words ending in line cheap papers dissertation writing for dummies essay writers block help phd thesis politeness if you do your homework madonna best medical school essay editing service help writing rhetorical analysis essay doctor resume search assignment and homework help
Stálé rubriky / Společnost a trendy
Stálé rubriky

Dočkáme se strategického dokumentu o stárnutí

12.12.2012  Hanka Kejhová 0  komentářů

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 předloží ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová vládě na začátku roku 2013. „Chci vytvořit podmínky a využit potenciál našich seniorů," říká.

Strategický dokument, který vznikl ve spolupráci odborníků a široké veřejnosti, stanovuje šest priorit – zaměstnávání starších pracovníků a seniorů ve vazbě na systém důchodového pojištění, celoživotní učení, dobrovolnictví a mezigenerační spolupráce, kvalitní prostředí pro život seniorů, zdravé stárnutí a péči o nejstarší seniory. „Plán obsahuje konkrétní opatření a určuje garanty napříč jednotlivými ministerstvy,“ konstatuje zpráva. Tato věta slibuje mnoho a nezbývá, než si ještě počkat. My budeme pečlivě v HR kavárně sledovat hlavně oblast zaměstnávání a celoživotního učení.

Bylo by nefér očekávat od ženy v nové funkci zázraky. A je jasné, že i nová ministryně jen zveřejňuje rozpracovanou koncepci, o které  informoval v květnu 2012 Jan Dobeš na konferenci o Age Managementu. On sám je   náměstkem MPSV teprve od začátku roku a agenda mu připadla mezi jiné činnosti. „Mezi další úkoly, které nás v nejbližší době čekají, patří také vypracování Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2013 až 2017. Stávající materiál obsahuje opatření pouze do roku 2012, přičemž je s ohledem na demografický vývoj zřejmé, že i nadále bude zapotřebí stanovit priority ČR pro oblast politiky stárnutí v nadcházejícím období,“ řekl  Dobeš při nástupu do funkce. Takže držme palce každému, kdo chce v této oblasti něco měnit. Ale nedivme se, pokud je běžný člověk skeptický.

Pokud se ohlédnu za počínáním MPSV v tomto roce, podporu v prvním bodě – zaměstnávání lidí, natož seniorů, moc nevidím. Pilotní výzkumy, které se snažily rozhýbat starší zaměstnance třeba k rozjetí malého byznysu, nejsou úspěšné jako v zahraničí. Důvod? Kdo z vás se jako podnikatel neděsí byrokracie a nestraší ho letošní „pronásledování“ švarcsystému? Najít zakázky není pro nováčka jednoduché a pokud se pohybuje v prostředí přísných restrikcí, podnikat raději ani nezačne a jde na úřad práce. A to pomíjím chybějící systém celoživotního vzdělávání nebo účinný systém rekvalifikací.

Konkrétní věc, která  letos vznikla, byla Národní soustava povolání, kterou ale rozhýbal Svaz průmyslu a dopravy. Ale v pořádku, MPSV má být „střechou“ a garantem systémových řešení v oblasti zaměstnanosti. Jen letmý pohled třeba na legislativu – to, jak je náš pracovní trh pružný a zda se firmám vyplatí zaměstnávat lidi, to ať řeknou ti, kteří takovou firmu vlastní nebo uchazeči o práci.


Nebyly nalezeny žádné komentáře.

GARANTI RUBRIKY

Dalibor Holý

Statistik, analytik a manažer ČSÚ pro oblast trhu práce

 
 
Přináší společnost LMC, s.r.o., vyrobeno ve spolupráci s Omega Design & Breezy