Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Firmy hojněji zavedou vlastní kontroly u zaměstnanců na nemocenské

26.10.2012  Jiří Kocourek 0  komentářů

Bezmála polovina zaměstnanců v pracovní neschopnosti může očekávat návštěvu kontrolora Okresní správy sociálního zabezpečení – nebo kolegy z vlastní firmy – kteří se budou zajímat, zda dotyčný dodržuje předepsaný léčebný režim.

Při zjištění jeho porušení hrozí krácení či plné odebrání nemocenských dávek, případně letos nově i výpověď ze zaměstnání. Zkušenosti s návštěvou kontrolorů potvrzuje 41 % respondentů ankety na portálu Prace.cz. Souběžné dotazování mezi 293 zaměstnavateli odhalilo, že většina firem není spokojena s kontrolní činností ze strany OSSZ. Plných 38 % z nich proto plánuje zavádět kontroly vlastní.

Na 28 % zaměstnanců se již někdy v průběhu své nemoci setkalo s kontrolou ze strany OSSZ (Okresní/Obvodní správy sociálního zabezpečení). Vyplynulo to z šetření portálu Prace.cz, do kterého se zapojilo 2 671 respondentů. Dalších 13 % dotazovaných odpovědělo, že obdobnou kontrolu u nich provedl zástupce jejich zaměstnavatele. Plných 59 % lidí naopak kontrolu během nemocenské nikdy nezažilo.

Souběžný průzkum mezi 293 středními a velkými zaměstnavateli ukázal, že většina společností není se současnou podobou a výsledky kontrol dodržování léčebného režimu zaměstnanců ze strany OSSZ spokojena. Plných 38 % firem proto hodlá provádět vlastní kontroly. Dalších 27 % firem zapojených do průzkumu tvrdí, že ačkoliv OSSZ podle jejich názoru dodržování režimu nemocenských ověřuje nedostatečně, vlastní kontroly přesto zavádět nebudou. Pouhých 12 % zaměstnavatelů je s prací OSSZ spokojeno. Zbylých 23 % firem uvádí, že jejich zaměstnanci nečerpají ve velké míře nemocenskou, a proto kontroly dodržování léčebného režimu nepovažují za důležité.

Každý zaměstnanec má právo na nemocenskou dávku v případě pracovní neschopnosti delší než tři dny. První tři týdny přitom dávku vyplácí zaměstnavatel, počínaje 22. dnem pak povinnost platby přebírá Česká správa sociálního zabezpečení. Nemocný musí dodržovat lékařem předepsaný režim, zejména se v uvedených hodinách zdržovat doma a léčit se. Podle § 301a Zákoníku práce je nedodržení stanoveného režimu v prvních třech týdnech pracovní neschopnosti zvlášť hrubým způsobem možným důvodem k výpovědi dané zaměstnavatelem. Toto nové ustanovení je platné od 1. ledna letošního roku.

Jiří Kocourek

PR & Social Media Consultant

 
 

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy