Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Jóga (nejen) v kanceláři

Firemní benefity jsou jedním z faktorů, které napomáhají ke spokojenosti v zaměstnání. Stravenky jsou mezi nimi sice stálicí, nicméně řada firem či institucí dokáže být kreativnější. Příjemnému pracovnímu prostředí, dobrým vztahům na pracovišti a benefitům zaměřeným na zdravý životní styl dává oproti pouhé výši platu přednost stále více lidí.

Benefity přitom nemusí být pouze ty, které nařídí vedení nebo nabídne personální oddělení. Některé aktivity vznikají spontánně ve skupinách, některým se zaměstnanci věnují zcela individuálně – v obou případech ale napomůže podpora a porozumění nadřízených. Mezi takové benefity patří i jóga v kanceláři.

V péči o zdraví je totiž prevence, ať už se týká stavu fyzického či duševního, snazší, dostupnější i levnější než řešení důsledků stresu, přetížení, nebo dokonce vyhoření. Kancelářská jóga je navíc benefitem, který se více než hodí nejen pro zaměstnance, ale všechny typy práce i profesí. Základní protažení zvládne každý i bez lektorského vedení, stačí si vyčlenit chvíli ve svém programu.

Pokud je ovšem někdo v týmu majitelem či majitelkou lektorského certifikátu, o to snazší může být takový benefit nabídnout. Sama jsem to zkusila na novém pracovišti už krátce po skončení zkušební doby. Půlhodinka jógy před obědem uprostřed týdne se stala oblíbenou a kromě dobrého pocitu, který mně osobně přináší, a protažení, které si pochvalují také ostatní, vedla třeba k tomu, že se navzájem poznali kolegyně a kolegové z jiných oddělení, vznikly nové neformální vazby a celkově se nám lépe komunikuje. Jóga samozřejmě není povinná, to by bylo proti její podstatě – sestava účastníků se tak stále proměňuje.

Jóga v kanceláři nebo prostě na židli má samozřejmě svá specifika. Protože se cvičí v běžném oblečení, nejedná se o náročnou aktivitu, při kterém by šlo o to zapotit se. Omezená je také prostorem. O to více je důležité zaměřit se na dýchání, všechny cviky se provádějí pomalu, soustředěně a plynule s dechem. To pomáhá lépe se uvolnit i uklidnit. Jde především o protažení a načerpání nové energie. Navíc jóga zlepšuje koncentraci a přináší určitý nadhled.

Společná jógová chvilka v kanceláři

potřebujete

získáte

lektora nebo zaučeného dobrovolníka, který lekci povede

protažení

volnou místnost, kam se všichni pohodlně vejdete (a kam ideálně není zvenčí vidět) 

odreagování se

půlhodinu času bez vyrušování (nebo alespoň 15 minut)

soustředěnost

dobrou náladu

zlepšení vztahů na pracovišti (formálních i neformálních)

čerstvý vzduch (před lekcí je dobré místnost pořádně vyvětrat)

lepší pracovní klima (obrazně i doslova)

Samozřejmě se někdy stane, že není volná místnost, popřípadě není v silách či možnostech lektora lekci svolat. Pro takovou situaci máme i náhradní řešení v podobě návodu (viz níže), který si každý může ještě upravit či doladit po svém.

Benefitu v podobě jógy v kanceláři není třeba se obávat, i když názory na ni se někdy různí. Problém mohou mít ti, kteří se nezapojí, ale čas takto strávený jim u jiných vadí. To jsou ale obvykle lidé, kterým vadí jakékoli benefity, které sami nevyužívají. Nebudeme zde zacházet do duchovních aspektů jógy, stačí zmínit, že její přínosy zdaleka převáží náklady v podobě času (v našem případě je to půlhodina jednou týdně) a vybavení (na onen čas využijeme firemní zasedací místnost). Lépe se nám komunikuje, sdílíme společný zájem a máme v práci lepší klima – obrazně i doslova. Namasté!   

Základní sestava pro samostatné provádění jógy ve volné chvíli


1)    Uvolnění krční páteře – ve vzpřímeném sedu na židli předkloňte hlavu do výdechu a pak s každým nádechem vytahujte bradu půlkruhem k jednomu a druhému rameni, opakujte 5x a poté s nádechem hlavu vytáhnete zpět vzhůru.

2)    Uvolnění ramen – ve vzpřímeném sedu na kraji židle vytáhněte vzhůru (vzpažte) obě ruce s nádechem, ramena jsou přitom zasazená dolů, mezi rameny a ušima je větší mezera. Do výdechu upažujte ruce do strany a velkým obloukem až dolů, 5x opakujte. Můžete přidat i úklony do stran, posílíte tím šikmé břišní svaly a protáhnete svaly mezižeberní. Lze provádět i ve stoje.

3)    Uvolnění zápěstí – proveďte několik kroužků zápěstími a poté několikrát sevřete a roztáhněte prsty (totéž můžete provést s prsty na nohou, samozřejmě také vsedě).

4)    Uvolnění zádových svalů:
a.     položte ruce na stehna a ze vzpřímeného sedu na židli se do výdechu vyhrbte, bradu přitáhněte k hrudníku, s nádechem záda opět vyrovnejte a pohled směřujte vzhůru ke stropu (nezalamujte ale krční páteř), opakujte 5x (variace na pozici kočky, uvolňuje také ramena a zatuhlou krční páteř);
b.     položte ruce na stůl a postavte se před něj v dostatečném odstupu, nohy jsou na šířku boků, pomalu se do výdechu překlánějte, až se záda srovnají zhruba rovnoběžně s podlahou, váha je přenesená na nohy, dlaně se opírají o stůl, prodýchejte (variace na pozici střechy, protahuje také zadní stranu nohou);
c.     opět ve vzpřímeném sedu do výdechu rotujte záda na jednu stranu, pokuste se podívat za sebe, ale brada přitom zůstává zhruba na úrovni pupíku, prodýchejte, poté opakujte na druhou stranu (rotace páteře).

5)    Posílení břišních svalů a závěrečná relaxace – ve vzpřímeném sedu na židli na chvíli zavřete oči a položte si ruce na břicho, zhluboka se nadechněte, poté do dlouhého a pomalého výdechu vtahujte břicho dovnitř, nadechněte se přirozeně a přitom břicho uvolněte a to celé opakujte 5x. Pak už jen chvíli zůstaňte sedět se zavřenýma očima a volně, pomalu, plynule dýchejte – zkuste přitom na nic nemyslet, popřípadě si pomozte počítáním od jedné do deseti a zpět. Nakonec nezapomeňte s otevřením očí na úsměv – a ten si také alespoň párkrát za den zopakujte!
(Poznámka: Sestava je originální/autorská by Vidajóga.) 

Kde hledat více informací

Jeden z nejznámějších jógových magazínů Yoga Journal má o kancelářské józe celou rubriku (www.yogajournal.com/category/beginners/how-to/office-yoga/ ).

Propagátorkou v českém prostředí je především autorka projektu Office Yoga, rozhovor s ní si můžete přečíst i na stránkách HR kavárny (www.hrkavarna.cz/tema-mesice/v-zdravem-tele-zdravy-duch/zacvicte-si-s-officeyogacz/) nebo Jobs.cz (www.jobs.cz/poradna/boli-vas-zada-zkuste-office-yogu-cviceni-do-kancelare/ ); kancelářské józe se ale věnují i jiní (www.hrkavarna.cz/stale-rubriky/vzdelavani-a-seberozvoj/s-filipem-kliestikem-o-syndromu-vyhoreni-a-joze-na-pracovisti/). Jednu ze sestav jógy na židli (Carl Dawson´s Chair Yoga), kterou si můžete dále upravit, naleznete také například v tomto článku (www.fibromyalgia-natural-relief.com/yoga-positions-for-chair-yoga-its-not-just-for-seniors ).

Foto Flickr user Jasmine Kaloudis

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy