Téma
Téma

Jak využít Facebooku v personálním marketingu?

02.02.2013  Hanka Velíšková 1  komentářů

Sociální sítě jsou mezi mladou populací v České republice velmi populární. Nejvíce uživatelů se pohybuje na Facebooku, zatímco na ostatních sítích, ať už světových (např. na Twitteru, LinkedIn, Google+) nebo na českých (Líbím se ti, Lidé.cz a Spolužáci.cz), se příliš nevyskytují. Díky této skutečnosti můžeme Facebook z pohledu personálního marketingu momentálně považovat za nejvýznamnější internetový kanál, na jehož správné využívání se rozhodně vyplatí zaměřit.

Autorem článku je: Tereza Kučerová, Human Resources, KPMG Česká republika

Kdo se na Facebooku pohybuje nejvíce?

Podle statistik je více než padesát procent českých uživatelů Facebooku ve věku 18–34 let.2 Proto se tato sociální síť může stát užitečným nástrojem firem, jak danou skupinu oslovit. Právě díky znalosti věkové skladby uživatelů sítě si mohou firmy na Facebooku vytvořit odpovídající profil, a dobře se tak zaměřit na svou potenciální cílovou skupinu. Stejně tak mohou přizpůsobit komunikační styl, který je této skupině nejbližší. Pro skutečně efektivní komunikaci je však třeba zároveň dodržovat několik základních pravidel.

Pravidla úspěchu

Pokud chcete na Facebooku správně vést firemní stránku, musíte si v první řadě uvědomit, že stránka nemůže být samoúčelná. Nejde o to sehnat co nejvíce fanoušků. Cílem je, aby vaše stránka fanoušky nalákala na prohlédnutí firemního webu, na akce, které pořádáte, nebo aby přispěla k naplnění jiných, předem definovaných cílů. Absolutní počet fanoušků tedy nemusí být z hlediska úspěšnosti stránky až tak vypovídající, spíše se zaměřte na počet fanoušků, které chcete jako firma primárně oslovit a kteří se reálně o informace na Facebooku zajímají. Taková hodnota je ovšem objektivně velmi těžko změřitelná.

Druhým pravidlem je s rozmyslem volit obsah a frekvenci publikovaných článků. V KPMG Česká republika cílíme naší facebookovou stránkou na studenty a absolventy vysokých škol se zájmem o ekonomii. Informace a novinky obvykle publikujeme jednou až dvakrát týdně. Při vyšší frekvenci vydávání článků totiž hrozí, že uživatele množství informací omrzí a stránku si ze svých oblíbených odkazů odebere. Načasování vypublikování článků je neméně důležité – ideální čas se však liší podle jednotlivých odvětví. V oblasti financí by podle statistky měly být ideálními dny neděle, pátek a pondělí (řazeno podle intenzity interakce fanoušků). Tehdy by se mělo na Facebooku pohybovat nejvíce lidí, kteří si článek přečtou. Pro jiná profesní zaměření se ideální časy publikace příspěvků mohou významně lišit.3

Správná volba publikovaného obsahu je pak otázkou zřejmě vůbec nejsložitější. Nejvíce našich článků informuje o akcích a soutěžích, kterých se uživatelé mohou zúčastnit, případně publikujeme reporty, fotky a videa z akcí již proběhnuvších. Druhým typem zpráv jsou odkazy na články, v nichž se společnost KPMG nebo její zaměstnanci objevili v médiích. Třetím a neméně důležitým typem zpráv jsou informace o našich aktivitách z oblasti společenské odpovědnosti. Ačkoli tyto zprávy nemají tak široké spektrum zainteresovaných lidí, ti, kteří se o ně zajímají, je ve velké míře sdílejí a komentují.

Jak se stát oblíbeným?

V případě našich stránek předpokládáme, že přátelé našich čtenářů patří z velké části do stejné cílové skupiny, proto je pro nás důležité, aby naše články co možná nejvíce sdíleli, komentovali a „lajkovali“. Právě tím se obsah našich stránek rozšíří i mezi kontakty našich čtenářů, kteří si nás mezi oblíbené ještě nezařadili. Při sestavování článků je právě tohle asi nejtěžší úkol, zároveň je ale stěžejní z hlediska vyvolání skutečného zájmu cílové skupiny o publikovaný obsah a naši firmu. Co nejširšího a nejrychlejšího rozšíření publikovaného obsahu se snažíme dosáhnout zejména kladením otázek či anket pod články. Kromě toho publikujeme co nejvíce článků s fotkami a videi, které zpravidla upoutají více pozornosti než pouhý text. 

Podmínky užívání

Úskalím při aktivitách firmy na Facebooku mohou být podmínky jeho používání. Při zakládání firemní stránky si je důkladně nastudujte a průběžně hlídejte jejich změny, ke kterým dochází poměrně často. Striktní podmínky se týkají zejména pořádání soutěží, ochrany údajů o uživatelích a pravdivosti poskytovaných informací. Pokud byste podmínky nedodrželi, může se stát, že vám administrátoři Facebooku firemní stránku zruší, což je pro zavedenou stránku s velkým počtem uživatelů škoda.4,5 

Při správném používání může Facebook podpořit vaše náborové aktivity, zvýšit atraktivitu firmy v očích potenciálních kandidátů, přiblížit jim vaši firemní kulturu, usnadnit kontakt uživatelů s firmou a levně informovat o důležitých firemních aktivitách. Jelikož jde o dynamickou platformu marketingu, je potřeba neustále sledovat jeho aktuální vývoj i nové trendy v užívání. 

Citace:

1. Česko a sociální sítě v číslech. Lupa.cz [on-line]. ©2011 [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: www.lupa.cz/clanky/cesko-a-socialni-site-v-cislech/ 2. Uživatelé Facebooku – mezinárodní srovnání. ČSÚ [on-line]. ©2012 [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/uzivatele_facebooku_mezinarodni_srovnani/ $File/facebook_web.xls
3. Infografika: Kdy je nejlepší čas pro publikování příspěvků na Facebooku? Rozdělení dle odvětví. Marketing Journal.cz [on-line]. ©2013 [cit. 2013-01-17]. Dostupné z:  www.m-journal.cz/cs/internet/socialni-site/infografika:-kdy-je-nejlepsi-cas-pro-publikovani-prispevku-na-Facebooku-rozdeleni-dle-odvetvi__s416x9622.html 
4. Co byste měli vědět o pravidlech užívání Facebooku. Bradbury.cz [on-line]. ©2010 [cit. 2013-01-17]. Dostupné z:  www.bradbury.cz/wordpress/2010/11/28/co-byste-meli-vedet-o-pravidlech-uzivani-Facebooku/ 
5. Facebook aktualizoval pravidla pro pořádání soutěží. Bradbury.cz [on-line]. ©2011 [cit. 2013-01-17]. Dostupné z: www.bradbury.cz/wordpress/2011/05/15/Facebook-aktualizoval-pravidla-pro-poradani-soutezi/ 

Jan Niedermann

Opět jeden článek mé "oblíbené" autorky, který jasně dokládá, že článek byl napsán jen proto, aby byl napsán a autorka splnila určitou publikační činnost. Celý článek dokládá jen to, že autorka nikdy nepracovala v nějakém typickém českém podniku, protože jinak by články vůbec nepsala. Čánek je ve smyslu "jak by to mělo utopicky vypadat", ale řešení nenabízí. Není se čemu divit, protože řešení autorka nezná a ani se jím vlastně nechce zabývat. Jde jen o splnění kvót potřebných na místo externí lektorky, kde platí za "oblíbenou", protože nic nenabízí, ale o to víc požaduje. Ale o to přece jde – napsat co nejvíce článků s pochybnou úrovní a splnit požadavky, aby mohla prezentovat členství v asociacích apod. Pokud by skutečně znala úroveň HR v českých firmách (a to nemyslím firmy se zahranuční účastí) tak by její pohled nebyl na hony vzdálený realitě, ale o to přece jde – napsat článků co nejvíce.

18.04.2013 17:00   Reakce

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy