Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Nápaditost a kreativita

Mezi nápaditostí a kreativitou je velký rozdíl.¹ Dobrých nápadů máme totiž všichni spousty (nebo alespoň máme ten pocit), kreativní ale není každý z nás.

Nápaditost (popřípadě invence, vynalézavost) je zvláštní koktejl schopností a dovedností, které umožňují vědeckou, uměleckou nebo jakoukoli tvůrčí činnost založenou na nových, originálních (a k tomu prospěšných) myšlenkách. Kreativita (nebo také tvořivost) je pak proces, který od nápadu vede k jeho realizaci. Na počátku stojí projekt (plán, jakým způsobem a pomocí jakých prostředků se nápadu zhostit), na konci produkt (nový výrobek, služba nebo idea/značka). Proto je také kreativita úzce propojená s produktivitou, se schopností něco nejen tvořit, ale také skutečně vytvořit. Nápaditost je zase spojená s důmyslností (ingenuitou), tedy propojováním řešení nových a překvapivých. Činnost bez myšlenky je prázdná; naopak nápad bez tvůrce, nápaditost bez kreativity zůstávají jen na půli cesty – a v tomto případě cesta není cíl.

Žádný vztah mezi nápaditostí a (lidskou) inteligencí nebyl biologicky ani psychologicky nikdy prokázán. Překvapivá řešení nemají žádné limity, zrodit se mohou v kterékoli mysli. Ať už se jedná o zdánlivé drobnosti nebo velké objevy. Častěji však pramení od těch, kteří dokáží být otevření vůči novým podnětům, jsou sociálně citliví, a přitom nekonvenční, neuzavírají se do klišé a předsudků, dokáží propojovat zdánlivě nesourodé oblasti a současně klást řadu otázek. Tehdy se jevy stávají inspirací, pracuje fantazie (či představivost) a intuice. Z problémů se rodí příležitosti.

Naopak mezi kreativitou a inteligencí určitý vztah existuje, a to ve smyslu schopnosti odložit potěšení a rozpoznání významu nutného úsilí, jakkoli může být krátkodobě neatraktivní. Kreativní proces je prostě tvrdá práce, dřina a námaha. Kreativní člověk musí nápadu věřit, mít nějakou vizi a ve správnou chvíli vyhrnout rukávy a pustit se do díla. Nepolevit ani tehdy, objeví-li se překážky, a také umět přijmout neúspěchy. Za každým, komu se podařilo zrealizovat skvělý nápad, stojí řada neúspěšných pokusů a životních lekcí – jen nejsou tolik vidět.

Rozdíl mezi nápaditostí a kreativitou nepřímo reflektuje i autorský zákon. Nechrání totiž nápady, ale pouze jejich konkrétní provedení. I to by nás mělo upozornit, že nemá význam marně lpět na jakémkoli nápadu, naopak je obohacující se jej snažit probudit k životu – a to právě nejen pro jeho původce. Nápaditost s kreativitou se totiž nemusí setkat v jedné osobě, někdy je spíše žádoucí propojit síly a prospěch přinést jednak účastníkům procesu realizace a nakonec hlavně těm, kteří jej na konci oné cesty budou moci užívat. De iure (podle zákona) je autorem ten, kdo nápad zrealizuje, slušnost ale de facto velí ctít autorství všeho druhu, tedy autorství nápadu i (jakékoli fáze) realizace. Přisvojení cizího nápadu (bez svolení či alespoň řádné citace nebo odkazu) je neetické a neprofesionální, a často také vede k zasloužené ztrátě reputace.

V závěru můžeme pro odlehčení ještě uvést Einsteinův vzorec úspěchu: vezmeme-li A za úspěch, platí A = X + Y + Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je schopnost držet jazyk za zuby. Pro dnešní dobu tento vzorec jen mírně inovujeme: Z je nepřímo úměrné originalitě nápadu. V době sociálních sítí a závratné rychlosti šíření informací je nejlepší způsob ochrany myšlenky naopak její publikování a sdílení. To ochrání autorství i případnou podporu pro další realizaci; jen je pak potřeba neusnout na vavřínech a s kreativitou neotálet. 

¹Psychologie nápaditost (originalitu) nejčastěji podřazuje širšímu pojmu kreativita (jako jednu z jejích složek například spolu s fluencí, flexibilitou a elaborací), my si ale nyní ujasníme především rozdíl mezi nimi. Článek je záměrným zjednodušením, které má podtrhnout význam schopnosti mít nápad a dovednosti jej zrealizovat, které se mohou, ale také nemusí setkat v osobě jednoho autora či autorky. Autorka článku (který obsahuje původní myšlenku a je současně jednou z možných forem její konkrétní realizace) podporuje etické sdílení nápadů i dobré praxe, také proto si tento článek můžete číst právě v HR kavárně. 

Foto: Flickr user Denise Krebs

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy