Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Dochází ke střetu generací na trhu práce?

05.11.2012  Jiří Kocourek 2  komentářů

V současné době dochází na trhu práce k pomyslnému střetu mezi generacemi. Tvrdí to alespoň průzkum trhu společnosti Stanton Chase.

Klíčovými vlastnostmi při výběru manažerů jsou na jedné straně flexibilita a přizpůsobivost, na straně druhé zkušenosti s řízením, přičemž oběma těmto vlastnostem je přikládána stejná důležitost. To je důvod, proč některé firmy při obsazování manažerských pozic jednoznačně upřednostňují mladé, energické a flexibilní zaměstnance, jiné se zas primárně soustředí na profesní zkušenosti, kterými disponuje spíše starší generace. Kdo je tedy skutečně lepším manažerem?

V starší věkové kategorii se nachází nejvíce vrcholových manažerů a mnozí z nich své pozice zastávají již pěknou řádku let. „Hovoříme o generaci, která začala pracovat již za socialismu, velká část z nich prošla v devadesátých letech změnou oboru či doplněním vzdělání a jedná se o zaměstnance s bohatými profesními zkušenostmi a přirozenou autoritou. V poslední době se bohužel setkáváme s trendem podceňování této generace. Mnozí zaměstnavatelé neberou v potaz jejich zkušenosti a považují je za méně výkonné a někdy i za „staré struktury,“ uvádí Jozef Papp, Managing Partner ze společnosti Stanton Chase, která se zabývá vyhledáváním vrcholových manažerů.

Mladší generace je v porovnání s tou starší flexibilnější, energičtější a často má i lepší vzdělání. Na druhé straně jim však chybí praxe a na rozdíl od starších kolegů, kteří již mají ve firmách vybudovanou stabilní kariéru, těžko hledají uplatnění a bez vysokoškolského vzdělání a dobré znalosti světových jazyků jsou téměř bez šance.

Mladí lidé, zejména pak ženy ve věku okolo 30-ti let, jsou pak často považovány za neperspektivní z toho důvodu, že se u nich předpokládá založení rodiny.

Odpověď na otázku, kdo je lepší manažer tedy není snadná.

Jiří Kocourek

PR & Social Media Consultant

 
 

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy