can you order personal narrative paper in one day creative writing websites writers at work cambridge the essay essay about energy much ado about nothing homework help resume and cv writing service eastbourne custom footer thesis theme
Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Tradiční organizace zavádějí mobilitu pomaleji

04.03.2013  Hanka Kejhová 0  komentářů

Mobilita má při správné přípravě pozitivní dopad na podnikání firmy. Na trhu vykrystalyzovaly dva typy rozdílných firem, a to „inovátoři“, kteří mobilitu přijímají, a „tradiční“, kteří se zdráhají ji zavést. Co říká reprezentativní výzkum na toto téma?

„Máloco dnes přitahuje v IT tolik pozornosti, jako mobilita," řekl Francis deSouza, prezident Product and Services společnosti Symantec.  „Rozdíl v přístupu a výsledcích mezi organizacemi, které k mobilitě přistupují aktivně, a těmi, jež stále váhají, je významný. Organizace s proaktivním přístupem dokáží využít mnohem více výhod než ty, které zavedení mobilních technologií odkládají, až nakonec zjistí, že musí dohánět konkurenci."

Vyplynulo to z výsledků posledního průzkumu o mobilních technologiích. Na trhu totiž vykrystalyzovaly dva typy rozdílných firem, a to „inovátoři“, kteří mobilitu přijímají, a „tradiční“, kteří se zdráhají ji zavést. Průzkum o stavu mobility v roce 2013 představuje zkušenosti 3 236 podniků z 29 zemí. Respondenty byli vedoucí pracovníci, kteří mají na starosti výpočetní techniku, nebo techničtí zaměstnanci převážně z malých a středních firem. Odpovědi přišly ze společností s rozsahem od 5 do více než 50 tisíc zaměstnanců.

Osmdesát čtyři procent inovátorů jde vpřed v souladu s novými mobilními technologiemi a jsou řízeni obchodní motivací, a ti jsou ve výhodě. Tradiční organizace zavádějí mobilitu pomaleji, převážně v reakci na poptávku uživatelů, a vidí tak menší výhody.

Tyto dvě skupiny vnímají přínosy a rizika mobility jinak. Celkem 66 % inovátorů říká, že výhody stojí za rizika, zatímco 74 % tradičních podniků má pocit, že riziko je příliš vysoké. To se odráží i v hodnotě zavedených mobilních technologií: v podnicích, kde se mobility nebojí, je o 50 % více zaměstnanců, kteří používají chytré telefony pro podnikání, než v tradičních organizacích. Více než polovina inovátorů (55 %) má nákup mobilních telefonů pro zaměstnance pod kontrolou ve srovnání se 44 % u tradičních podniků.

Pokud jde o inovátory, zapojení společnosti do používání mobilních technologií nekončí s nákupem telefonů. Využívají mobilní aplikace a je u nich dvakrát více pravděpodobné využití technologií k prosazení do interní politiky (60 % inovátorů oproti 33 % tradičních firem).  

Náklady a přínosy
Inovátoři, kteří více využívají výhod mobility, vidí další náklady s tím spojené. V průběhu minulého roku zaznamenali průměrně dvakrát více mobilních incidentů, jako např. ztracené přístroje a úniky dat, což s sebou přináší zvýšené náklady a snížení obratu. Inovátoři ale mají na druhou stranu zkušenosti s mnohem většími přínosy ve třech klíčových oblastech:

• Zvýšení produktivity, rychlosti a pružnosti
• Vyšší hodnota značky, spokojenost zákazníků a celková konkurenceschopnost
• Spokojenější zaměstnanci, lepší nábor nových pracovníků a jejich udržení ve firmě. Nejdůležitější však je, že inovátoři vykazují téměř o 50 % vyšší růst obratu než tradiční organizace.

Výsledky průzkumu ukazují, že mobilita může mít při správné přípravě pozitivní dopad na podnikání firmy. Následující doporučení mohou pomoci organizacím s nasazením mobilních technologií při současné minimalizaci rizik:

• Opatrnost je namístě. Odporovat není dobré. Začněte mobilitu přijímat. Organizace by měla zaujmout proaktivní přístup a pečlivě plánovat efektivní mobilní implementační strategie.
• Začněte s aplikací s největším přínosem pro zaměstnance. Jedním z nejlepších způsobů, jak začít pracovat s mobilitou, je implementovat mobilní aplikace, které budou mít okamžitý dopad na podnikání.
• Učte se od inovátorů – získáte výhody minimálního rizika. Klíčem k úspěchu je být si vědom rizik spojených s mobilitou, jako je například ztráta informací, a následovat příklad inovátorů.

Zdroj: Průzkum stavu mobility společnosti Symantec 2013.

 


 

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy