writing descriptive papers help with research papers secure compare and contrast art essay essay writin service content writing services dubai
Stálé rubriky / Vzdělávání a seberozvoj
Stálé rubriky

Vraťte rozvahu do svých dnů

07.08.2013  Lenka Mrázová 1  komentářů

A začněte rozvahou svého majetku a zdrojů! V návaznosti na reportáž Lenky Kovaříkové z konference Restart blíže rozvádím svůj příspěvek, kterým jsem tam doplňovala vystoupení Evžena Cekoty. Je to úvaha podněcující k akci ty, kteří právě stojí na startu nové etapy svého života, ale k užitečnému zamyšlení povede i ty, kteří jsou někde uprostřed již dobře zvoleného běhu životem.

Jste člověk na křižovatce svých dnů, váháte mezi změnou kariéry, či vám najednou rozhodnutím někoho jiného nebo kvůli vašemu zdraví či jiné externí neplánované události byla ta původní kariéra vzata? Stojíte kdesi na pomezí, možná před novou velkou cestou, možná chcete jen chvíli přešlapovat na místě a nebo mít prostě chvíli úplného volna? Potřebujete dát své hlavě klid a volnost pro myšlenkový rozlet. Potřebujete se zbavit zatěžujících myšlenek na finance.

Aby se vám vrátil vnitřní klid a rozvaha, udělejte si rozvahu svého majetku a zdrojů jeho financování. Ano, operuji teď s účetními a finančními pojmy, ale ten exkurz do jiného oboru pro vás může být přínosný. Představte si sami sebe jako firmu, jež vede účetnictví. Taková firma musí pravidelně dělat inventuru stavu svého majetku a svých zdrojů. Inventura je vlastně fyzická rekapitulace toho, co skutečně teď, v tento moment, máte a v jakém stavu to máte.  

Sedněte si proto na chvíli a napište si jednotlivé položky svých aktiv (aktiva – to je pro účetního vše, co vlastníte a co vám bude přinášet v budoucnu peníze či s pomocí toho budete v budoucnu žít), tak jak to děláte například před uzavřením pojistné smlouvy na majetek. Sepište si, co vše máte: byt, dům, zahrada, chata, osobní auto, vybavení bytu. Tedy váš dlouhodobý hmotný majetek, jak by to charakterizoval účetní.

Otevřete doma skříně, zásuvky a podívejte se na své zásoby šatů, obleků, halenek, bot, kabelek, hodinek či šperků po babičce. A zajděte také do komory, kde stojí váš golfový bag, lyže, kolo, věci na potápění či jiné sportovní vybavení. Tohle může být docela zábavná a sebepoznávací část vaší inventury. Netřiďte, neprobírejte, nevyhazujte, co právě nenosíte, jen se dívejte a shrnujte pro sebe, co vše vidíte. 

Následně si dejte položky (stačí po skupinách) na papír a doplňte si k nim svůj odhad ceny. Jasně si tak uvědomíte, kolik máte věcí, jež můžete užívat, a co funguje a je vám k užitku či pro radost. Ale také vás potěší, jakou cenu to vše celkem má. Nebo se možná lehce polekáte své marnivosti, kolik jste už byli schopni za tyto věci utratit. Ale pozor, tohle všechno jsou zásoby, ty vám ještě budou sloužit a budete s jejich pomocí dál žít a vydělávat. 

Tím ale naše inventura nekončí. Teď si už opravdu sedněte ke stolu – s papírem a tužkou nebo si na to otevřete Excel. Pustíme se do vyčíslení všech vašich peněžních prostředků, cenných papírů a pohledávek – terminovaných vkladů, stavebního spoření, podílových fondů. Zjistěte a napište si také aktuální stav svého už léta placeného penzijního připojištěni, kapitálového životního pojištění… Podívejte se a napište si, kolik máte akcií, kolik máte pohledávek, respektive půjček, které jste před časem poskytli příbuzným či kamarádům.    

Podtrhněte a sečtěte. Všechno dohromady s „velkým“ majetkem, jako je byt, a se zásobami šatů a bot atd. Výsledná částka vás, jak věřím, uklidní. Možná překvapí. A možná také ne. Každopádně budete znát celkovou sumu svých aktiv (dlouhodobých hmotných a oběžných). Že si svoji osobní rozvahu můžete ještě vylepšit nehmotným majetkem skrytým ve vaší hlavě a jeho oceněním, to bude předmětem některého z dalších článků, neboť identifikace a ocenění tohoto typu aktiva není tak jednoduchá.   

Po aktivech se přesuneme na druhou stranu rozvahy, na tzv. stranu pasiv (pasiva účetnictví definuje jako zdroje, kterými jsou kryta aktiva). Tedy jak byl majetek firmy pořízen, za co byl pořízen. Jsou to vklady společníků do společnosti, zisky/ztráty minulých let a roku aktuálního a závazky vůči bankám a jiným věřitelům. Ve správné rozvaze se vždy aktiva rovnají pasivům. Pasiva se člení na vlastní a cizí zdroje. Vlastní zdroje u firmy jsou to, co firma může vrátit svým společníkům. Ale nerovná se to jen penězům na běžném účtu. U člověka v jeho osobní rozvaze to jsou jeho zisky z dosavadní činnosti, vše, co do této chvíle nakumuloval a pořídil si za to svá právě teď vyčíslená aktiva. Cizí zdroje jsou to, co firma dluží svému okolí a představují budoucí odtok peněz. U člověka to bývají dluhy u bank, leasingových společností či nezaplacené faktury.  

Protože vyčíslení vašich vlastních zdrojů má být naším dnešním výsledkem, uděláme si nejdříve inventuru vašich případných dluhů, hlavně těch dlouhodobých. Inventura dluhů bude jistě rychlá, protože ty máte většinou hned v hlavě. Jsou to jednotlivé smlouvy s bankou a částky, které ještě v budoucnu musíte splatit – hypotéka, úvěr ze stavebního spoření či leasing nebo faktury za právě pořízený nábytek a podobně.

Sečtete tyto dluhy. Nelekejte se, možná je to velká částka. Ale odečtěte je od částky aktiv, kterou již znáte. Zjistíte, že jste ve své osobní rozvaze stále v plusu. Že máte slušnou částku svých vlastních zdrojů. Že máte více aktiv než dluhů, a nejste tedy v minusu. Opět zdůrazňuji, že částka vlastních zdrojů se nerovná stavu vašeho bankovního účtu. Vlastní zdroje jsou všechno, co jste již vytvořili v minulosti svou činností a teď byste to případně mohli spotřebovat. Máte totiž aktiva, která lze v případě nouze všechna přeměnit na peníze. Zjistíte, že máte zdroje na to, abyste se vydali na cestu do nového života. Že máte klid a rozvahu v nových dnech.

Proč jste to ale museli počítat? Protože je dobré mít přesnou představu o tom, na jak dlouhou cestu se můžete vydat a zda je vaše zavazadlo úměrné cestě, kterou chcete jít. 

Pro dnešek bylo určitě už dost počítání a vaše hlava si také zaslouží odpočinek. V navazujících článcích se pustíme do dalších kroků: do kvalitativního vyhodnocení inventury – zda máme své zavazadlo na cestu správně zabalené. A jak se na cestě musíme chovat, abychom s dostatkem zdrojů došli až do jejího cíle. 

Nezapomeňte, vaše osobní rozvaha vám vrátí rozvahu do života. I když zatím nevíte, kam jdete, víte, s čím tam jdete.

Přečtěte si také k tématu:

Jarek Procházka

Lenko, díky za článek! I když se v rozhodnutích řídím spíše intuicí, pomohla mi taková "rozumová" rozvaha udržet při odchodu z práce klid a jistotu správného rozhodnutí. Přeji ať tento článek pomůže také ostatním najít svoji jistotu při kroky do neznáma. Jarek

09.08.2013 12:43   Reakce

GARANTI RUBRIKY

Martin Hudeček

Systemický kouč, jednatel a manažer v ORBITu, konzultant, podnikatel a pedagog.

Jaroslav Procházka

Agile/Lean mentor, podporovatel inovací, stavitel týmů a vášnivý skialpinista

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy