Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Tradiční organizace zavádějí mobilitu pomaleji

04.03.2013  Hanka Kejhová 0  komentářů

Mobilita má při správné přípravě pozitivní dopad na podnikání firmy. Na trhu vykrystalyzovaly dva typy rozdílných firem, a to „inovátoři“, kteří mobilitu přijímají, a „tradiční“, kteří se zdráhají ji zavést. Co říká reprezentativní výzkum na toto téma?

„Máloco dnes přitahuje v IT tolik pozornosti, jako mobilita," řekl Francis deSouza, prezident Product and Services společnosti Symantec.  „Rozdíl v přístupu a výsledcích mezi organizacemi, které k mobilitě přistupují aktivně, a těmi, jež stále váhají, je významný. Organizace s proaktivním přístupem dokáží využít mnohem více výhod než ty, které zavedení mobilních technologií odkládají, až nakonec zjistí, že musí dohánět konkurenci."

Vyplynulo to z výsledků posledního průzkumu o mobilních technologiích. Na trhu totiž vykrystalyzovaly dva typy rozdílných firem, a to „inovátoři“, kteří mobilitu přijímají, a „tradiční“, kteří se zdráhají ji zavést. Průzkum o stavu mobility v roce 2013 představuje zkušenosti 3 236 podniků z 29 zemí. Respondenty byli vedoucí pracovníci, kteří mají na starosti výpočetní techniku, nebo techničtí zaměstnanci převážně z malých a středních firem. Odpovědi přišly ze společností s rozsahem od 5 do více než 50 tisíc zaměstnanců.

Osmdesát čtyři procent inovátorů jde vpřed v souladu s novými mobilními technologiemi a jsou řízeni obchodní motivací, a ti jsou ve výhodě. Tradiční organizace zavádějí mobilitu pomaleji, převážně v reakci na poptávku uživatelů, a vidí tak menší výhody.

Tyto dvě skupiny vnímají přínosy a rizika mobility jinak. Celkem 66 % inovátorů říká, že výhody stojí za rizika, zatímco 74 % tradičních podniků má pocit, že riziko je příliš vysoké. To se odráží i v hodnotě zavedených mobilních technologií: v podnicích, kde se mobility nebojí, je o 50 % více zaměstnanců, kteří používají chytré telefony pro podnikání, než v tradičních organizacích. Více než polovina inovátorů (55 %) má nákup mobilních telefonů pro zaměstnance pod kontrolou ve srovnání se 44 % u tradičních podniků.

Pokud jde o inovátory, zapojení společnosti do používání mobilních technologií nekončí s nákupem telefonů. Využívají mobilní aplikace a je u nich dvakrát více pravděpodobné využití technologií k prosazení do interní politiky (60 % inovátorů oproti 33 % tradičních firem).  

Náklady a přínosy
Inovátoři, kteří více využívají výhod mobility, vidí další náklady s tím spojené. V průběhu minulého roku zaznamenali průměrně dvakrát více mobilních incidentů, jako např. ztracené přístroje a úniky dat, což s sebou přináší zvýšené náklady a snížení obratu. Inovátoři ale mají na druhou stranu zkušenosti s mnohem většími přínosy ve třech klíčových oblastech:

• Zvýšení produktivity, rychlosti a pružnosti
• Vyšší hodnota značky, spokojenost zákazníků a celková konkurenceschopnost
• Spokojenější zaměstnanci, lepší nábor nových pracovníků a jejich udržení ve firmě. Nejdůležitější však je, že inovátoři vykazují téměř o 50 % vyšší růst obratu než tradiční organizace.

Výsledky průzkumu ukazují, že mobilita může mít při správné přípravě pozitivní dopad na podnikání firmy. Následující doporučení mohou pomoci organizacím s nasazením mobilních technologií při současné minimalizaci rizik:

• Opatrnost je namístě. Odporovat není dobré. Začněte mobilitu přijímat. Organizace by měla zaujmout proaktivní přístup a pečlivě plánovat efektivní mobilní implementační strategie.
• Začněte s aplikací s největším přínosem pro zaměstnance. Jedním z nejlepších způsobů, jak začít pracovat s mobilitou, je implementovat mobilní aplikace, které budou mít okamžitý dopad na podnikání.
• Učte se od inovátorů – získáte výhody minimálního rizika. Klíčem k úspěchu je být si vědom rizik spojených s mobilitou, jako je například ztráta informací, a následovat příklad inovátorů.

Zdroj: Průzkum stavu mobility společnosti Symantec 2013.

 


 

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy