Garant / Jakub Morávek
Stálé rubriky > Garant
Předsmluvní odpovědnost a nový občanský zákoník

Předsmluvní odpovědnost a nový občanský zákoník

Autoři nového občanského zákoníku při své více jak desetileté práci na kodexu věnovali značnou pozornost studiu jednak tuzemské, zejména prvorepublikové a mocnářské...

 
O novém případu skončení pracovního poměru

O novém případu skončení pracovního poměru

Článek vychází z příspěvku autora Skončení pracovního poměru v kontextu nového občanského zákoníku, který bude publikován ve sborníku příspěvků z konference...

 
Jak se (ne)bude vyplácet dávat rady

Jak se (ne)bude vyplácet dávat rady

Blíží se událost, která způsobuje velké očekávání, současně u mne ale vyvolává i mrazení, strach, obavy, nadšení a řadu dalších emocí. Je to datum nabytí...

 
Cesta tam a zase zpátky

Cesta tam a zase zpátky

Z nadpisu by bylo možné nabýt dojmu, že tento příspěvek je recenzí Jacksonova filmového zpracování slavného románu J.R.R. Tolkiena, Hobit, cesta tam a zase zpátky,...

 
K doručování zaměstnavatelem do vlastních rukou

K doručování zaměstnavatelem do vlastních rukou

V návaznosti na několik případů z aplikační praxe, kterých jsem byl svědkem v nedávné době a jenž se vztahovaly primárně k otázce skončení pracovního poměru,...

 
Je třeba vyslat uchazeče o zaměstnání na vstupní pracovně-lékařskou prohlídku?

Je třeba vyslat uchazeče o zaměstnání na vstupní pracovně-lékařskou prohlídku?

K 1. dubnu 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který v návaznosti na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a...

 

Zákonodárná moc, zákonodárná činnost, legislativci a zákonodárci

Realitou dnešního dne je atomizace lidských činností, která v kontextu potřeb moderní doby vyžaduje, tu větší, tu menší specializaci. Stále větší množství lidí...

 

Několik poznámek k pověření obchodním vedením

Necítím se být povolaný k zodpovězení otázky, jak by měl vypadat manažer 21. století, jestli by měl mít ty či ony vlastnosti, či by měl být zdatný zejména v té...

 

O Rozkoši a Ctnosti aneb seberozvoj z pohledu pracovního práva

Všeobecným, avšak leckdy pochopitelným nešvarem většiny právníků (a nikoliv pouze jich), je, že mají-li se vyjádřit ke konkrétnímu tématu, používají sice odborně...

 
Články 1 - 9  z 9 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy