Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Generace Y touží hlavně po seberealizaci

19.11.2012  Jiří Kocourek 0  komentářů

Lidé z generace Y nejsou primárně motivováni finančním ohodnocením, nýbrž touží po osobním naplnění a udělat ve společnosti něco dobrého.

Průzkum agentury Hays ukázal, že generaci Y tvoří z 95 % absolventi, kteří vyrostli ve věku internetu a sociálních sítí a kteří jsou již ve svých dvaceti letech ambiciózní a technologicky zdatní. Polovina z nich má 1 až 4-leté pracovní zkušenosti a 7 z 10 má dokonce zkušenost s prací v zahraničí.

Online průzkumu se zúčastnilo přes 4000 zaměstnanců z více než 30 českých, polských a maďarských firem působících v oblasti center sdílených služeb a outsourcingu podnikových procesů. Výsledky ukázaly, že hlavní složku lidských zdrojů tvoří v těchto firmách mladí lidé do třiceti let patřící do tzv. generace Y.

Pro generaci Y je hodnotná rovnováha mezi pracovním a osobním životem a nebojí se vyhledávání nových příležitostí. Tato generace je tvořena jedinci, kteří nejsou primárně motivováni finančním ohodnocením (i když výše platu je pro ně samozřejmě také důležitá), nýbrž touží po osobním naplnění a udělat ve společnosti něco dobrého.

Vzhledem k rostoucí potřebě talentovaných pracovníků se musí firmy naučit, jak je přilákat, udržet si je a rozvíjet a tak zároveň zaručit rozvoj společnosti,“ říká Jon Hill, generální ředitel společnosti Hays pro Českou republiku a Slovensko. Aby si společnost talentované jedince z generace Y udržela, musí jim nabídnout správné pracovní podmínky a možnost rozvoje vlastní kariéry,“ pokračuje Jon.

Mezi pět nejdůležitějších faktorů při výběru zaměstnavatele podle respondentů patří:

·         Možnost využití jazykových znalostí (58 %)

·         Profesní rozvoj a školení (55 %)

·         Mezinárodní pracovní prostředí (54 %)

·         Atraktivní základní plat (47 %)

·         Možnost kariérního posunu (46 %)

Co se týče ideálního pracovního prostředí, jsou podle respondentů klíčové 3 faktory:

·         Ohleduplný management a kolegové (52 %)

·         Přátelská atmosféra (49 %)

·         Rovnováha mezi pracovním a osobním životem (46 %)

·         Mezi dalšími důležitými kritérii byla jmenována komunikace mezi zaměstnanci a managementem, flexibilní pracovní doba, ocenění v rámci týmu a pravidelné hodnocení výkonu.

Mezi 3 nejdůležitější zaměstnanecké benefity podle průzkumu patří:

·         Soukromá zdravotní péče (58 %)

·         Školení a osobní rozvoj (47 %)

·         Motivační bonusy (46 %)

·         Dále byla jmenována podpora ve studiu, sportovních aktivit a příspěvky na   jídlo.

Z průzkumu vyplývá, že zaměstnavatelé musí nejen zavádět strategie, kterými zaměstnance nalákají a udrží si je, ale musí také vzít v úvahu různé charakteristiky, preference a motivační faktory zaměstnanců patřících do generace Y. Zde totiž máme co dočinění s vysoce kvalifikovanými absolventy, kteří ovládají několik jazyků, mají několikaleté zkušenosti a hledají takové pracovní prostředí a firemní kulturu, jež jim umožní rozvoj jejich kariéry. Pokud generace Y cítí, že zaměstnavatel s nimi nesdílí stejné hodnoty, je v porovnání s předchozí generací mnohem ochotnější hledat si jiné zaměstnání. Generace Y se nespokojí s jinými pracovními podmínkami než s takovými, které odpovídají jejím představám.

Jiří Kocourek

PR & Social Media Consultant

 
 

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy