Stálé rubriky / HR – Human Relations
Stálé rubriky

Češi studují cizí jazyky hlavně z pracovních důvodů

04.12.2012  Hanka Kejhová 1  komentářů

Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejnil výsledky prvního šetření o vzdělávání dospělých. Nejčastěji jsou navštěvovány jazykové kurzy a 78 % vzdělávacích aktivit probíhalo z pracovních důvodů.

Neformálního vzdělávání (jde především o kurzy, semináře, školení nebo soukromé lekce) se účastní třetina dospělých. Lidé se podle šetření vzdělávají především z pracovních důvodů (78 %), 88 % tohoto studia bylo plně nebo částečně hrazeno zaměstnavatelem a 79 % aktivit probíhalo v  pracovní době. Téměř polovina lidí přiznává, že kurzy a školení navštěvuje z podnětu zaměstnavatele.

Cizí jazyky jsou i oblíbenou a nejčastější formou sebevzdělávání, a téměř pětina se učí z pracovních důvodů. Důvodem může být fakt, že 30 % lidí přiznává, že neovládá žádný cizí jazyk. Jen o něco málo vyšší počet ve sledované populaci má navíc jen základní znalosti. Pouze zcela výjimečně se jazykově vzdělávají právě lidé, kteří neovládají žádný jazyk. Na základě zjištěných informací lze předpokládat, že lidé, kteří neovládají žádný cizí jazyk, o jazykové vzdělávání nemají zájem.

Plných 42 % dospělých Čechů si myslí, že další vzdělávání nepotřebuje. Tento argument používají zejména muži, ženy svou neúčast ve vzdělávání odůvodňují spíše rodinnými povinnostmi. Naopak zájem o další vzdělání má především věková skupina 25 – 34 let.

Stupeň vzdělání úzce souvisí i aktivitami ve volném čase. Čím vyšší vzdělání, tím větší je zájem o kulturní akce, četbu denního tisku nebo knih. „Skoro třetina Čechů nepřečetla za posledních 12 měsíců jedinou knihu, nejméně čtou lidé středního věku,“ upozorňuje na výsledky šetření statistik Petr Nosál.

GARANTI RUBRIKY

Hanka Velíšková

Personální ředitelka společnosti KPMG

Vendy Jersáková

HR praktik na cestě za moderním pracovním prostředím a kultivovanými mezilidskými vztahy

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy