what is dissertation research good scholarship papers help with research papers secure resume writer 247 service order resume online comment commencer un paragraphe de dissertation most interesting research paper topics buy personal statement
Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Muži v EU berou stále o 17 % vyšší plat než ženy

19.11.2012  Jiří Kocourek 0  komentářů

Celkový platový rozdíl mezi ženami a muži tvoří v Česku stále ještě přes 25 % v neprospěch žen, průměr v Evropské unii je 17 %.

V těchto týdnech probíhá v Poděbradech a Olomouci osvětová kampaň proti platovému znevýhodnění žen oproti jejich mužským protějškům. Gender Studies umístila do MHD a do veřejného prostoru v těchto dvou městech dva druhy plakátů, které s nadsázkou na tento problém upozorňují.

Jeden z vizuálů nese titulek: „Aha, tak proto budu brát míň než ty, až budu velká!“ a je na něm malá holčička s chlapečkem, kteří si navzájem zvědavě nahlíží do kalhotek. Oba obrázky doplňuje komentář „Na stejné pracovní pozici berou ženy o 25% méně než muži.“

Genderový platový rozdíl (Gender Pay Gap – GPG) je relativní rozdíl průměru či mediánu mzdy mužů a žen vztažený k mediánu či průměru mzdy mužů. Vyjadřuje se v procentech.

V České republice osciluje hodnota GPG kolem 25 %, což je nad průměrem EU. Z větší části lze rozdíl vysvětlit působením dalších faktorů spočívajících v odlišných podmínkách života mužů a žen. Významnou roli zde hraje odvětví, dosažená pozice v zaměstnání, věková kategorie, dosažené vzdělání, či počet odpracovaných hodin.

Ženy jsou tak častěji ve svých příjmech limitovány tím, že pracují převážně v odvětvích, kde jsou příjmy celkově nižší (typicky školství, zdravotnictví, sociální služby), dále dosahují méně často na vedoucí a řídící pozice a častěji než muži také pracují na zkrácené úvazky.

Po odfiltrování těchto faktorů ale zbývá stále významný platový rozdíl v neprospěch žen ve srovnatelných pozicích, tedy porušení zásady „za stejnou práci stejný plat“. Plat žen ve srovnatelných pozicích je o více než 10 % nižší než plat mužů.

Antidiskriminační zákon přitom říká, že „Za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnaným bez ohledu na pohlaví stejná mzda, plat nebo odměna z dohody.“

Jedná se o pokračování kampaně z ledna letošního roku „Čeho si ceníte víc?“ , která upozorňovala na problematiku horizontální segregace pracovního trhu - se segmenty typicky ženských a typicky mužských povolání nebo sektorů, v nichž jsou platy buď výrazně podhodnoceny, nebo naopak nadhodnoceny.

Kampaň probíhá v rámci projektu Na křižovatce pracovního a osobního života: možnosti a bariéry.

Jiří Kocourek

PR & Social Media Consultant

 
 

Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy