Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Konec průzkumů spokojenosti: nastupuje průzkum souznění

06.07.2014  Petr Hovorka 0  komentářů

Není nic horšího než mít spokojené zaměstnance. Alespoň pár by jich ve vaší organizaci mělo zůstat nespokojených a hladových.
Jsem spokojený. Nic po mně nechtějte 
Spokojenost zaměstnanců se obvykle měří průzkumem spokojenosti. Ten se zabývá základními zájmy a potřebami zaměstnanců, jako je odměňování, pracovní zátěž, komunikace managementu, flexibilita práce, týmová spolupráce, potřebné zdroje apod. Tyto parametry jsou důležité v případě, že chcete mít spokojené zaměstnance a snížit fluktuaci, ale spokojenost zaměstnanců je pouze částí celkového řešení na cestě k lepší spolupráci lidí a firem.

Další kategorie je už o něco blíže našemu cíli:

Angažovanost zaměstnanců
Spokojenost a angažovanost jsou zdánlivě podobné koncepce a mnoho lidí tyto pojmy zaměňuje. Když se však podíváme na definice obou kategorií, uvidíme závratný rozdíl.

Definice spokojenosti zaměstnanců
Spokojenost zaměstnanců ukazuje, do jaké míry jsou zaměstnanci celkově spokojeni či spokojeni se svojí prací a pracovním prostředím.

Definice angažovanosti zaměstnanců
Angažovanost zaměstnanců ukazuje, do jaké míry jsou zaměstnanci nadšení svou prací, oddáni své organizaci a odhodláni podat mimořádné výkony.

Léčíme důsledky, nikoli příčiny

Měřením spokojenosti nebo angažovanosti dostáváme výsledky hovořící o statu quo, důsledcích široce definované „firemní kultury“, která zahrnuje oblasti jako: 

 • základní myšlenky byznysu: smysl (poslání), cesta (vize), hodnoty, 
 • podporu učení se a osobního rozvoje, 
 • lídry poskytující lidem prostor, ve kterém můžou vyniknout,
 • nábor lidí, kteří souzní se základními myšlenkami firmy,
 • fyzické prostředí podporující základní myšlenky,
 • společné aktivity lidí po „pracovní době“.

Na základě výsledků průzkumů stanovujeme akční plány, projekty pro zlepšení konkrétních oblastí, zabředáváme do detailů a podstata nám uniká. O relevanci odpovědí zaměstnanců (jejich opravdovosti) v průzkumech spokojenosti či angažovanosti rozhoduje, do jaké míry je vaše firemní prostředí naplněno důvěrou.

Problémem jsou také oborové benchmarky výsledků průzkumů, které nezřídka vedou k dotahování a kopírovaní lídrů a neposkytují impulzy pro významné změny k lepšímu. Nejčastěji vedou z povahy věci k průměrnosti.

Kde je pozornost, tam jsou výsledky
Problém s angažovaností začíná v náboru. Jaké cíle mají vaši náboráři? Podle čeho měříte jejich úspěšnost (výkony)? Jsou jimi ukazatele jako počet uchazečů, náklady na nábor jednoho člověka (cost-per-hire) nebo čas potřebný pro obsazení pozice (time-to-hire)? Nebo se na to díváte jinak a zajímá vás spíše fluktuace (odchody) nových zaměstnanců a jejich výsledky? Do jaké míry hledáte ty správné lidi pro své poslání (smysl) a firemní kulturu, kteří zapadnou do týmu jako chybějící kolečko soukolí? 

Průzkum souznění
Místo průzkumu spokojenosti nebo angažovanosti můžete začít používat průzkum souznění se značkou (Brand Harmony SurveyTM). Značka naplňovaná významem, a ne jen balená do nových log a reklamních znělek, ve svém nitru nese smysl, pro který firma vznikla a existuje, a hodnoty, kterými se ve svém konání řídí. A podle toho, jak jsou lidé napojeni na tento smysl a sdílejí firemní hodnoty (jsou jim vlastní nebo alespoň blízké), můžete očekávat míru jejich angažovanosti. Pakliže vám výzkum nepřinese pozitivní výsledky, ihned víte, kde vás tlačí bota. 

11 otázek průzkumu souznění:

 1. Vím, proč naše firma existuje (proč by se o nás měl někdo zajímat).
 2. Znám přínos své pracovní role a svou práci považuji za smysluplnou.
 3. Rozumím tomu, jakou hodnotu vytváříme pro naše zákazníky.
 4. Vím, v čem jsme jako firma jedineční oproti konkurenci.
 5. Naše firemní hodnoty jsou mi blízké.
 6. Těchto pět slov nejlépe charakterizuje naši firmu: ...
 7. Kdybych měl firmu popsat jako člověka, byl by to...
 8. V práci se můžu realizovat a využít všech svých schopností.
 9. Firma mi dává možnost profesního růstu.
 10. Mám dostatečný prostor pro uplatnění svých myšlenek a vlastní cesty.
 11. Rád/a se pochlubím přátelům, že zde pracuji.

Hledání cesty
Angažovanost (vnitřní motivace orientovaná na cíle firmy) je důsledkem souznění lidí se základními myšlenkami byznysu. Vydejte se tedy směrem k podstatě, u které všechno začíná. Zjistěte, jestli vašim lidem jde o to samé, jako vám. Jestli mají stejná vnitřní pravidla jako vaše firma. Pak budete schopni vytvořit harmonické prostředí, podhoubí angažovanosti. A pokud budou někteří lidé v tomto prostředí ještě navíc spokojení, jenom dobře.

Foto: Flickr user Be-Younger.com


GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy