosti se zavedenými modely pracovního režimu rodičů pečujících o malé děti, managementem mateřské a rodičovské dovolené a podporou otců ve firemním prostředí.

V průběhu roku 2014 projdou zapojené společnosti koučinkem, a některé pilotním zaváděním managementu ve svých firmách. Na počátku roku 2015 se uskuteční konference, která bude prezentovat konkrétní výstupy projektů zapojených firem a v průběhu tohoto roku bude také připravena a distribuována shrnující brožura, která představí příklady dobré praxe managementu MD/RD, rovných příležitostí, podpory otců, zkušenosti z různých typů organizací, přínosy pro zaměstnavatele.


GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy