Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Je třeba vyslat uchazeče o zaměstnání na vstupní pracovně-lékařskou prohlídku?

30.10.2012  Jakub Morávek 0  komentářů

K 1. dubnu 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který v návaznosti na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, jímž se nově upravuje problematika poskytování zdravotních služeb, koncepčně pozměnil oblast dříve známou jako závodní preventivní péče, dnes nazývanou pracovně-lékařské služby.

Jednou z nových a nutno podotknout, že značně pozoruhodných, nebo možná lépe řečeno svou iracionalitou šokujících povinností na tomto úseku, je ustanovením § 59 zákona č. 373/2011 Sb. plošně uložená povinnost podrobit uchazeče o zaměstnání v základním pracovněprávním vztahu vstupní lékařské prohlídce a spolu s tím zavedená vyvratitelná právní domněnka zdravotní nezpůsobilosti k výkonu sjednávaného druhu práce, nepodrobí-li se uchazeč o zaměstnání vstupní lékařské prohlídce.

Vědomi si nedostatků nové právní úpravy reagovaly na situaci společným stanoviskem dva ústřední správní orgány, konkrétně Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo zdravotnictví. Prostřednictvím výkladu přechodného ustanovení (§ 98) zákona č. 373/2011 Sb. se ministerstva pokusila získat zákonodárci určitý časový prostor pro zjednání nápravy.

Otázce, zda je výklad předložený v předmětném stanovisku relevantní, a zda se skutečně v současné době neuplatní ustanovení § 59 zákona č. 373/2011 Sb. a povinnost podrobit uchazeče o zaměstnání vstupní lékařské prohlídce je skutečně neúčinná, jsem se spolu s kolegou Štefkem vyjádřil v článku Několik poznámek k přechodným ustanovením zákona o specifických zdravotních službách , který byl zveřejněn v měsíci říjnu tohoto roku v Časopise pro právní vědu a praxi (Morávek J., Štefko M. Několik poznámek k přechodným ustanovením zákona o specifických zdravotních službách, Časopis pro právní vědu a praxi, Právnická fakulta Masarykovi univerzity, Brno, sv. 2/2012, str. 43 a násl.).

Bylo by zbytečné opakovat závěry, ke kterým jsme s kolegou Štefkem dospěli, a proto si dovolím prostřednictvím aktivního prokliku přes název článku na tento přímo v daném časopise, který je volně dostupný na internetu, odkázat.

 

Jakub Morávek

Advokátní kancelář Felix & spol

 
 

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy