Téma
Téma

Na hraně koučování, psychoterapie a pseudošamanismu

01.11.2012  Ondřej Krása 6  komentářů

Před deseti lety jsem znal většinu koučů osobně, protože koučů nebylo mnoho. V branži bylo dost psychologů a terapeutů, nebo lidí, kteří prošli terapeutickým výcvikem a uměli přenášet tyto metody do byznysu.

Koučování se vymezovalo od terapie, i když pro některé kouče v tom nebyl zásadní rozdíl. Zvláště techničtí, nepsychologičtí koučové, říkali: „My neděláme terapii“. Trh se diferencoval. Dnes je komunita koučů několikanásobně větší a nabízí velké množní pohledů na to, co to je koučování. Chtěl bych se zamyslet nad třemi pro mne důležitými body, které jsou na hraně s terapií. To kvůli nim nemůžou podle mě koučové říci, že s terapií nemají nic společného.

Hraniční body pro terapii a koučování:

1)      Používání technik. Tuto oblast vnímám jako nejspornější. Koučování využívá spoustu psychologických a terapeutických technik. (NLP, Getalt experimenty, vizualizace, aktivní imaginace, atd.)  Techniky jsou ze své povahy invazivní a direktivní, mohou vynést materiál, který není zpracovaný a právě onou rychlostí či invazivností mohou být nebezpečné. Přeci jen obrany před jistými náhledy na sebe a svět nemáme jen tak náhodou. Minimálně v nějakém období našeho života měly smysl, možná mají i teď. To jestli je možné je TEĎ odbourat může identifikovat jen psychoterapeut, možná velmi dobrý kouč.

Koučové jsou v pokušení techniky nadužívat, protože<ins> </ins>se „něco děje“. A oni jsou placeni za to, že se „něco děje“. Navíc se mnoho „koučů“ chová, zvláště po absolvování výcviku, jako kdyby právě prodělali obrácení na víru Ježíše Krista, protože zažívají a konají zázraky na sobě a druhých. Nechci se nikoho dotknout, ale už ve středověku existovala kategorie proroků, kterým se říkalo „člověk jedné knihy“.  Zajetí ve své škole vedlo k dogmatismu, který v psychoterapii i koučování škodí.

2)      V terapii je často důležitý vztah, který vzniká jen časem. Někdy se říká, že šesté sezení je zlomové. Zde ovšem koučování zpravidla končí. Tedy v koučování nevzniká takový typ vztahu, díky němuž se mohou dít terapeutické změny. Na druhou stranu je koučování v možné pasti tlaku na rychlé změny a ty se tedy mohou odehrávat jen na povrchu.  Terapie zná nebezpečí rychlých a nefunkčních změn, které se zaměřují na symptomy. Tlak a očekávání rychlé změny může být kontraproduktivní, zvláště je-li to v logice „grow or go“ – čili buď se změníš nebo ztratíš práci. V tomto může být koučování nejvíce podobné krizové intervenci. Například jako metoda „zázračné otázky“, která vznikla jako efektivní a rychlá možnost pomoci chudým, kteří si nemohli psychoterapii dovolit. To samozřejmě neznamená, že by krátkodobá podpora nebyla užitečná. Ale jak je to se skutečnými hlubšími změnami?

3)  Koučink i psychoterapie oslovují celou osobnost člověka. V tomto nelze určit hranici mezi koučinkem a psychoterapií. Světonázory terapeuta i kouče jsou implicitně přítomné ve všech jejich postojích a chování. To znamená, že je nelze omezit jen na „zakázku“, např. způsob komunikace koučovaného. Častou zakázkou koučování je změna způsobu sebeprezentace nebo vylepšení vztahu s kolegou/kolegy. Aby se tato změna podařila a byla dlouhodobě udržitelná, není potřeba zásah do hlubších osobnostních struktur koučovaného?

Vším, co kouč dělá, svým způsobem hodnotí koučovaného. „Posiluje“ ho za jistý typ chování, myšlení, prožívání. Už i podle spousty koučů čistě koučovací model GROW je struktura, která „hodnotí“ a ukazuje „správný“ přístup myšlení a řešení. Riziko tam vidím tehdy, pokud postoje, světonázory, hodnoty kouče nejsou reflektované.

Tento text jsem napsal právě proto, abychom byli schopni vést dialog o předpokladech, z kterých vychází koučování. Tedy pokud se nesmíříme s tím, že moderní pseudošamanismus je to, co spasí management. Úplně na závěr bych rád poděkoval své dobré duši Zuzaně Duffkové za inspirace k tomutu článku.

 Ondřej Krása

Ondřej Krása

Kouč a člověk zabývající se otázkou, jak přežít v ekonomickém světě a mít ten luxus neztratit sebe sama.

 
 

verča

Letos jdu i já navštívit koučingový kurz. Velmi se těším, protože je to po dlouhé době něco velmi zajímavé. Dívala jsem si zatím jen webovou stránku společnosti, která má přijít k nám a naučit nás opět něco nového: http://www.smarter.cz/13-Koucovani. Vypadá to vážně zajímavě a těším se na hlavně rady ohledně vyhoření. Mnoho mých kamarádek mělo tento efekt vyhoření, tak jsem zvědavá a přímo hořím nedočkavostí se o tom dozvědět co nejvíce. Přece jen s lidmi musí vědět vedoucí osoba správně jednat a dobře a spolehlivě na nich působit, aby probíhalo vše v pořádku.

22.06.2014 21:23   Reakce

Vašek

Taky jsem na to koukal – říkám si, že takovýhle kurz bych v dnešní době jako čerstvý absolvent potřeboval, ale jedné věci se strašně bojím – jak se píše tady v článku, aby to nebylo to "halleluja sektaření" (na podobnou pozitivně ovčí mentalitu jsem z duše alergický). Smarter se tváří v tomhle duchu rozumně, ale radši bych si počkal na ohlasy.

22.06.2014 21:57   Reakce

verča

Tak já jsem nadšenec pro vše :) Možná se zklamu a možná si řeknu, že se Smarter se chci pustit i do malé spolupráce. Kdo ví? Ale dokud to člověk nezkusí, nebude nikdy vědět jaké to je. Já jsem si už dříve řekla, že budu zkoušet věci, které se mi zalíbí napoprvé, protože pak to lituji, že jsem to nezkusila a vyčítám si to. Samozřejmě, koučování plánuji zapracovat ve svém pracovním životě a hlavně, já komunikuji z lidmi a častokrát se mi stalo, že jsem se setkala s nepředpokládaných situací a nevěděla jsem vždy jak to mám řešit, proto od toho čekám hlavně to, abych věděla jak mohu pracovat s takovými lidmi a jak s nimi mám v různých situacích komunikovat

24.06.2014 21:57   Reakce

Beta

To Verča: Sdílím tvůj názor. Vyzkoušet je to fajn a hlavně je dobré se něčemu přiučit, když to člověk tak velmi dobře neovládá. Mé řečové schopnosti jsou na bodu mrazu. Myslím, že to začalo na základní škole, kdy mě při němčině učitelka vyrušila az jejích řečí bylo jasné, že jsem úplný looser. Od tehdy ani Nečekej anglicky ani německy, pokud nemusím a když už musím, tak jedině jednou větou nebo slovem. Chybí mi ten řečový talent a už jsem kvůli němu vyhořela na pár pohovorech. Tak se jdu i já mrknout na ten Smarter a možná se i zapíšu. Pokud mi to má pomoci k nalezení práci a hlavně k nalezení sebe, tak si myslím, že se to vyplatí :)

26.08.2014 15:30   Reakce

Simča

Verčo, tak to se těš. Společnost Smarter je opravdu úžasná. Měli jsme nedávno s firmou u nich školení a jsem nadšená. Já u nich absolvovala komunikační dovednosti, jednání a řízení klientů a obchodní vyjednávání. Protože praxe moc nemám, mám 2 roky po maturitě tak mi to dost pomohlo a získala jsem mnoho nových informací.

29.06.2014 11:16   Reakce

Míša

Já teda taky nemůžu říct křivého slova proti Smarteru, často jsem slyšela o společnostech, jejichž kurzy byly dost na hraně (jak se píše i v článku), ale konkrétně u toho Smarteru jsem to měla ověřený dopředu, protože jsem tam kdysi absolvovala firemní školení, takže jsem už měla nějakou představu. Nicméně zatím jsem si u nich prošla sólo jenom kurzem komunikace, ale na toho kouče se taky chystám, mám dojem, že v dnešní době se tím dá slušně uživit a pro mě je to navíc jakési vysněné povolání – radit lidem do života :D Na druhou stranu si uvědomuju, že to chce mít spousty znalostí ze všech možných oblastí a počítat s tím, že člověk v podstatě přebírá za ty lidi část odpovědnosti, respektive, že si to ti lidé tak mohou někdy vysvětlit a často se tak můžete dostat do svízelných situací, ale doufám, že tohle všechno mě tam na tom kurzu snad naučí.

05.07.2014 20:42   Reakce

Minulá témata

 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy