sample chemistry lab report online homework help for money conclusion of research paper charles simonyi phd thesis we write essays for you creative writing pieces essay writing services math makes sense homework book grade 5 buy an essays sno-isle homework help now
Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Obtěžování na pracovišti: nemocná firemní kultura

18.06.2015  Petra Kubálková 0  komentářů

Poslední týdny je v médiích diskutována kauza ministra Chládka, který byl ze své funkce odvolán kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování a bossingu. Podle průzkumu společnosti STEM/MARK (2013) se s různými formami šikany na pracovišti setkala až pětina osob. Otázkou je, zda je tento jev selháním jednotlivce, nebo firmy.

Obtěžování a sexuální obtěžování jsou pojmy, které česká legislativa popisuje v Antidiskriminačním zákoně. V § 2 tohoto zákona je definováno, že za diskriminaci přímou se považuje i obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci. Důležité je ujasnit si, co obtěžování a sexuální obtěžování vlastně je, protože v českém prostředí je toto téma často bagatelizováno. 

Zahraniční i domácí průzkumy ukazují, že obtěžování a sexuální obtěžování jsou častým jevem, přičemž se rozlišují dvě formy : 

1. „Obtěžování pro něco“, které zahrnuje jednání jako úplatkářství nebo hrozbu ve smyslu poskytnutí, nebo naopak zabránění postupu v zaměstnání, přístupu k zaměstnání samotnému nebo udržení zaměstnání nebo určité pozice. 

2. „Nepřátelské prostředí“ zahrnuje všechny typy chování a jednání sexuální nebo jiné povahy, které znepříjemňují a znesnadňují pracovní výkon nebo vytvářejí zastrašující, nepřátelské nebo ofenzivní pracovní prostředí. 

Právě druhý typ chování je rozšířenou formou bossingu na pracovišti. Tento jev se proměňuje spolu s hierarchií ve firmě. Na nejnižší úrovni a ve výrobě obtěžování více tenduje k sexuálně podbarveným jevům, na vyšších pozicích pak více k útokům na lidskou důstojnost. 

Autorita, nebo bossing?

Pro společnosti je tento proces velmi nežádoucím jevem, který toxikuje firemní komunikaci i kulturu odérem strachu a nejistoty. Firemní atmosféra pak tuto intoxikaci odráží. Ve firemním prostředí je často známo, kdo je aktérem, a proto všichni zaměstnanci a zaměstnankyně mohou sledovat, zda je podobné chování žádoucí či nikoliv. Pokud podobné chování není řešeno, je vysílána jasná zpráva o tom, kdo je pánem a kdo kmánem. A zároveň se otevírá prostor pro korupci zaměstnanců a zaměstnankyň. Nákaza se šíří. Zaměstnanci a zaměstnankyně ztrácejí výkon, začínají dělat chyby a loajalita se snižuje. Zde je podle mého názoru odpověď na otázku z úvodu. Ačkoli v mechanismu obtěžování musí vždy být někdo aktérem a někdo obětí, odpovědná firma si umí vybudovat taková pravidla a takovou firemní politiku, která podobné chování zcela odmítá. 

A jak se buduje takový systém? V první řadě by měl být prosazován shora. Vedení společnosti by tato pravidla mělo vyznávat, protože právě vedení je příkladem chování pro ostatní manažery a manažerky. V druhé řadě by měla být vystavěna jakási „záchranná síť“ pro oběti. Řada velkých nadnárodních společností zřizuje pozici interního ombudsmana, nezávislého na struktuře společnosti. Pozice v sobě shrnuje nezávislého soudce i poradce. A za třetí by mělo existovat prohlášení či kodex, které striktně odmítají podobné chování. 

Kauza „Chládek“ otevřela téma obtěžování a sexuálního obtěžování veřejně. Řada zaměstnanců a zaměstnankyň, kteří jsou již oběťmi, se dozvěděla o tom, že podobná zkušenost se týká i někoho jiného. Zde je ten důvod, proč by pozornost specialistů z HR měla být soustředěna na toto téma. Otázka „Může se něco takového dít i v naší společnosti, nebo jsme imunní?“ by nyní měla zaznít v každé společensky odpovědné firmě. 

<!–[if !supportFootnotes]–>[1]<!–[endif]–> www.stemmark.cz/mobbing_2013/ 
[1] č. 198/2009 Sb. Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)
[1] Sociologické průzkumy, firemní audity
[1] www.mpsv.cz/files/clanky/1699/obtezovani.pdf 
[1] Podle zkušeností konzultační společnosti C2C Solutions Group realizující firemní audity

foto: Flicker user Bert Heymans

 

Petra Kubálková

Auditorka, konzultantka, networkerka a dáma činná nejen v Kongresu žen.

 
 

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy